Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

درآمد ماهواره افغان سات تنها می‌تواند مصارف آن را تامین کند

با آن‎که افغانستان سالانه چهار میلیون دالر برای استفاده از ماهواره افغان سات می‎پردازد؛ اما درآمد اضافی از این بدست نمی‎آورد.

خدمات ماهواره افغان سات سه سال پیش بربنیاد یک پیمان با شرکت فرانسوی در اختیار حکومت افغانستان قرار گرفت و در آن زمان گفته شده بود که افغانستان با خریدن این خدمات ماهوره‌یی سالانه تا پانزده میلیون دالر درآمد خواهند داشت، اما مسوولان وزارت مخابرات می‌گویند که سال گذشته توانسته‌اند تنها هزینه‌های شان را از این ماهواره بدست آورند.

آنان می‌گویندکه در سال‌های گذشته بکارگیری از این ماهواره به زیان افغانستان بوده است.

نجیب ننگیالی، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، گفت: «این ماهواره به فعلا نه عاید دارد و نه تاوان دارد. البته کار می‌کند، فعال است و خدمات ارایه می‌کند.»

این ماهواره باید در بخش‌های گسترش ارتباطات مخابراتی و انتر نتی، گسترش نشرات رادیو و تلویزیون و نیز زمینه سازی برای نشرات تلویزیون‌های افغانستان در کشورهای همسایه و کشورهای آسیای مرکزی کار می‌کرد، اما آوازه‌های هم وجود دارند که در حال حاضر بخشی از این ماهوره فعال نیست.

شماری از آگاهان بخش فناوری کارکرد حکومت را برای بکارگیری از ماهواره افغان سات قناعت بخش نمی‌دانند و می‌گویندکه وزارت مخابرات در این بخش هیچ برنامه لازمی ندارد.

سعدیه، آگاه بخش فناوری، گفت: «حکومت در حساب استفاده افغان سات پلان کاری درست نداشته است و این کار سبب شده است تا ما نتوانیم از این ماهواره به سود خود ما استفاده کنیم.»

بربنیاد اطلاعات وزارت مخابرات افغانستان تا سال دو هزار و بیست و یک می‌تواند این ماهواره را کار گیرد.

درآمد ماهواره افغان سات تنها می‌تواند مصارف آن را تامین کند

شماری از آگاهان بخش فناوری کارکرد حکومت را برای بکارگیری از ماهواره افغان سات قناعت بخش نمی‌دانند و می‌گویندکه وزارت مخابرات در این بخش هیچ برنامه لازمی ندارد

Thumbnail

با آن‎که افغانستان سالانه چهار میلیون دالر برای استفاده از ماهواره افغان سات می‎پردازد؛ اما درآمد اضافی از این بدست نمی‎آورد.

خدمات ماهواره افغان سات سه سال پیش بربنیاد یک پیمان با شرکت فرانسوی در اختیار حکومت افغانستان قرار گرفت و در آن زمان گفته شده بود که افغانستان با خریدن این خدمات ماهوره‌یی سالانه تا پانزده میلیون دالر درآمد خواهند داشت، اما مسوولان وزارت مخابرات می‌گویند که سال گذشته توانسته‌اند تنها هزینه‌های شان را از این ماهواره بدست آورند.

آنان می‌گویندکه در سال‌های گذشته بکارگیری از این ماهواره به زیان افغانستان بوده است.

نجیب ننگیالی، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، گفت: «این ماهواره به فعلا نه عاید دارد و نه تاوان دارد. البته کار می‌کند، فعال است و خدمات ارایه می‌کند.»

این ماهواره باید در بخش‌های گسترش ارتباطات مخابراتی و انتر نتی، گسترش نشرات رادیو و تلویزیون و نیز زمینه سازی برای نشرات تلویزیون‌های افغانستان در کشورهای همسایه و کشورهای آسیای مرکزی کار می‌کرد، اما آوازه‌های هم وجود دارند که در حال حاضر بخشی از این ماهوره فعال نیست.

شماری از آگاهان بخش فناوری کارکرد حکومت را برای بکارگیری از ماهواره افغان سات قناعت بخش نمی‌دانند و می‌گویندکه وزارت مخابرات در این بخش هیچ برنامه لازمی ندارد.

سعدیه، آگاه بخش فناوری، گفت: «حکومت در حساب استفاده افغان سات پلان کاری درست نداشته است و این کار سبب شده است تا ما نتوانیم از این ماهواره به سود خود ما استفاده کنیم.»

بربنیاد اطلاعات وزارت مخابرات افغانستان تا سال دو هزار و بیست و یک می‌تواند این ماهواره را کار گیرد.

هم‌رسانی کنید