تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ساخت فرجامین بخش راه آهن خواف - هرات به شرکت کزاخستانی واگذار شد

فرجامین بخش راه آهن خواف - هرات به طول نزدیک به ۴۳کیلومتر بربنیاد یک پیمان دولت با دولت از سوی شرکت کزاخستانی ساخته خواهند شد.

توافق‌‌نامۀ ساخت این بخش راه آهن، امروز (پنج‌شنبه، ۲۱قوس) در ارگ ریاست‌جمهوری امضا شد.

مسؤولان وزارت ترانسپورت می‌گویند که فرجامین بخش راه آهن خواف - هرات در دو مرحله ساخته می‌شود و برای ساخت مرحلۀ دوم این پروژه در ولایت هرات ۶۵ میلیون یورو با شرایط سهل از ایتالیا قرضه گرفته می‌شود.

یما یاری، سرپرست وزارت ترانسپورت گفت: «این پروژه با شرکت انکان کزاخستانی به امضا رسید که شامل دیزاین و ساختمان می‌‎شود که در شانزده ما تکمیل خواهد شد.»

در مراسم امضای توافق‌نامۀ ساخت این راه آهن، حلیم خان یسین گلدییف، سفیر کزاخستان این پروژه را آغازی برای توسعۀ سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های کزاخستانی در افغانستان گفت: «این اولین پروژۀ شرکت‌های کزاخستانی در افغانستان است. شرکت‌های دیگر  کزاخستان نیز علاقه‌مند به کارکردن در بخش انرژی و فناوری در افغانستان استند و گفت‌وگوها با حکومت افغانستان در این بخش جریان دارد.»

اما، وزارت ترانسپورت برای ساخت بخش چهارم مرحلۀ دوم راه آهن خواف - هرات از منطقۀ رباط پریان تا میدان هوایی هرات به طول ۴۴ کیلومتر قرضۀ درازمدتی از ایتالیا خواهد گرفت.

عبدالباری صدیقی، معاون ادارۀ خط آهن بیان داشت: «به شکل یک قرضۀ بلند مدت و سهل حصول موافقه کرده‌اند و موافقت‌نامه بین وزارت مالیه و حکومت ایتالیا امضا شده  و منتظر استیم که با تصویب پارلمان کار ساختمان بخش دوم را نیز آغاز کنیم.»

تفاهم‌نامه راه آهن خواف هرات در سال ۱۳۸۶میان حکومت افغانستان و ایران به امضا رسید. این راه آهن به طول ۲۲۵کیلومتر در چهار بخش ساخته خواهد شد.

بربنیاد این تفاهم‌نامه، ایران ساخت سه بخش این راه آهن را پذیرفته و یک بخش باقی‌‎ماندۀ این پروژه از سوی حکومت افغانستان ساخته می‌شود.

آمارهای ادارۀ راه آهن نشان می‌دهند که قرار است این پروژه تا سال ۱۴۰۰به گونۀ کامل به بهربرداری سپرده شود.

ساخت فرجامین بخش راه آهن خواف - هرات به شرکت کزاخستانی واگذار شد

مسؤولان وزارت ترانسپورت، هزینۀ این پروژه را که حکومت افغانستان می‌پردازد بیش از ۵۸ میلیون دالر می‌گویند.

تصویر بندانگشتی

فرجامین بخش راه آهن خواف - هرات به طول نزدیک به ۴۳کیلومتر بربنیاد یک پیمان دولت با دولت از سوی شرکت کزاخستانی ساخته خواهند شد.

توافق‌‌نامۀ ساخت این بخش راه آهن، امروز (پنج‌شنبه، ۲۱قوس) در ارگ ریاست‌جمهوری امضا شد.

مسؤولان وزارت ترانسپورت می‌گویند که فرجامین بخش راه آهن خواف - هرات در دو مرحله ساخته می‌شود و برای ساخت مرحلۀ دوم این پروژه در ولایت هرات ۶۵ میلیون یورو با شرایط سهل از ایتالیا قرضه گرفته می‌شود.

یما یاری، سرپرست وزارت ترانسپورت گفت: «این پروژه با شرکت انکان کزاخستانی به امضا رسید که شامل دیزاین و ساختمان می‌‎شود که در شانزده ما تکمیل خواهد شد.»

در مراسم امضای توافق‌نامۀ ساخت این راه آهن، حلیم خان یسین گلدییف، سفیر کزاخستان این پروژه را آغازی برای توسعۀ سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های کزاخستانی در افغانستان گفت: «این اولین پروژۀ شرکت‌های کزاخستانی در افغانستان است. شرکت‌های دیگر  کزاخستان نیز علاقه‌مند به کارکردن در بخش انرژی و فناوری در افغانستان استند و گفت‌وگوها با حکومت افغانستان در این بخش جریان دارد.»

اما، وزارت ترانسپورت برای ساخت بخش چهارم مرحلۀ دوم راه آهن خواف - هرات از منطقۀ رباط پریان تا میدان هوایی هرات به طول ۴۴ کیلومتر قرضۀ درازمدتی از ایتالیا خواهد گرفت.

عبدالباری صدیقی، معاون ادارۀ خط آهن بیان داشت: «به شکل یک قرضۀ بلند مدت و سهل حصول موافقه کرده‌اند و موافقت‌نامه بین وزارت مالیه و حکومت ایتالیا امضا شده  و منتظر استیم که با تصویب پارلمان کار ساختمان بخش دوم را نیز آغاز کنیم.»

تفاهم‌نامه راه آهن خواف هرات در سال ۱۳۸۶میان حکومت افغانستان و ایران به امضا رسید. این راه آهن به طول ۲۲۵کیلومتر در چهار بخش ساخته خواهد شد.

بربنیاد این تفاهم‌نامه، ایران ساخت سه بخش این راه آهن را پذیرفته و یک بخش باقی‌‎ماندۀ این پروژه از سوی حکومت افغانستان ساخته می‌شود.

آمارهای ادارۀ راه آهن نشان می‌دهند که قرار است این پروژه تا سال ۱۴۰۰به گونۀ کامل به بهربرداری سپرده شود.

هم‌رسانی کنید