تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

ده‎‏هزار تُن بذرهای اصلاح شده برای کشاورزان خریداری می‏‎شود

وزارت زراعت و آب‎یاری، پیمان خریداری ده هزار تُن بذرهای اصلاح شده را امروز (دوشنبه، ۲۷ سنبله) با اتحادیه شرکت‎های تولید کنندۀ تخم‎های اصلاح شده، امضا کرد.

اسدالله ضمیر، وزیر زراعت و آب‌یاری می‌گوید که این ده هزار تُن بذر اصلاح شده، به دوصد هزار کشاورز در سی و چهار ولایت کشور توزیع می‌شود و این‌ کار فرآورده‌های کشاورزی را در سال آینده در کشور تا بیست و پنج درصد افزایش خواهد داد.

وی می افزاید: «معرفی سیستم کوپن برقی است که برای بار اول این سیستم امسال به معرفی گرفته می شود. ما در چهار ولسوالی چهار ولایت به آزمایش می گیریم.»

بربنیاد آمارها، در حال حاضر ۱۳۰ شرکت تولید کنندۀ بذرهای اصلاح شده در کشور فعالیت دارند.

اتحادیه شرکت های تولید کنندۀ بذرهای اصلاح شده می گویند که این شرکت‎ها از ظرفیت‎های خوبی برخودار اند و می توانند نیازمندی کشاورزان را در این بخش برطرف سازند.

سعید الله، رییس اتحادیه شرکت های تولید کننده تخم های اصلاح شده گفت: «در طی چند سال گذشته شرکت ها از ظرفیت بسیار خوبی برخوردار گردیده اند و نقش کلیدی را در تهیه و تولید تخم اصلاح شده در سطح کشور دارند.»

این درحالی است که پیش از این شکایت‎ها از نارسایی‎های وزارت زراعت و آب یاری برای توزیع به موقع بزرهای اصلاح شده در بخش‎های از کشور وجود داشتند، اما وزارت زراعت و آب یاری می گوید که با به کارگیری از سیستم جدید توزیع بذرهای اصلاح شده، این مشکل حل خواهد شد.

بازرگانی

ده‎‏هزار تُن بذرهای اصلاح شده برای کشاورزان خریداری می‏‎شود

مسؤولان وزارت زراعت و آب یاری می گویند که در کنار آغاز روند توزیع ده هزارتُن بذرهای اصلاح شده به کشاورزان، در نظر دارند که برای دست رسی به موقع کشاورزان به بذرهای اصلاح شده یک برنامه را عملی سازند.

تصویر بندانگشتی

وزارت زراعت و آب‎یاری، پیمان خریداری ده هزار تُن بذرهای اصلاح شده را امروز (دوشنبه، ۲۷ سنبله) با اتحادیه شرکت‎های تولید کنندۀ تخم‎های اصلاح شده، امضا کرد.

اسدالله ضمیر، وزیر زراعت و آب‌یاری می‌گوید که این ده هزار تُن بذر اصلاح شده، به دوصد هزار کشاورز در سی و چهار ولایت کشور توزیع می‌شود و این‌ کار فرآورده‌های کشاورزی را در سال آینده در کشور تا بیست و پنج درصد افزایش خواهد داد.

وی می افزاید: «معرفی سیستم کوپن برقی است که برای بار اول این سیستم امسال به معرفی گرفته می شود. ما در چهار ولسوالی چهار ولایت به آزمایش می گیریم.»

بربنیاد آمارها، در حال حاضر ۱۳۰ شرکت تولید کنندۀ بذرهای اصلاح شده در کشور فعالیت دارند.

اتحادیه شرکت های تولید کنندۀ بذرهای اصلاح شده می گویند که این شرکت‎ها از ظرفیت‎های خوبی برخودار اند و می توانند نیازمندی کشاورزان را در این بخش برطرف سازند.

سعید الله، رییس اتحادیه شرکت های تولید کننده تخم های اصلاح شده گفت: «در طی چند سال گذشته شرکت ها از ظرفیت بسیار خوبی برخوردار گردیده اند و نقش کلیدی را در تهیه و تولید تخم اصلاح شده در سطح کشور دارند.»

این درحالی است که پیش از این شکایت‎ها از نارسایی‎های وزارت زراعت و آب یاری برای توزیع به موقع بزرهای اصلاح شده در بخش‎های از کشور وجود داشتند، اما وزارت زراعت و آب یاری می گوید که با به کارگیری از سیستم جدید توزیع بذرهای اصلاح شده، این مشکل حل خواهد شد.

هم‌رسانی کنید