Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

راه اندازی نخستین پروژۀ بزرگ تولید برق بادی در هرات

مسؤولان "د افغانستان برشنا شرکت" روز دوشنبه (۶عقرب) تأکید کردند که نخستین پروژۀ بزرگ تولید برق بادی در ولایت هرات در آیندۀ نزدیک راه اندازی می‌شود.

وحیدالله توحیدی، سخنگوی این شرکت می‌افزاید که عملی‌سازی این پروژه ۴۳ میلیون دالر هزینه برمیدارد و با بهره برداری آن تا سه سال دیگر، ۲۵ میگاوات برق تولید خواهد شد.

بخشی از هزینه‌های این پروژه را ادارأ توسعه جهانی ایالات متحده امریکا یا (یو ایس آی دی) می‌پردازد و بخش دیگر آن را پیما‌ن‌کار ترکی این پروژه سرمایه‌گذاری می‌کند.

وحیدالله توحیدی، سخنگوی شرکت برشنا در این باره اظهار داشت:«هشت توربین در این پروژه وصل می‌شود و با این هشت توربین ما می‌توانیم سی میگاوات برق دی سی را تولید کنیم و زمانی که به ای سی تبدیل می‌شود، در حدود بیست و پنج اعشاریه چند میگاوات برق تولید می‌شود و این برق برای شهریان هرات، پارک‌های صنعتی هرات و مراکز تجارتی در هرات توزیع خواهد شد.»

پس از بهره برداری این پروژه، شرکت هفتادوهفت تا بیست سال برق تولید شده را بر شرکت برشنا خواهد فروخت و پس از ان این پروژه به گونه کامل به حکومت افغانستان سپرده خواهد شد.

تاج محمد تلاش، آگاه امور اقتصادی در این باره گفت:«حکومت باید روی تولید برق از منابع داخلی توجه و سرمایه گذاری‌ها را بیشتر سازد. اینگونه از یک سو سرمایه در داخل کشور به کار انداخته می شود و از سوی دیگر ما صاحب یک برق داخلی و دایمی می‌شویم.»

بربنیاد آمارهای وزارت انرژی و آب افغانستان توانایی تولید ۶۸ هزار میگاوات برق بادی را دارد، اما در حال حاضر تنها ۰.۳ میگاوات برق بادی در هرات تولید می‌شود.

راه اندازی نخستین پروژۀ بزرگ تولید برق بادی در هرات

پس از بهره برداری این پروژه، شرکت هفتادوهفت تا بیست سال برق تولید شده را بر شرکت برشنا خواهد فروخت و پس از ان این پروژه به گونه کامل به حکومت افغانستان سپرده خواهد شد.

Thumbnail

مسؤولان "د افغانستان برشنا شرکت" روز دوشنبه (۶عقرب) تأکید کردند که نخستین پروژۀ بزرگ تولید برق بادی در ولایت هرات در آیندۀ نزدیک راه اندازی می‌شود.

وحیدالله توحیدی، سخنگوی این شرکت می‌افزاید که عملی‌سازی این پروژه ۴۳ میلیون دالر هزینه برمیدارد و با بهره برداری آن تا سه سال دیگر، ۲۵ میگاوات برق تولید خواهد شد.

بخشی از هزینه‌های این پروژه را ادارأ توسعه جهانی ایالات متحده امریکا یا (یو ایس آی دی) می‌پردازد و بخش دیگر آن را پیما‌ن‌کار ترکی این پروژه سرمایه‌گذاری می‌کند.

وحیدالله توحیدی، سخنگوی شرکت برشنا در این باره اظهار داشت:«هشت توربین در این پروژه وصل می‌شود و با این هشت توربین ما می‌توانیم سی میگاوات برق دی سی را تولید کنیم و زمانی که به ای سی تبدیل می‌شود، در حدود بیست و پنج اعشاریه چند میگاوات برق تولید می‌شود و این برق برای شهریان هرات، پارک‌های صنعتی هرات و مراکز تجارتی در هرات توزیع خواهد شد.»

پس از بهره برداری این پروژه، شرکت هفتادوهفت تا بیست سال برق تولید شده را بر شرکت برشنا خواهد فروخت و پس از ان این پروژه به گونه کامل به حکومت افغانستان سپرده خواهد شد.

تاج محمد تلاش، آگاه امور اقتصادی در این باره گفت:«حکومت باید روی تولید برق از منابع داخلی توجه و سرمایه گذاری‌ها را بیشتر سازد. اینگونه از یک سو سرمایه در داخل کشور به کار انداخته می شود و از سوی دیگر ما صاحب یک برق داخلی و دایمی می‌شویم.»

بربنیاد آمارهای وزارت انرژی و آب افغانستان توانایی تولید ۶۸ هزار میگاوات برق بادی را دارد، اما در حال حاضر تنها ۰.۳ میگاوات برق بادی در هرات تولید می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره