تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رونق کارخانۀ پروسس شالی در ولایت ننگرهار

مسؤولان کارخانۀ پروسس برنج در ولایت ننگرهار، از آن‌چه که پر رونق بودن کاروبار شان در این ولایت می‌گویند، ابراز خرسندی می‌کنند.

مسؤولان این کارخانه، می‌گویند که هم‌اکنون روزانه تا ۶۰ تُن برنج را پروسس می‌کنند و اگر امکانات بهتری داشته باشند سقف این پروسس تا ۱۲۰ تُن روزانه خواهد رسید.

این کارخانه که در پارک‌های شیخ مصری در ننگرهار است، در حدود هشت سال پیش فعالیتش را آغاز کرد.

شیرزاد عزیزی، مالک این کارخانه، می‌گوید که هر روز کارهایش رونق بیشتر می‌گیرد: «کارخانۀ ما با ماشین‌های به‌روز مجهز است. ما روزانه ۶۰ تُن تولید داریم و به آیندۀ نزدیک انشاالله سقف تولید ما به ۱۲۰ تُن خواهد رسید.»

برنجی که در این کارخانه پروسس می‌شود، از ولایت‌های شمال افغانستان از جمله تخار و کندز تأمین می‌شود.

کارمندان این کارخانه، از حکومت می‌خواهند که با پشتیبانی از بخش‌های خصوصی زمینۀ بیشتر ایجاد این‌گونه کارخانه‌ها را فراهم سازد؛ تا از یک طرف زمینۀ رشد اقتصادی در کشور فراهم شود و از سوی دیگر برای جوانان کار ایجاد شود.

شوکت، یکی از کارمند در این کارخانه گفت: «ما در این کارخانه سه نوع ماشین داریم که در پروسس برنج از آن کار می‌گیریم.»

حمیدالله، کارمند دیگر نیز افزود: «از ولسوالی خواجه غار، خواجه بهاوالدین ولایت تخار و از ولسوالی امام صاحب ولایت کندز برنج می‌آوریم.»

با این همه، مسؤولان اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری در ننگرهار می‌گویند که بخش بزرگ از برنج مورد نیاز افغانستان به‌گونۀ قاچاق وارد می‌شود. آنان از حکومت می‌خواهند که جلو قاچاق برنج گرفته شود.

زلمی عظیمی، عضو اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری ننگرهار اظهار داشت: «روزانه دوازده موتر باربری اموال گوناگون قاچاق می‌شود که نزدیک به ده میلیون افغانی به دولت زیان می‌رساند.»

افغانستان، یکی از کشورهایی است که به پیمانۀ زیاد برنج مصرف می‌کند و بخش بزرگ این برنج هم از بیرون وارد می‌شود.

رونق کارخانۀ پروسس شالی در ولایت ننگرهار

برنجی که در این کارخانه پروسس می‌شود، از ولایت‌های شمال افغانستان از جمله تخار و کندز تأمین می‌شود.

تصویر بندانگشتی

مسؤولان کارخانۀ پروسس برنج در ولایت ننگرهار، از آن‌چه که پر رونق بودن کاروبار شان در این ولایت می‌گویند، ابراز خرسندی می‌کنند.

مسؤولان این کارخانه، می‌گویند که هم‌اکنون روزانه تا ۶۰ تُن برنج را پروسس می‌کنند و اگر امکانات بهتری داشته باشند سقف این پروسس تا ۱۲۰ تُن روزانه خواهد رسید.

این کارخانه که در پارک‌های شیخ مصری در ننگرهار است، در حدود هشت سال پیش فعالیتش را آغاز کرد.

شیرزاد عزیزی، مالک این کارخانه، می‌گوید که هر روز کارهایش رونق بیشتر می‌گیرد: «کارخانۀ ما با ماشین‌های به‌روز مجهز است. ما روزانه ۶۰ تُن تولید داریم و به آیندۀ نزدیک انشاالله سقف تولید ما به ۱۲۰ تُن خواهد رسید.»

برنجی که در این کارخانه پروسس می‌شود، از ولایت‌های شمال افغانستان از جمله تخار و کندز تأمین می‌شود.

کارمندان این کارخانه، از حکومت می‌خواهند که با پشتیبانی از بخش‌های خصوصی زمینۀ بیشتر ایجاد این‌گونه کارخانه‌ها را فراهم سازد؛ تا از یک طرف زمینۀ رشد اقتصادی در کشور فراهم شود و از سوی دیگر برای جوانان کار ایجاد شود.

شوکت، یکی از کارمند در این کارخانه گفت: «ما در این کارخانه سه نوع ماشین داریم که در پروسس برنج از آن کار می‌گیریم.»

حمیدالله، کارمند دیگر نیز افزود: «از ولسوالی خواجه غار، خواجه بهاوالدین ولایت تخار و از ولسوالی امام صاحب ولایت کندز برنج می‌آوریم.»

با این همه، مسؤولان اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری در ننگرهار می‌گویند که بخش بزرگ از برنج مورد نیاز افغانستان به‌گونۀ قاچاق وارد می‌شود. آنان از حکومت می‌خواهند که جلو قاچاق برنج گرفته شود.

زلمی عظیمی، عضو اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری ننگرهار اظهار داشت: «روزانه دوازده موتر باربری اموال گوناگون قاچاق می‌شود که نزدیک به ده میلیون افغانی به دولت زیان می‌رساند.»

افغانستان، یکی از کشورهایی است که به پیمانۀ زیاد برنج مصرف می‌کند و بخش بزرگ این برنج هم از بیرون وارد می‌شود.

هم‌رسانی کنید