تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

زیان ۸ میلیون دالری افغانستان در پی بسته‌ماندن حریم فضایی پاکستان

بسته‌ماندن حریم فضایی پاکستان در یک ماه گذشته، هشت میلیون دالر به درآمدهای عبور از حریم فضایی افغانستان زیان زده‌است.

ادارۀ هوانوردی، می‌گوید که شش مسیر عبوری پروازها از فضای پاکستان می‌گذرند و در حال حاضر تمامی این مسیرها به‌روی پروازهای عبوری بسته‌استند.

در حدود یک ماه پیش، پس از بالاگرفتن تنش‌ها میان پاکستان و هند، پاکستان حریم فضایی‌اش را به‌روی پروازهای خارجی بست. از آن زمان تاکنون، هیچ هواپیمای افغانستان اجازه ندارند از حریم فضایی پاکستان عبور کنند.

پروازهای دهلی‌نو – کابل نیز از حریم فضایی ایران صورت می‌گیرند.

رییس ادارۀ هوانوردی افغانستان، می‌گوید که پیش از بسته‌شدن حریم فضایی پاکستان، روزانه به‌گونۀ میانگین تا ۲۵۰هواپیما با استفاده از حریم فضایی افغانستان به دیگر کشورها رفت و آمد می‌کردند، اما از ماه مارچ سال روان میلادی به این‌سو که حریم فضایی پاکستان بسته بوده‌است، روزانه در حدود نُه پرواز از حریم فضایی کشور عبور می‌کنند.

محمد قاسم وفایی زاده، می‌افزاید: «ما امید داریم که این مشکل هرچه زودتر حل شود؛ درغیر آن ما یک رقم درشت از درآمدهای مان را در بخش پروازهای عبوری از دست می‌دهیم.»

از سویی هم، با بسته‌شدن فضای پاکستان به‌روی پروازهای عبوری افغانستان، فاصلۀ زمانی میان میدان‌های هوایی کابل و دهلی‌نو به شش ساعت افزایش یافته‌است.

در این میان، دو شرکت هندی، پروازهای‌شان را تا زمان نامعلومی به افغانستان متوقف ساخته‌اند.

در همین حال، شماری از کارمندان شرکت‌های گردشگری در پایتخت، می‌گویند که در کنار کاهش مسافرانی‌که به هند می‌روند، بهای تکت‌های هواپیماها در یک ماه اخیر بسیار بلند رفته‌است.

نازی، کارمند یک شرکت سیاحتی در پایتخت گفت: «مشکلات است؛ در حال حاضر، بهای تکت‌ها تا دوبرابر افزایش یافته‌اند.»

از سویی هم، شماری از شهروندان کشور که هند سفر می‌کنند، از حکومت می‌‎خواهند که مشکلات در این راستا را حل بسازد.

بهرام، یکی از این شهروندان گفت: «بسیاری مردم توان خرید تکت‌های با بهای بلند را ندارند؛ حکومت باید این مشکل را حل سازد.»

پیش از این، مسؤولان شرکت‌های هوانوردی داخلی گفته‌اند که پس از بسته‌شدن حریم فضایی پاکستان به‌روی پروازهای عبوری، میلیون‌ها دالر به آنان زیان رسیده‌است.

اما، مسؤولان ادارۀ هوانوردی، می‌گویند که تلاش دارند یک راه جدید فضایی را از راه چین به هند باز کنند که با این‌کار فاصلۀ زمانی کنونی پروازها تا یک ونیم ساعت کاهش خواهند یافت.
 

زیان ۸ میلیون دالری افغانستان در پی بسته‌ماندن حریم فضایی پاکستان

ادارۀ هوانوردی، می‌گوید که شش مسیر عبوری پروازها از فضای پاکستان می‌گذرند و در حال حاضر تمامی این مسیرها به‌روی پروازهای عبوری بسته‌استند.

تصویر بندانگشتی

بسته‌ماندن حریم فضایی پاکستان در یک ماه گذشته، هشت میلیون دالر به درآمدهای عبور از حریم فضایی افغانستان زیان زده‌است.

ادارۀ هوانوردی، می‌گوید که شش مسیر عبوری پروازها از فضای پاکستان می‌گذرند و در حال حاضر تمامی این مسیرها به‌روی پروازهای عبوری بسته‌استند.

در حدود یک ماه پیش، پس از بالاگرفتن تنش‌ها میان پاکستان و هند، پاکستان حریم فضایی‌اش را به‌روی پروازهای خارجی بست. از آن زمان تاکنون، هیچ هواپیمای افغانستان اجازه ندارند از حریم فضایی پاکستان عبور کنند.

پروازهای دهلی‌نو – کابل نیز از حریم فضایی ایران صورت می‌گیرند.

رییس ادارۀ هوانوردی افغانستان، می‌گوید که پیش از بسته‌شدن حریم فضایی پاکستان، روزانه به‌گونۀ میانگین تا ۲۵۰هواپیما با استفاده از حریم فضایی افغانستان به دیگر کشورها رفت و آمد می‌کردند، اما از ماه مارچ سال روان میلادی به این‌سو که حریم فضایی پاکستان بسته بوده‌است، روزانه در حدود نُه پرواز از حریم فضایی کشور عبور می‌کنند.

محمد قاسم وفایی زاده، می‌افزاید: «ما امید داریم که این مشکل هرچه زودتر حل شود؛ درغیر آن ما یک رقم درشت از درآمدهای مان را در بخش پروازهای عبوری از دست می‌دهیم.»

از سویی هم، با بسته‌شدن فضای پاکستان به‌روی پروازهای عبوری افغانستان، فاصلۀ زمانی میان میدان‌های هوایی کابل و دهلی‌نو به شش ساعت افزایش یافته‌است.

در این میان، دو شرکت هندی، پروازهای‌شان را تا زمان نامعلومی به افغانستان متوقف ساخته‌اند.

در همین حال، شماری از کارمندان شرکت‌های گردشگری در پایتخت، می‌گویند که در کنار کاهش مسافرانی‌که به هند می‌روند، بهای تکت‌های هواپیماها در یک ماه اخیر بسیار بلند رفته‌است.

نازی، کارمند یک شرکت سیاحتی در پایتخت گفت: «مشکلات است؛ در حال حاضر، بهای تکت‌ها تا دوبرابر افزایش یافته‌اند.»

از سویی هم، شماری از شهروندان کشور که هند سفر می‌کنند، از حکومت می‌‎خواهند که مشکلات در این راستا را حل بسازد.

بهرام، یکی از این شهروندان گفت: «بسیاری مردم توان خرید تکت‌های با بهای بلند را ندارند؛ حکومت باید این مشکل را حل سازد.»

پیش از این، مسؤولان شرکت‌های هوانوردی داخلی گفته‌اند که پس از بسته‌شدن حریم فضایی پاکستان به‌روی پروازهای عبوری، میلیون‌ها دالر به آنان زیان رسیده‌است.

اما، مسؤولان ادارۀ هوانوردی، می‌گویند که تلاش دارند یک راه جدید فضایی را از راه چین به هند باز کنند که با این‌کار فاصلۀ زمانی کنونی پروازها تا یک ونیم ساعت کاهش خواهند یافت.
 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره