تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

جاپان برای حمایت از افغانستان در توسعۀ بندر چابهار با هند همکاری

کینتارو سونورا وزیر دولت جاپان در امور خارجی، در دیدارش از کابل می‌گوید که توکیو در راستای افزایش میزان بازرگانی خارجی افغانستان، با هند در زمینۀ توسعۀ بندر چابهار به توافق رسیده است.

این مقام جاپانی این موضوع را ر دیدار با رییس‌‎جمهور اشرف غنی درارگ بیان کرد.

دریک خبرنامه ریاست‌جمهوری آمده است که هر دو جانب درباره  پیشرفت‎ها و برنامه‎های آینده حکومت وحدت ملی در زمینۀ روند صلح، پروژه‌های اقتصادی و انکشافی و همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی منطقه‌یی بحث و تبادل نظر کردند.

سونورا می‌افزاید که این کشور تعهداتش در نشست بروکسل برای افغانستان را عملی خواهد کرد و به‎ خاطر تغییر مثبت در وضعیت زندگی مردم افغانستان، به همکاری‌هایش ادامه می‌‎دهد.

بازرگانی

جاپان برای حمایت از افغانستان در توسعۀ بندر چابهار با هند همکاری

هر دو جانب درباره پیشرفت‎ها و برنامه‎های آینده حکومت وحدت ملی در زمینۀ روند صلح، پروژه‌های اقتصادی و انکشافی و همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی منطقه‌یی بحث و تبادل نظر کردند.

Thumbnail

کینتارو سونورا وزیر دولت جاپان در امور خارجی، در دیدارش از کابل می‌گوید که توکیو در راستای افزایش میزان بازرگانی خارجی افغانستان، با هند در زمینۀ توسعۀ بندر چابهار به توافق رسیده است.

این مقام جاپانی این موضوع را ر دیدار با رییس‌‎جمهور اشرف غنی درارگ بیان کرد.

دریک خبرنامه ریاست‌جمهوری آمده است که هر دو جانب درباره  پیشرفت‎ها و برنامه‎های آینده حکومت وحدت ملی در زمینۀ روند صلح، پروژه‌های اقتصادی و انکشافی و همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی منطقه‌یی بحث و تبادل نظر کردند.

سونورا می‌افزاید که این کشور تعهداتش در نشست بروکسل برای افغانستان را عملی خواهد کرد و به‎ خاطر تغییر مثبت در وضعیت زندگی مردم افغانستان، به همکاری‌هایش ادامه می‌‎دهد.

هم‌رسانی کنید