تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حکومت و بخش خصوصی ۸ میلیارد دالر در کشور سرمایه‌گذاری می‌‌کنند

رییس‌جمهور غنی، می‌گوید که قرار است برای خودبسنده‌گی افغانستان، حکومت و بخش خصوصی به‌گونۀ مشترک هشت و نیم میلیارد دالر در پروژه‌های مهم و سودآور سرمایه‌گذاری کنند.

آقای غنی که شام روز گذشته در ارگ ریاست‌جمهوری سخن می‌زد، افزود که بخشی از این پول به گونۀ قرضه از صندوق جهانی پول، گرفته خواهد شد.

او در این باره افزود: «پلان‌گذاری ما یک پروگرام هشت ونیم میلیارد دالر سرمایه‌گذاری نو زیر دست است و بار اول برای پروژه‌هایی‌که منفعت عظیم خواهد داشت، ما حاضر به گرفتن قرضه استیم.»

رییس‌جمهور، در این نشست هم‌چنان افزود که حکومت در حال حاضر تنها ۳۵ درصد درآمدهایش را گردآوری می‌کند.

فیروزخان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه می‌گوید که بدلیل مشکلات امنیتی و دیگر چالش‌ها در بخش گردآوری مالیات این وزارت نتوانسته چنان‌که باید، مالیات را گردآوری کند: «متأسفانه، مشکلات موجود است – مانند مشکلات امنیتی، موارد خشک سالی، موارد ضرفیت، مشکلات عدم پرداخت مالیات به وقت و یا این‌که نهادینه نبودن فرهنگ مالیات، باعث این می‌شود که مالیات را چنانکه باید جمع‌آوری کنیم، نمی‌توانیم.»

رییس‌جمهور، رسیدن به رُشد اقتصادی نُه درصدی افغانستان را در سال‌های آینده به  توسعۀ روابط اقتصادی منطقه‌یی پیوند می‌دهد. او می‌گوید که در این بخش، پاکستان نیز مهم است.

حکومت و بخش خصوصی ۸ میلیارد دالر در کشور سرمایه‌گذاری می‌‌کنند

آقای غنی که شام روز گذشته در ارگ ریاست‌جمهوری سخن می‌زد، افزود که بخشی از این پول به گونۀ قرضه از صندوق جهانی پول، گرفته خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

رییس‌جمهور غنی، می‌گوید که قرار است برای خودبسنده‌گی افغانستان، حکومت و بخش خصوصی به‌گونۀ مشترک هشت و نیم میلیارد دالر در پروژه‌های مهم و سودآور سرمایه‌گذاری کنند.

آقای غنی که شام روز گذشته در ارگ ریاست‌جمهوری سخن می‌زد، افزود که بخشی از این پول به گونۀ قرضه از صندوق جهانی پول، گرفته خواهد شد.

او در این باره افزود: «پلان‌گذاری ما یک پروگرام هشت ونیم میلیارد دالر سرمایه‌گذاری نو زیر دست است و بار اول برای پروژه‌هایی‌که منفعت عظیم خواهد داشت، ما حاضر به گرفتن قرضه استیم.»

رییس‌جمهور، در این نشست هم‌چنان افزود که حکومت در حال حاضر تنها ۳۵ درصد درآمدهایش را گردآوری می‌کند.

فیروزخان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه می‌گوید که بدلیل مشکلات امنیتی و دیگر چالش‌ها در بخش گردآوری مالیات این وزارت نتوانسته چنان‌که باید، مالیات را گردآوری کند: «متأسفانه، مشکلات موجود است – مانند مشکلات امنیتی، موارد خشک سالی، موارد ضرفیت، مشکلات عدم پرداخت مالیات به وقت و یا این‌که نهادینه نبودن فرهنگ مالیات، باعث این می‌شود که مالیات را چنانکه باید جمع‌آوری کنیم، نمی‌توانیم.»

رییس‌جمهور، رسیدن به رُشد اقتصادی نُه درصدی افغانستان را در سال‌های آینده به  توسعۀ روابط اقتصادی منطقه‌یی پیوند می‌دهد. او می‌گوید که در این بخش، پاکستان نیز مهم است.

هم‌رسانی کنید