Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دست یافتن افغانستان به اصلاحات لازم در بخش بازرگانی

 یافته‌های بانک جهانی نشان می‌دهند که افغانستان در یک سال گذشته در بخش بازرگانی به اصلاحات لازم دست یافته است. 

در فهرست شاخص‌های "انجام بازرگانی" این بانک امسال افغانستان از شانزده کشور جهان پیشی گرفته است. 

فهرست انجام بازرگانی بانک جهانی همه ساله در ۱۹۰ کشور جهان به شمول افغانستان، ۱۰ بخش مهم برای بازرگانی بهتر را بررسی و این کشورها را بربنیاد اصلاحات در این بخش ها فهرست بندی می‎کند.

افغانستان سال گذشته در این فهرست در رده یکصد و هشتاد و سوم قرار داشت، اما امسال به علت ساخت بیش از دو قانون مهم در بخش بازرگانی، سهولتها در بخش پرداخت مالیات و بدهی‎های شرکت‎ها، کاهش بهای جواز بازرگانی و سهولت‎ها در ویزه برای بازرگانان خارجی توانسته است از ۱۶ کشور پیشی گیرد و یکصد و شصت و هفتمین کشور در این فهرست شود.

شوبهام چودری، رییس بانک جهانی در افغانستان، گفت: «افغانستان بیش از آن‌چه که بسیاری از مردم در زمینه کمک به رشد کسب و کار تحقق می‎بخشد انجام داده است، اما تا کنون ما راه درازی را در پیش داریم. تغییراتی‎که انجام شده باید پایدار باشند و در این بخش نیاز به کار بیشتر است تا دست‎آوردها در این بخش بهتر مدیریت شوند.»

اجمل احمدی، مشاور رییس‎جمهور در امور مالی و بانکی، گفت: «ما بهای جواز را از ۳۰ هزار به ۱۰۰ افغانی کاهش داده ایم و قوانین مهم مانند قانون شرکت‎ها را ساخته‎ایم که برای حمایت متشبثان کوچک بسیار مهم است.»

بر بنیاد فهرست انجام بازرگانی بانک جهانی، افغانستان در پنج شاخص از جمله آغاز تجارت، دسترسی به قرضه‎ها، حفاظت از سرمایهگذاران، حل ورشکسته‎گی و پرداخت بدهی‎های مالیاتی توانسته است به پیشرفت‎های دست یابد.

عبدالحبیب ځدران، رییس عواید وزارت مالیه، گفت: «ما برای حل مشکلات مالیات کارهای بسیاری را انجام داده ایم؛ از جمله، بکارگیری از سیستم پرداخت مالیات به گونۀ آنلاین که بیشترین کارها در این بخش صورت گرفته است.»

اتاق تجارت بین المللی هرچند پیشی گرفتن افغانستان در فهرست انجام بازرگانی بانک جهانی را برای افزایش سرمایه گذاری‌های خارجی در کشور مهم می‎داند اما می‎گوید که حکومت باید در حل ناامنی‎ها و حمایت از بازرگانان و سرمایه‎گذاران کارهای بیشتری انجام دهد.

عبدالقدیر بهمن، رییس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع بین المللی، گفت: «حکومت باید مشکلات ناامنی‌ها را حل سازد و چالش‌های بخش ترانزیت کالاها را نیز حل سازد.»

از سویی هم مسوولان این اتاق می‎گویند که با پیش‎گیری افغانستان در فهرست شاخص‎های انجام بازرگانی بانک جهانی اعتماد سرمایه‎گذاران بر اصلاحات در قوانین و بازرگانی افغانستان به‎وجود خواهد آمد و این کار در درازمدت به رُشد اقتصادی کشور سودمند خواهد بود.

دست یافتن افغانستان به اصلاحات لازم در بخش بازرگانی

مسوولان بانک جهانی در کابل می‌گویند که ساخت قانون شرکت‌ها و قانون افلاس در بهبود بازرگانی در کشور اثرگذار خواهد بود. 

Thumbnail

 یافته‌های بانک جهانی نشان می‌دهند که افغانستان در یک سال گذشته در بخش بازرگانی به اصلاحات لازم دست یافته است. 

در فهرست شاخص‌های "انجام بازرگانی" این بانک امسال افغانستان از شانزده کشور جهان پیشی گرفته است. 

فهرست انجام بازرگانی بانک جهانی همه ساله در ۱۹۰ کشور جهان به شمول افغانستان، ۱۰ بخش مهم برای بازرگانی بهتر را بررسی و این کشورها را بربنیاد اصلاحات در این بخش ها فهرست بندی می‎کند.

افغانستان سال گذشته در این فهرست در رده یکصد و هشتاد و سوم قرار داشت، اما امسال به علت ساخت بیش از دو قانون مهم در بخش بازرگانی، سهولتها در بخش پرداخت مالیات و بدهی‎های شرکت‎ها، کاهش بهای جواز بازرگانی و سهولت‎ها در ویزه برای بازرگانان خارجی توانسته است از ۱۶ کشور پیشی گیرد و یکصد و شصت و هفتمین کشور در این فهرست شود.

شوبهام چودری، رییس بانک جهانی در افغانستان، گفت: «افغانستان بیش از آن‌چه که بسیاری از مردم در زمینه کمک به رشد کسب و کار تحقق می‎بخشد انجام داده است، اما تا کنون ما راه درازی را در پیش داریم. تغییراتی‎که انجام شده باید پایدار باشند و در این بخش نیاز به کار بیشتر است تا دست‎آوردها در این بخش بهتر مدیریت شوند.»

اجمل احمدی، مشاور رییس‎جمهور در امور مالی و بانکی، گفت: «ما بهای جواز را از ۳۰ هزار به ۱۰۰ افغانی کاهش داده ایم و قوانین مهم مانند قانون شرکت‎ها را ساخته‎ایم که برای حمایت متشبثان کوچک بسیار مهم است.»

بر بنیاد فهرست انجام بازرگانی بانک جهانی، افغانستان در پنج شاخص از جمله آغاز تجارت، دسترسی به قرضه‎ها، حفاظت از سرمایهگذاران، حل ورشکسته‎گی و پرداخت بدهی‎های مالیاتی توانسته است به پیشرفت‎های دست یابد.

عبدالحبیب ځدران، رییس عواید وزارت مالیه، گفت: «ما برای حل مشکلات مالیات کارهای بسیاری را انجام داده ایم؛ از جمله، بکارگیری از سیستم پرداخت مالیات به گونۀ آنلاین که بیشترین کارها در این بخش صورت گرفته است.»

اتاق تجارت بین المللی هرچند پیشی گرفتن افغانستان در فهرست انجام بازرگانی بانک جهانی را برای افزایش سرمایه گذاری‌های خارجی در کشور مهم می‎داند اما می‎گوید که حکومت باید در حل ناامنی‎ها و حمایت از بازرگانان و سرمایه‎گذاران کارهای بیشتری انجام دهد.

عبدالقدیر بهمن، رییس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع بین المللی، گفت: «حکومت باید مشکلات ناامنی‌ها را حل سازد و چالش‌های بخش ترانزیت کالاها را نیز حل سازد.»

از سویی هم مسوولان این اتاق می‎گویند که با پیش‎گیری افغانستان در فهرست شاخص‎های انجام بازرگانی بانک جهانی اعتماد سرمایه‎گذاران بر اصلاحات در قوانین و بازرگانی افغانستان به‎وجود خواهد آمد و این کار در درازمدت به رُشد اقتصادی کشور سودمند خواهد بود.

هم‌رسانی کنید