Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سرمایه گذاران چینی در صدد گُسترش سرمایه گذاری های‎شان هستند

سرمایه گذاران چینی در صدد گُسترش سرمایه گذاری های‎شان در کشورهای‎‏اند که در مسیر راۀ جدید ابریشم قرار دارند.

شماری از روستا نشینان در تاجکستان می‎گویند که پس از آغازکارهای اولیه برای عملی شدن" پروژۀ یک کمربند یک راه" که ازسوی چین ساخته می‎شود، تغییرات لازم در کاروبارشان به وجود آمده‎اند.

آنان می‏گویند که چینی‎ها علاقمند است که در بخش‎های گونه‎گون در این کشور سرمایه گذاری کنند.

ساخت جاده‏ها، راه آهن و کشیدن لوله‎های گاز در بیش از ۶۰ کشور جهان، مشمول طرح جدید راه ابریشم است، اما چینی‎ها تلاش دارن که در کشورهای که این پروژه در آنها عملی خواهند شد، سرمایه گذاری های‎شان افزایش دهند.

گفته می‏شود که به تازه‎گی چینی‏ها یک پارک صنعتی را به نام راه ابریشم در شهر دوشنبه تاجکستان ساخته‎اند.

شیروف دوست مراد، مدیر یک کارخانه در تاجکستان، گفت: "پارک صنعتی نساجی و کشاورزی راه ابریشم نو ژونگتای پیشرفته ترین تجهیزات و فناوری را به کار انداخته است. ما الیاف با کیفیت عالی را اینجا تولید می‏کنیم که نماینده‏گی از بهترین اقلام صادراتی تاجیکستان می‎کند."

پروژه یک کمربند یک راه که در شرق به اقتصاد آسیا و در غرب  به اقتصاد اروپا پیوند می‎‏شود، در مرزهای افغانستان می‎گذرد.

شماری از آگاهان اقتصاد جهانی می‏گویند که با عملی شدن این پروژه، اقتصاد منطقه و جهان دگرگون خواهند شد.

از همین رو، چینی‎ها برای عملی شدن زودهنگام این پروژه، یک بانک ویژه زیرساخت‏های آسیا را ایجاد کرده‎اند.

در همین حال، مرداد علی علی مردان، رییس بانک توسعۀ کشاورزی تاجکستان بر پیشتیابی از طرح جدید یک کمربند یک راه، می‎گوید که عملی شدن این پروژه برای اقتصاد قارۀ آسیا مهم است.

وی می افزاید: "سرمایه گذاری‏های شرکت‎های چینی، بهترین نمونه برای عملی سازی و به واقعیت پیوستن طرح یک کمربند یک راه است. تغییری را که شما امروز در زنده‎گی مردم می بینید، حاصل سیاست‏های دولت ما است. ما واقعأ به طرح یک کمربند یک راه باور داریم و از آن پشتیبانی می کنیم."

از سویی هم، مقام‎های بانک سرمایه گذاری‎ها زیر ساخت‎های چین هفتۀ گذشته از پذیرفتن عضویت افغانستان و چندین کشور دیگر در بانک زیرساخت‎های آسیا که برای تمویل این پروژه ساخته شده است، خبر داد.

شماری از آگاهان می‎گویند که افغانستان می‏تواند برای سرمایه گذاری روی زیربناهای ترانسپورتی‎اش در داخل کشور و نیز پیوند شدن به راه جدید ابریشم با راۀ آهن و جاده از قرضه‎‏های دراز آمدت این بانک، استفاده کند.

سرمایه گذاران چینی در صدد گُسترش سرمایه گذاری های‎شان هستند

شماری از آگاهان اقتصاد جهانی می‏گویند که با عملی شدن این پروژه، اقتصاد منطقه و جهان دگرگون خواهند شد.

Thumbnail

سرمایه گذاران چینی در صدد گُسترش سرمایه گذاری های‎شان در کشورهای‎‏اند که در مسیر راۀ جدید ابریشم قرار دارند.

شماری از روستا نشینان در تاجکستان می‎گویند که پس از آغازکارهای اولیه برای عملی شدن" پروژۀ یک کمربند یک راه" که ازسوی چین ساخته می‎شود، تغییرات لازم در کاروبارشان به وجود آمده‎اند.

آنان می‏گویند که چینی‎ها علاقمند است که در بخش‎های گونه‎گون در این کشور سرمایه گذاری کنند.

ساخت جاده‏ها، راه آهن و کشیدن لوله‎های گاز در بیش از ۶۰ کشور جهان، مشمول طرح جدید راه ابریشم است، اما چینی‎ها تلاش دارن که در کشورهای که این پروژه در آنها عملی خواهند شد، سرمایه گذاری های‎شان افزایش دهند.

گفته می‏شود که به تازه‎گی چینی‏ها یک پارک صنعتی را به نام راه ابریشم در شهر دوشنبه تاجکستان ساخته‎اند.

شیروف دوست مراد، مدیر یک کارخانه در تاجکستان، گفت: "پارک صنعتی نساجی و کشاورزی راه ابریشم نو ژونگتای پیشرفته ترین تجهیزات و فناوری را به کار انداخته است. ما الیاف با کیفیت عالی را اینجا تولید می‏کنیم که نماینده‏گی از بهترین اقلام صادراتی تاجیکستان می‎کند."

پروژه یک کمربند یک راه که در شرق به اقتصاد آسیا و در غرب  به اقتصاد اروپا پیوند می‎‏شود، در مرزهای افغانستان می‎گذرد.

شماری از آگاهان اقتصاد جهانی می‏گویند که با عملی شدن این پروژه، اقتصاد منطقه و جهان دگرگون خواهند شد.

از همین رو، چینی‎ها برای عملی شدن زودهنگام این پروژه، یک بانک ویژه زیرساخت‏های آسیا را ایجاد کرده‎اند.

در همین حال، مرداد علی علی مردان، رییس بانک توسعۀ کشاورزی تاجکستان بر پیشتیابی از طرح جدید یک کمربند یک راه، می‎گوید که عملی شدن این پروژه برای اقتصاد قارۀ آسیا مهم است.

وی می افزاید: "سرمایه گذاری‏های شرکت‎های چینی، بهترین نمونه برای عملی سازی و به واقعیت پیوستن طرح یک کمربند یک راه است. تغییری را که شما امروز در زنده‎گی مردم می بینید، حاصل سیاست‏های دولت ما است. ما واقعأ به طرح یک کمربند یک راه باور داریم و از آن پشتیبانی می کنیم."

از سویی هم، مقام‎های بانک سرمایه گذاری‎ها زیر ساخت‎های چین هفتۀ گذشته از پذیرفتن عضویت افغانستان و چندین کشور دیگر در بانک زیرساخت‎های آسیا که برای تمویل این پروژه ساخته شده است، خبر داد.

شماری از آگاهان می‎گویند که افغانستان می‏تواند برای سرمایه گذاری روی زیربناهای ترانسپورتی‎اش در داخل کشور و نیز پیوند شدن به راه جدید ابریشم با راۀ آهن و جاده از قرضه‎‏های دراز آمدت این بانک، استفاده کند.

هم‌رسانی کنید