تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ساخت بخش دوم کارخانه ذوب آهن «خان استیل» آغاز شد

ساخت بخش دوم کارخانه ذوب آهن «خان استیل» بزرگ‌ترین کارخانه ذوب آهن در کشور، امروز در کابل آغاز شد.

مالک این کارخانه می‌گوید که بیست میلیون دالر در بخش دوم این کارخانه سرمایه‌گذاری می‌کند و با ساخت این بخش تا سه ماه دیگر، ظرفیت این کارخانه دو برابر خواهد شد و برای یک هزار تن زمنیه‌های کار نیز فراهم خواهند گشت.  

به گفته مسوولان این کارخانه، پس از ساخت بخش دوم، این کارخانه روزانه چهارصد تُن سیخ گول تولید خواهد کرد.

از سویی هم معاون نخست رییس اجراییه بر بررسی خواست‌های مسوولان این کارخانه و حل مشکل کمبود برق این کارخانه تأکید می‌ورزد.

مسوولان این کارخانه می‌گویند که با تهداب‌گذاری بخش دوم این کارخانه، در واقع تهداب کاهش بیست درصدی واردات سیخ گول را می‌گذارند. سیخ گول یکی از ده کالایی است که هشتاد درصد واردات کشور را می‌سازند.

انجنیرمحمدخان، معاون نخست رییس اجراییه، گفت: «کوشش می‌کنیم که تا صادرات و واردات خود را برابر سازیم. حکومت وحدت ملی و به ویژه جناب رئیس جمهور تعهد کامل دارد که صنایع داخلی را به پاهای‌شان ایستاد کند و از آنان پشتیبانی کند تا آنان توسعه کنند.» 

از سویی هم مسوولان این کارخانه از حکومت می‌خواهند که برای شان فرصت دهد تا با کنسرسیوم هندی که علاقمند به سرمایه‌گذاری در معدن حاجی گک است، در کار استخراج این معدن سهیم شوند.

نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، گفت: «کنسرسیوم هندی به حیث داوطلب برتر شناخته شده است و علاقمندی این را هم دارند که ما همراه شان مذاکره را به پیش ببریم. در جریان این مذاکرات، کوشش ما این است که با شرکت‌هایی که در بخش تولید آهن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، همراه شان ارتباط بگیریم و در مورد علاقمندی که آن‌ها در قسمت این پروژه دارند، و اینکه کدام نقش را بازی می‌کنند صحبت می‌کنیم.»  

آهن آلات داغمه در حال حاضر یگانه منبع مواد خام کارخانه‌های ذوب آهن کشور است.

صاحبان صنایع ذوب آهن پیش از این هشدار داده‌اند که تا دو سال دیگر این منبع تمام خواهد شد و هرگاه منبع پایدار پیدا نکنند، سرمایه‌گذاری‌های هنگفت شان از بین خواهند رفت.

از این میان کارخانه ذوب آهن خان استیل می‌گوید که تا کنون پنجاه میلیون دالر سرمایه‌گذاری کرده است و هم اکنون یک هزار تن در این کارخانه کار می‌کنند.

ساخت بخش دوم کارخانه ذوب آهن «خان استیل» آغاز شد

به گفته مسوولان کارخانه خان استیل، پس از ساخت بخش دوم، این کارخانه روزانه چهارصد تُن سیخ گول تولید خواهد کرد.

Thumbnail

ساخت بخش دوم کارخانه ذوب آهن «خان استیل» بزرگ‌ترین کارخانه ذوب آهن در کشور، امروز در کابل آغاز شد.

مالک این کارخانه می‌گوید که بیست میلیون دالر در بخش دوم این کارخانه سرمایه‌گذاری می‌کند و با ساخت این بخش تا سه ماه دیگر، ظرفیت این کارخانه دو برابر خواهد شد و برای یک هزار تن زمنیه‌های کار نیز فراهم خواهند گشت.  

به گفته مسوولان این کارخانه، پس از ساخت بخش دوم، این کارخانه روزانه چهارصد تُن سیخ گول تولید خواهد کرد.

از سویی هم معاون نخست رییس اجراییه بر بررسی خواست‌های مسوولان این کارخانه و حل مشکل کمبود برق این کارخانه تأکید می‌ورزد.

مسوولان این کارخانه می‌گویند که با تهداب‌گذاری بخش دوم این کارخانه، در واقع تهداب کاهش بیست درصدی واردات سیخ گول را می‌گذارند. سیخ گول یکی از ده کالایی است که هشتاد درصد واردات کشور را می‌سازند.

انجنیرمحمدخان، معاون نخست رییس اجراییه، گفت: «کوشش می‌کنیم که تا صادرات و واردات خود را برابر سازیم. حکومت وحدت ملی و به ویژه جناب رئیس جمهور تعهد کامل دارد که صنایع داخلی را به پاهای‌شان ایستاد کند و از آنان پشتیبانی کند تا آنان توسعه کنند.» 

از سویی هم مسوولان این کارخانه از حکومت می‌خواهند که برای شان فرصت دهد تا با کنسرسیوم هندی که علاقمند به سرمایه‌گذاری در معدن حاجی گک است، در کار استخراج این معدن سهیم شوند.

نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، گفت: «کنسرسیوم هندی به حیث داوطلب برتر شناخته شده است و علاقمندی این را هم دارند که ما همراه شان مذاکره را به پیش ببریم. در جریان این مذاکرات، کوشش ما این است که با شرکت‌هایی که در بخش تولید آهن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، همراه شان ارتباط بگیریم و در مورد علاقمندی که آن‌ها در قسمت این پروژه دارند، و اینکه کدام نقش را بازی می‌کنند صحبت می‌کنیم.»  

آهن آلات داغمه در حال حاضر یگانه منبع مواد خام کارخانه‌های ذوب آهن کشور است.

صاحبان صنایع ذوب آهن پیش از این هشدار داده‌اند که تا دو سال دیگر این منبع تمام خواهد شد و هرگاه منبع پایدار پیدا نکنند، سرمایه‌گذاری‌های هنگفت شان از بین خواهند رفت.

از این میان کارخانه ذوب آهن خان استیل می‌گوید که تا کنون پنجاه میلیون دالر سرمایه‌گذاری کرده است و هم اکنون یک هزار تن در این کارخانه کار می‌کنند.

هم‌رسانی کنید