تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روند صادرات جلغوزۀ افغانستان به گونۀ مستقیم به چین آغاز می‌شود

حکومت می‌گوید که قرار است روند صادرات جلغوزۀ افغانستان به گونۀ مستقیم به چین آغاز شود.

دفتر مشاوریت رییس جمهور در امور مالی و بانکی، می‌گوید که برای این‌کار، به زودی سه دهلیز هوایی با شهرهای شانگهای، بیجینگ و گوانژو ایجاد خواهند شد.

حکومت‌های افغانستان و چین، یک سال پیش تفاهم‌نامه یی را در پیوند با صادرات جلغوزه از افغانستان به چین امضا کرده بودند، اما تا کنون این تفاهم نامه جنبۀ عملی نیافته است.

سمیررسا، مسؤول روابط عامه دفتر مشاوریت رییس جمهور در امور مالی و بانکی در این باره گفت: «این (صادرات جلغوزه به چین از راه دهلیز هوایی تا یک هفتۀ دیگر) بستگی به آماده‌گی بازرگانان ما دارد؛ ما تفاهم نامه را تکمیل کردیم و در مرحلۀ امضا استیم که با یکی از شرکت‌های هوایی به امضا برسانیم. اگر بازرگانان ما آماده باشند، ما می‌توانیم به زودترین فرصت مراسم گشایش دهلیزهای هوایی را به شهرهای چین برای صادرات جلغوزه داشته باشیم.»

اگر این اتفاق بیفتد، جلغوزۀ افغانستان از دستان خریدار انحصاری و سنتی آن رهایی می‌یابد و با نام افغانستان و از سوی افغانستان به چین صادر خواهد شد.

اتاق تجارت و صنایع، می‌گوید که تنها یک شرکت افغانی سه هزار تُن جلغوزه را برای صادر نمودن به چین آماده ساخته است.

عتیق الله نصرت، رییس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع بیان داشت: «افغانستان یکی از بزرگترین تولید کننده‌گان جلغوزه در منطقه است، اما متأسفانه اگر به صادرات جلغوزه ببینیم، اکثر جلغوزه ما مستقیم از افغانستان نی بلکه از کشورهای همسایه بخصوص از پاکستان صادر می‌شود. ارقام وجود دارد که سالانه بیشتر از ده هزار تُن جلغوزه ما از پاکستان به چین صادر می‌شود.»

وزارت اقتصاد، در طرحی که زیر نام «افغانستان مؤلد» آماده ساخته، گفته است که تنها با جلوگیری از قاچاق و پیش خرید جلغوزه از سوی بازرگانان پاکستانی، درآمدهای افغانستان از جلغوزه از حدود ۴۵۰میلیون دالر به یک میلیارد دالر خواهد رسید.

بربنیاد آمارهای وزارت زراعت و آبیاری، سالانه در حدود ۲۳هزار تن جلغوزه در افغانستان تولید می‌شود، آماری که بازرگانان جلغوزه در حدود ۳۳هزار تن می‌گویند.

بخش بزرگ از جلغوزۀ افغانستان در سه ولایت جنوب شرقی آن - پکتیا، پکتیکا و خوست - تولید می‌شود.

بربنیاد بررسی‌های وزارت اقتصاد و طرح «افغانستان مؤلد» این وزارت با فراهم شدن امکانات پروسس معیاری جلغوزه، افغانستان نزدیک به دومیلیار دالر از این فرآورده درآمد به دست خواهد آورد. در حال حاضر ارزش سالانۀ تمامی صادرات کشور در حدود ۸۰۰ میلیون دالر است.

روند صادرات جلغوزۀ افغانستان به گونۀ مستقیم به چین آغاز می‌شود

بربنیاد آمارهای وزارت زراعت و آبیاری، سالانه در حدود ۲۳هزار تن جلغوزه در افغانستان تولید می‌شود، آماری که بازرگانان جلغوزه در حدود ۳۳هزار تن می‌گویند.

تصویر بندانگشتی

حکومت می‌گوید که قرار است روند صادرات جلغوزۀ افغانستان به گونۀ مستقیم به چین آغاز شود.

دفتر مشاوریت رییس جمهور در امور مالی و بانکی، می‌گوید که برای این‌کار، به زودی سه دهلیز هوایی با شهرهای شانگهای، بیجینگ و گوانژو ایجاد خواهند شد.

حکومت‌های افغانستان و چین، یک سال پیش تفاهم‌نامه یی را در پیوند با صادرات جلغوزه از افغانستان به چین امضا کرده بودند، اما تا کنون این تفاهم نامه جنبۀ عملی نیافته است.

سمیررسا، مسؤول روابط عامه دفتر مشاوریت رییس جمهور در امور مالی و بانکی در این باره گفت: «این (صادرات جلغوزه به چین از راه دهلیز هوایی تا یک هفتۀ دیگر) بستگی به آماده‌گی بازرگانان ما دارد؛ ما تفاهم نامه را تکمیل کردیم و در مرحلۀ امضا استیم که با یکی از شرکت‌های هوایی به امضا برسانیم. اگر بازرگانان ما آماده باشند، ما می‌توانیم به زودترین فرصت مراسم گشایش دهلیزهای هوایی را به شهرهای چین برای صادرات جلغوزه داشته باشیم.»

اگر این اتفاق بیفتد، جلغوزۀ افغانستان از دستان خریدار انحصاری و سنتی آن رهایی می‌یابد و با نام افغانستان و از سوی افغانستان به چین صادر خواهد شد.

اتاق تجارت و صنایع، می‌گوید که تنها یک شرکت افغانی سه هزار تُن جلغوزه را برای صادر نمودن به چین آماده ساخته است.

عتیق الله نصرت، رییس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع بیان داشت: «افغانستان یکی از بزرگترین تولید کننده‌گان جلغوزه در منطقه است، اما متأسفانه اگر به صادرات جلغوزه ببینیم، اکثر جلغوزه ما مستقیم از افغانستان نی بلکه از کشورهای همسایه بخصوص از پاکستان صادر می‌شود. ارقام وجود دارد که سالانه بیشتر از ده هزار تُن جلغوزه ما از پاکستان به چین صادر می‌شود.»

وزارت اقتصاد، در طرحی که زیر نام «افغانستان مؤلد» آماده ساخته، گفته است که تنها با جلوگیری از قاچاق و پیش خرید جلغوزه از سوی بازرگانان پاکستانی، درآمدهای افغانستان از جلغوزه از حدود ۴۵۰میلیون دالر به یک میلیارد دالر خواهد رسید.

بربنیاد آمارهای وزارت زراعت و آبیاری، سالانه در حدود ۲۳هزار تن جلغوزه در افغانستان تولید می‌شود، آماری که بازرگانان جلغوزه در حدود ۳۳هزار تن می‌گویند.

بخش بزرگ از جلغوزۀ افغانستان در سه ولایت جنوب شرقی آن - پکتیا، پکتیکا و خوست - تولید می‌شود.

بربنیاد بررسی‌های وزارت اقتصاد و طرح «افغانستان مؤلد» این وزارت با فراهم شدن امکانات پروسس معیاری جلغوزه، افغانستان نزدیک به دومیلیار دالر از این فرآورده درآمد به دست خواهد آورد. در حال حاضر ارزش سالانۀ تمامی صادرات کشور در حدود ۸۰۰ میلیون دالر است.

هم‌رسانی کنید