تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

سفر نماینده‌گان شرکت‌های چینی به کشور برای حل مشکلات معاملات پولی

پس از آغاز روند صادرات کالاهای افغانستان از راه زمین و هوا به بازارهای چین و رونق بازرگانی افغانستان با این کشور، فراهم نبودن زمینۀ انتقال رسمی پول به چین از چالش‌های بزرگ فرا راه کار بازرگانان کشور بوده‌است.

برای حل این چالش و نیز حل مشکلات در روند انتقال کالاهای افغانستان به بازارهای چین، شماری از نماینده‌گان شرکت‌های چینی به افغانستان آمده‌اند.

واجانفای، رییس شرکت مدیریتی انتقالات «ژیجانگ» که در ترکیب هیئت نماینده‌گان شرکت‌های به افغانستان آمده، می‌گوید: «با بازشدن راه‌های بازرگانی چین به‌روی کالاهای بازرگانی افغانستان، ما زمینه‌های انتقالات کالاها را از راه بندر حیرتان به چین و فراتر از آن حتا به کشورهای اروپایی نیز فراهم می‌سازیم. و با این‌کار سهولت‌های بیشتری برای دادوستد بازرگانی میان دو کشور فراهم می‌شود.»

عین‌الدین، مسؤول شرکت مدیریتی و فناوری «بیجینگ مین» نیز افزود: «با کارکردهایی‌که بین دو کشور و بانک‌های چین وافغانستان روابط را ایجاد کرده‌ایم، انشاالله مشکلات تجاری ما رفع می‌شوند.»

در همین حال، اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید که با بکار شدن این شرکت‌ها، گذشته از مصؤن شدن انتقال پول و کالاها به چین، زمینه‌ها برای توسعۀ بازرگانی میان چین و افغانستان نیز فراهم خواهند شد.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان بیان داشت: «با سفر این نماینده‌گان، نخستین مشکل ما که می‌شود آن این است که بانک‌های ما با بانک‌های چین در ارتباط می‌شوند؛ امیدواریم که این سیستم ایجاد شود تا ما بتوانیم به بانک‌های چین پول انتقال بدهیم.»

بربنیاد آمارهای اتاق تجارت و صنایع، در حال حاضر حجم بازرگانی افغانستان و چین در حدود یک میلیارد دالر در سال است که بخش زیاد آن را واردات از چین تشکیل می‌دهد.

مسؤولان این اتاق، می‌گویند که آغاز صادرات کالاهای کشور از راه زمین به چین زمینه را برای توسعۀ بازرگانی با این کشور فراهم خواهند ساخت.

بازرگانی

سفر نماینده‌گان شرکت‌های چینی به کشور برای حل مشکلات معاملات پولی

بربنیاد آمارهای اتاق تجارت و صنایع، در حال حاضر حجم بازرگانی افغانستان و چین در حدود یک میلیارد دالر در سال است که بخش زیاد آن را واردات از چین تشکیل می‌دهد.

تصویر بندانگشتی

پس از آغاز روند صادرات کالاهای افغانستان از راه زمین و هوا به بازارهای چین و رونق بازرگانی افغانستان با این کشور، فراهم نبودن زمینۀ انتقال رسمی پول به چین از چالش‌های بزرگ فرا راه کار بازرگانان کشور بوده‌است.

برای حل این چالش و نیز حل مشکلات در روند انتقال کالاهای افغانستان به بازارهای چین، شماری از نماینده‌گان شرکت‌های چینی به افغانستان آمده‌اند.

واجانفای، رییس شرکت مدیریتی انتقالات «ژیجانگ» که در ترکیب هیئت نماینده‌گان شرکت‌های به افغانستان آمده، می‌گوید: «با بازشدن راه‌های بازرگانی چین به‌روی کالاهای بازرگانی افغانستان، ما زمینه‌های انتقالات کالاها را از راه بندر حیرتان به چین و فراتر از آن حتا به کشورهای اروپایی نیز فراهم می‌سازیم. و با این‌کار سهولت‌های بیشتری برای دادوستد بازرگانی میان دو کشور فراهم می‌شود.»

عین‌الدین، مسؤول شرکت مدیریتی و فناوری «بیجینگ مین» نیز افزود: «با کارکردهایی‌که بین دو کشور و بانک‌های چین وافغانستان روابط را ایجاد کرده‌ایم، انشاالله مشکلات تجاری ما رفع می‌شوند.»

در همین حال، اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید که با بکار شدن این شرکت‌ها، گذشته از مصؤن شدن انتقال پول و کالاها به چین، زمینه‌ها برای توسعۀ بازرگانی میان چین و افغانستان نیز فراهم خواهند شد.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان بیان داشت: «با سفر این نماینده‌گان، نخستین مشکل ما که می‌شود آن این است که بانک‌های ما با بانک‌های چین در ارتباط می‌شوند؛ امیدواریم که این سیستم ایجاد شود تا ما بتوانیم به بانک‌های چین پول انتقال بدهیم.»

بربنیاد آمارهای اتاق تجارت و صنایع، در حال حاضر حجم بازرگانی افغانستان و چین در حدود یک میلیارد دالر در سال است که بخش زیاد آن را واردات از چین تشکیل می‌دهد.

مسؤولان این اتاق، می‌گویند که آغاز صادرات کالاهای کشور از راه زمین به چین زمینه را برای توسعۀ بازرگانی با این کشور فراهم خواهند ساخت.

هم‌رسانی کنید