تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

روابط تجاری افغانستان و پاکستان به طور بی‌پیشینه کاهش یافته است

اتاق‌های تجارت و صنایع مشترک افغانستان و پاکستان با نگرانی از کاهش بی‌پیشینهء حجم بازرگانی میان دو کشور می‌گویند که اگر توافقنامه بازرگانی و ترانزیتی افغانستان و پاکستان بازنگری و تمدید نشود، مشکلات بازرگانی وترانزیتی میان دو کشور از این هم بیشتر خواهند شد.

در همین حال وزارت تجارت و صنایع می‌گوید که برای گسترش روابط بازرگانی در منطقه و حل بنیادی مشکلات در این بخش، نیاز است که توافق‌نامه ترانزیتی و بازرگانی افغانستان و پاکستان با شامل ساختن تاجکستان وهند چهار جانبه شود.

بربنیاد اطلاعات اتاق‌های تجارت و صنایع مشترک افغانستان و پاکستان، به علت تمدید نشدن توافقنامه بازرگانی و ترانزیتی افغانستان و پاکستان و افزایش مشکلات در این بخش، امسال ارزش بازرگانی قانونی میان دو کشور به یک میلیارد و پنج صد میلیون دالرهم نخواهند رسید در حالی‌که در سال گذشته این رقم دو اعشاریه پنج میلیارد دالر بوده است. 

احمد الله افغان، رئیس عامل اتاق‌های تجارت مشترک افغانستان و پاکستان، گفت: «اگر توافق‌نامه تجاری میان افغانستان و پاکستان امسال تمدید نشود، طبعأ تجارت و ترانزیت میان دو کشور از این هم کمتر خواهند شد.»

درهمین حال وزارت تجارت و صنایع می‌گوید که ساده سازی روند حمل و نقل از پاکستان، افزایش همکاری‌های گمرکی میان هر دو کشور، فراهم آوری سهولت‌ها برای بکارگیری از بندر قاسم و کراچی، و اجازه یافتن موتر‌های باربری افغانستان به بندر واگه از پیشنهادات جدیدی اند که باید در این توافق‌نامه گنجانیده شوند.  و نیزبرای بهبود روابط بازرگانی و ترانزیتی با کشورهای دست دوم، نیاز است که این توافق‌نامه چهارجانبه شود.

به گفته این وزارت، با این‌کار روابط بازرگانی و ترانزیت کالاها میان افغانستان، پاکستان، هند و تاجکستان تا هفتاد درصد افزایش خواهند یافت.

محمد قربان حقجو، معین تجارتی وزارت تجارت و صنایع، گفت: «توافق‌نامه ترانزیتی و بازرگانی چهارجانبه، که به اضافه هند و تاجکستان باشد، به سود تام کشورها در منطقه است و این پیشنهاد صورت گرفته است.»

بیش ازیک سال از ختم معیاد توافق‌نامه ترانزیتی و بازرگانی افغانستان و پاکستان می‌گذرد و مسوولان اتاق‌های تجارت وصنایع می‌گویند که در بیش از سه سال گذشته این توافق‌نامه تنها از سوی افغانستان عملی شده است. 

از همین‌رومسوولان اتاق‌های تجارت و صنایع می‌گویند که حکومت این توافق‌نامه را باید ملغا سازد و برای  یک توافق‌نامه تازه با پاکستان گفتگوهای جدی را آغازکند.

روابط تجاری افغانستان و پاکستان به طور بی‌پیشینه کاهش یافته است

بربنیاد آمارها، امسال ارزش بازرگانی قانونی میان دو کشور به یک میلیارد و پنج صد میلیون دالرهم نخواهند رسید در حالی‌که در سال گذشته این رقم دو اعشاریه پنج میلیارد دالر بوده است

Thumbnail

اتاق‌های تجارت و صنایع مشترک افغانستان و پاکستان با نگرانی از کاهش بی‌پیشینهء حجم بازرگانی میان دو کشور می‌گویند که اگر توافقنامه بازرگانی و ترانزیتی افغانستان و پاکستان بازنگری و تمدید نشود، مشکلات بازرگانی وترانزیتی میان دو کشور از این هم بیشتر خواهند شد.

در همین حال وزارت تجارت و صنایع می‌گوید که برای گسترش روابط بازرگانی در منطقه و حل بنیادی مشکلات در این بخش، نیاز است که توافق‌نامه ترانزیتی و بازرگانی افغانستان و پاکستان با شامل ساختن تاجکستان وهند چهار جانبه شود.

بربنیاد اطلاعات اتاق‌های تجارت و صنایع مشترک افغانستان و پاکستان، به علت تمدید نشدن توافقنامه بازرگانی و ترانزیتی افغانستان و پاکستان و افزایش مشکلات در این بخش، امسال ارزش بازرگانی قانونی میان دو کشور به یک میلیارد و پنج صد میلیون دالرهم نخواهند رسید در حالی‌که در سال گذشته این رقم دو اعشاریه پنج میلیارد دالر بوده است. 

احمد الله افغان، رئیس عامل اتاق‌های تجارت مشترک افغانستان و پاکستان، گفت: «اگر توافق‌نامه تجاری میان افغانستان و پاکستان امسال تمدید نشود، طبعأ تجارت و ترانزیت میان دو کشور از این هم کمتر خواهند شد.»

درهمین حال وزارت تجارت و صنایع می‌گوید که ساده سازی روند حمل و نقل از پاکستان، افزایش همکاری‌های گمرکی میان هر دو کشور، فراهم آوری سهولت‌ها برای بکارگیری از بندر قاسم و کراچی، و اجازه یافتن موتر‌های باربری افغانستان به بندر واگه از پیشنهادات جدیدی اند که باید در این توافق‌نامه گنجانیده شوند.  و نیزبرای بهبود روابط بازرگانی و ترانزیتی با کشورهای دست دوم، نیاز است که این توافق‌نامه چهارجانبه شود.

به گفته این وزارت، با این‌کار روابط بازرگانی و ترانزیت کالاها میان افغانستان، پاکستان، هند و تاجکستان تا هفتاد درصد افزایش خواهند یافت.

محمد قربان حقجو، معین تجارتی وزارت تجارت و صنایع، گفت: «توافق‌نامه ترانزیتی و بازرگانی چهارجانبه، که به اضافه هند و تاجکستان باشد، به سود تام کشورها در منطقه است و این پیشنهاد صورت گرفته است.»

بیش ازیک سال از ختم معیاد توافق‌نامه ترانزیتی و بازرگانی افغانستان و پاکستان می‌گذرد و مسوولان اتاق‌های تجارت وصنایع می‌گویند که در بیش از سه سال گذشته این توافق‌نامه تنها از سوی افغانستان عملی شده است. 

از همین‌رومسوولان اتاق‌های تجارت و صنایع می‌گویند که حکومت این توافق‌نامه را باید ملغا سازد و برای  یک توافق‌نامه تازه با پاکستان گفتگوهای جدی را آغازکند.

هم‌رسانی کنید