Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

۸۰ درصد از کارخانه‌های سنگ مرمر کشور با رکود روبه‌رو اند

مسؤولان اتحادیه صنعت سنگ می‌گویند که از سه‌ سال بدین‌سو، پیمان‌های استخراج سنگ در کشور تمدید نشده‌اند و این‌کار، گذشته از توقف استخراج قانونی سنگ مرمر، زمینه را برای افزایش استخراج غیرقانونی آن فراهم ساخته‌است.

نعمت‌الله، معاون اتحادیه صنعت سنگ، در این باره گفت: «راه مشروعی برای ما نگذاشته‌اند، مجبور هستم که از راه غیرمشروع استفاده کنم. زمینه برای دزدی را خودشان فراهم ساخته‌اند. یا دولت دزد است یا با دزدان همکار است؛ خودش می‌خواهد که این‌کار شود.»

اتحادیۀ صنعت سنگ کشور می‌گوید که به‌علت بی‌سرنوشتی پیمان‌های معادن سنگ و نیز رکود کارخانه‌های سنگ مرمر حکومت سالانه بیش از چهارصد میلیون افغانی درآمدهایش را از دست می‌دهد.

از سویی‌هم، شماری از پیمان‌کاران معدن‌های سنگ در کشور می‌گویند که به‌علت بی‌پروایی‌های حکومت ده‌ها پیمان معدن‌های سنگ در کشور در وضیعت بی‌سرنوشتی قرار دارند.

عبدالباری، یک‎تن از پیمان‌کاران سنگ مرمر در ولایت وردک، می‌گوید: «خواست ما از وزارت معادن همین است که هرچه زودتر قراردادهای نو را روی دست بگیرد تا کارخانه فرایند سنگ از مشکلاتی‌که روبه‌رو استند، بیرون بیایند.»

در همین‌حال، سخن‌گوی وزارت معادن می‌گوید که در حال حاضر بیش از یک‌هزار پیمان معدن‌های کوچک از سوی این وزارت، بررسی می‌شوند.

او بی‌سرنوشتی پیمان‌های معدن‌های کشور را، تأیید می‌کند.

عبدالقدیر مطفی، در این باره افزود: «تاحالا این فیصله نشده‌است که پیمان‌ها از سوی وزارت معادن بسته می‌شوند یا از سوی شورای عالی اقتصادی، اما طرح این است که وزارت معادن باید پیمان‌های کوچک را بسته کند.»

رکود کار شماری از کارخانه‌های سنگ مرمر کارگران این کارخانه‌ها را نیز، نگران ساخته‌اند.

عبدالقیوم، یک‌تن از کارگران این کارخانۀ ورشکست‌شده در پارک‌های صنعتی پل‌چرخی می‌گوید که شش‌ماه پیش بیش از بیست‌تن در این کارخانه کار می‌کرد، اما اکنون این رقم به سه‌کارگر رسیده‌است.

او می‌گوید که صاحب این کارخانه حتا قادر نیست که حقوق سه‌ماه گذشته‌اش را برایش بدهد.

عبدالقیوم، کارگر یکی از کارخانه‌های فرایند سنگ در پارک‌های صنعتی پلچرخی می‌گوید: «حالا صاحب کار هم همرای ما در جنجال است و خود ما هم. پول نان خوردن خود را هم پیدا کرده نمی‌توانیم.» 

این نمونۀ یکی از هشتاد کارخانهء فرایند سنگ مرمر در کشور است که با رکود روبه‌رو شده‌است. پیش از این، این کارخانه در یک‌روز بیست‌تُن سنگ مرمر تولید می‌کرد، اما اکنون به‌علت کمبود مواد خام ، ورشکست شده‌است.

۸۰ درصد از کارخانه‌های سنگ مرمر کشور با رکود روبه‌رو اند

به‌علت تمدیدنشدن پیمان‌های سنگ‌های نیمه‌گران‌بها در کشور، هشتاد درصد کارخانه‌های فرایند سنگ با رکود روبه‌رو شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

مسؤولان اتحادیه صنعت سنگ می‌گویند که از سه‌ سال بدین‌سو، پیمان‌های استخراج سنگ در کشور تمدید نشده‌اند و این‌کار، گذشته از توقف استخراج قانونی سنگ مرمر، زمینه را برای افزایش استخراج غیرقانونی آن فراهم ساخته‌است.

نعمت‌الله، معاون اتحادیه صنعت سنگ، در این باره گفت: «راه مشروعی برای ما نگذاشته‌اند، مجبور هستم که از راه غیرمشروع استفاده کنم. زمینه برای دزدی را خودشان فراهم ساخته‌اند. یا دولت دزد است یا با دزدان همکار است؛ خودش می‌خواهد که این‌کار شود.»

اتحادیۀ صنعت سنگ کشور می‌گوید که به‌علت بی‌سرنوشتی پیمان‌های معادن سنگ و نیز رکود کارخانه‌های سنگ مرمر حکومت سالانه بیش از چهارصد میلیون افغانی درآمدهایش را از دست می‌دهد.

از سویی‌هم، شماری از پیمان‌کاران معدن‌های سنگ در کشور می‌گویند که به‌علت بی‌پروایی‌های حکومت ده‌ها پیمان معدن‌های سنگ در کشور در وضیعت بی‌سرنوشتی قرار دارند.

عبدالباری، یک‎تن از پیمان‌کاران سنگ مرمر در ولایت وردک، می‌گوید: «خواست ما از وزارت معادن همین است که هرچه زودتر قراردادهای نو را روی دست بگیرد تا کارخانه فرایند سنگ از مشکلاتی‌که روبه‌رو استند، بیرون بیایند.»

در همین‌حال، سخن‌گوی وزارت معادن می‌گوید که در حال حاضر بیش از یک‌هزار پیمان معدن‌های کوچک از سوی این وزارت، بررسی می‌شوند.

او بی‌سرنوشتی پیمان‌های معدن‌های کشور را، تأیید می‌کند.

عبدالقدیر مطفی، در این باره افزود: «تاحالا این فیصله نشده‌است که پیمان‌ها از سوی وزارت معادن بسته می‌شوند یا از سوی شورای عالی اقتصادی، اما طرح این است که وزارت معادن باید پیمان‌های کوچک را بسته کند.»

رکود کار شماری از کارخانه‌های سنگ مرمر کارگران این کارخانه‌ها را نیز، نگران ساخته‌اند.

عبدالقیوم، یک‌تن از کارگران این کارخانۀ ورشکست‌شده در پارک‌های صنعتی پل‌چرخی می‌گوید که شش‌ماه پیش بیش از بیست‌تن در این کارخانه کار می‌کرد، اما اکنون این رقم به سه‌کارگر رسیده‌است.

او می‌گوید که صاحب این کارخانه حتا قادر نیست که حقوق سه‌ماه گذشته‌اش را برایش بدهد.

عبدالقیوم، کارگر یکی از کارخانه‌های فرایند سنگ در پارک‌های صنعتی پلچرخی می‌گوید: «حالا صاحب کار هم همرای ما در جنجال است و خود ما هم. پول نان خوردن خود را هم پیدا کرده نمی‌توانیم.» 

این نمونۀ یکی از هشتاد کارخانهء فرایند سنگ مرمر در کشور است که با رکود روبه‌رو شده‌است. پیش از این، این کارخانه در یک‌روز بیست‌تُن سنگ مرمر تولید می‌کرد، اما اکنون به‌علت کمبود مواد خام ، ورشکست شده‌است.

هم‌رسانی کنید