تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رکود کاروبار در کشور در پی به‌درازا کشیده‌شدن روند انتخابات

به‌درازا کشیده‌شدن انتخابات و ناروشن بودن اوضاع سیاسی افغانستان، سبب رکود کاروبار در کشور شده‌اند.

شماری از نماینده‌گان بخش خصوصی، می‌گویند که در سه ماۀ اخیر در حدود پنجاه درصد کاروبار شان رکود کرده‌است و نیز ارایه خدمات عامه از سوی نهادهای دولتی کم‌رنگ شده‌است.

سخی احمد پیمان، معاون اتاق تجارت بین‌المللی در این باره گفت: «مشکلات زیاد است؛ معلوماتی را که ما داریم در بسیاری از بخش‌ها کاروبار در رکود قرار دارد و این همه به علت ناامنی‌ها و طولانی شدن انتخابات است.»

انتخابات ریاست‌جمهوری در افغانستان در حدود دوماه پیش – ششم ماه میزان – برگزار شد و تا کنون نتایج آن اعلام نشده‌است. شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری هم گفته‌اند که در این انتخابات تقلب شده و آنان نتیجۀ انتخابات را نمی‌پذیرند.

هنوز هم معلوم نیست که چه زمانی نتیجۀ انتخابات اعلام خواهد شد.

بربنیاد اطلاعات شماری از رهنماهای معاملات در پایتخت، از شش ماه بدینسو کمتر مردم خانه می‌خرند و این وضیعت سبب رکود کاروبار آن‌ها شده‌است.

شعیب رضایی، صاحب یکی از رهنماهای معاملات در کابل گفت: «اکنون ما نمی‌توانیم که ۱۵هزار کرایه خانه خودرا بپردازیم... چه‌ کنیم؟ کاروبار به‌کلی در شکست است.»

شماری از موترفروشان در پایتخت نیز می‌گویند که فروشات آنان تا ۶۵ درصد کاهش یافته‌است.

مهران، موترفروش در غرب کابل بیان داشت: «ما شش ماه پیش، هفتۀ سه معامله داشتیم - سه موتر می‌فروختیم - اما اکنون در ماه، یک موتر فروخته نمی‌شود.»

اما وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که تلاش کرده‌است تا مشکلات را حل کند.

سمیر رسا، سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت اظهار داشت: «وزارت صنعت و تجارت امسال تمام تلاش‌هایش را به خرج داده‌است تا مشکلات را حل سازد و بیشتر سیستم سازی کند.»

رکود کاروبار در کشور در پی به‌درازا کشیده‌شدن روند انتخابات

انتخابات ریاست‌جمهوری در افغانستان در حدود دوماه پیش – ششم ماه میزان – برگزار شد و تا کنون نتایج آن اعلام نشده‌است.

تصویر بندانگشتی

به‌درازا کشیده‌شدن انتخابات و ناروشن بودن اوضاع سیاسی افغانستان، سبب رکود کاروبار در کشور شده‌اند.

شماری از نماینده‌گان بخش خصوصی، می‌گویند که در سه ماۀ اخیر در حدود پنجاه درصد کاروبار شان رکود کرده‌است و نیز ارایه خدمات عامه از سوی نهادهای دولتی کم‌رنگ شده‌است.

سخی احمد پیمان، معاون اتاق تجارت بین‌المللی در این باره گفت: «مشکلات زیاد است؛ معلوماتی را که ما داریم در بسیاری از بخش‌ها کاروبار در رکود قرار دارد و این همه به علت ناامنی‌ها و طولانی شدن انتخابات است.»

انتخابات ریاست‌جمهوری در افغانستان در حدود دوماه پیش – ششم ماه میزان – برگزار شد و تا کنون نتایج آن اعلام نشده‌است. شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری هم گفته‌اند که در این انتخابات تقلب شده و آنان نتیجۀ انتخابات را نمی‌پذیرند.

هنوز هم معلوم نیست که چه زمانی نتیجۀ انتخابات اعلام خواهد شد.

بربنیاد اطلاعات شماری از رهنماهای معاملات در پایتخت، از شش ماه بدینسو کمتر مردم خانه می‌خرند و این وضیعت سبب رکود کاروبار آن‌ها شده‌است.

شعیب رضایی، صاحب یکی از رهنماهای معاملات در کابل گفت: «اکنون ما نمی‌توانیم که ۱۵هزار کرایه خانه خودرا بپردازیم... چه‌ کنیم؟ کاروبار به‌کلی در شکست است.»

شماری از موترفروشان در پایتخت نیز می‌گویند که فروشات آنان تا ۶۵ درصد کاهش یافته‌است.

مهران، موترفروش در غرب کابل بیان داشت: «ما شش ماه پیش، هفتۀ سه معامله داشتیم - سه موتر می‌فروختیم - اما اکنون در ماه، یک موتر فروخته نمی‌شود.»

اما وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که تلاش کرده‌است تا مشکلات را حل کند.

سمیر رسا، سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت اظهار داشت: «وزارت صنعت و تجارت امسال تمام تلاش‌هایش را به خرج داده‌است تا مشکلات را حل سازد و بیشتر سیستم سازی کند.»

هم‌رسانی کنید