Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شرکت‌های که مالیه نمی‌پردازند با اقدامات جدی رو به رو خواهند شد

وزارت مالیه از اقدامات جدی‌تر در برابر مالیه دهنده‌گانی که حاضر به پرداخت مالیات شان نمی‌شوند خبر می‌دهد.

از سویی هم مسوولان این وزارت می‌گویند که مالیه دهنده‌گان بزرگی که حاضر به پرداخت مالیات شان نمی‌شوند، نخست حساب‌های بانکی شان مسدود می‌شوند و در مرحله‌های بعدی، صاحبان این شرکت‌ها ممنوع الخروج  اعلام می‌شوند.

برای نخستین بار وزارت مالیه از هشت شرکت بزرگ مالیه دهنده که مشمول افغان بیسیم، سلادین، ا آی بی بانک، شرکت کام ایر، شرکت ساختمانی امتیاز، شرکت خدماتی الکوزی، و شرکت نوشابه‌های الکوزی هستند، به علت پرداخت مالیات شان مطابق به قانون مالیات پیشتاز اعلام کرد و از آن‌ها تقدیر به عمل آورد.

هرچند وزارت مالیه از شمار مالیه دهنده‌گان بزرگ که به این وزارت بدهکارهستند و مقدار بدهکاری‌های آنان اطلاعات نمی‌دهد، اما می‌گوید که برای انعطاف‌پذیری مالیه دهنده‌گان، به ویژه مالیه دهنده‌گان بزرگ در کشور، مطابق به قانون عمل خواهند کرد.

شفیق الله قاریزاده، سرپرست وزارت مالیه، گفت: «ما مطابق قانون حق داریم که در نخست به مالیه دهنده اطلاع دهیم تا مالیات شان را بپردازند و در غیر آن موارد حصول مالیات از آنان از ممنوع الخروج تا گرفتن جایدادهای شان در قانون وجود دارند. هرچند تا کنون به این مرحله نرسیدیم با مالیه دهنده‌گان، اما ما تلاش می‌کینم که قانون را تطبیق سازیم.»

بربنیاد اطلاعات وزارت مالیه، در حال حاضر در حدود چهار صد و نود مالیه دهنده بزرگ در این وزارت ثبت شده‌اند و در سال گذشته هژده میلیارد وسه صد میلیون افغانی در بخش مالیه دهنده‌گان بزرگ گردآوری شده بود که  دوازده درصد کُل درآمدهای ملی را تشکیل می‌داد.

عبدالحبیب، رئیس مالیه دهنده‌گان بزرگ، گفت: «ما برنامه‌های اثرگذاری را برای بهبود روند گردآوری مالیات از مالیه دهنده‌گان بزرگ عملی ساخته‌ایم و این برنامه‌ها برای تشویق مالیه دهنده‌گان در پرداخت مالیات شان بسیار اثرگذار بوده‌اند.»

درهمین حال مسوولان اتاق تجارت و صنایع دشورای‌ها در گردآوری مالیات را از علت‌های فرار مالیاتی در کشور می‌دانند.

آنان از وزارت مالیه می‌خواهند که برای بهبود ظرفیت و کاهش فساد در نهادهای این وزارت بکوشند.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع، گفت: «ما از حکومت می‌خواهیم که برای بهبود روند گرفتن مالیه افراد فنی و محاسبین فنی را استخدام کنند تا حسابات به گونه درست صورت گیرد.»

ازسویی هم مسوولان ریاست مالیه دهنده‌گان بزرگ می‌گویند که برای بهبود روند گردآوری مالیات، قرار است مرکز خدمات بهتر را ایجاد کنند که با این کار روند گردآوری مالیات از مالیه دهنده‌گان بزرگ آسان و سهولت‌های بیشتری برای انان فراهم خواهند شد.

شرکت‌های که مالیه نمی‌پردازند با اقدامات جدی رو به رو خواهند شد

وزارت مالیه می‌گوید که اگر مالیه دهنده‌گان بزرگ از پرداخت مالیه شان خودداری بکنند، نظر به قانون با آن‌ها برخورد خواهد کرد

Thumbnail

وزارت مالیه از اقدامات جدی‌تر در برابر مالیه دهنده‌گانی که حاضر به پرداخت مالیات شان نمی‌شوند خبر می‌دهد.

از سویی هم مسوولان این وزارت می‌گویند که مالیه دهنده‌گان بزرگی که حاضر به پرداخت مالیات شان نمی‌شوند، نخست حساب‌های بانکی شان مسدود می‌شوند و در مرحله‌های بعدی، صاحبان این شرکت‌ها ممنوع الخروج  اعلام می‌شوند.

برای نخستین بار وزارت مالیه از هشت شرکت بزرگ مالیه دهنده که مشمول افغان بیسیم، سلادین، ا آی بی بانک، شرکت کام ایر، شرکت ساختمانی امتیاز، شرکت خدماتی الکوزی، و شرکت نوشابه‌های الکوزی هستند، به علت پرداخت مالیات شان مطابق به قانون مالیات پیشتاز اعلام کرد و از آن‌ها تقدیر به عمل آورد.

هرچند وزارت مالیه از شمار مالیه دهنده‌گان بزرگ که به این وزارت بدهکارهستند و مقدار بدهکاری‌های آنان اطلاعات نمی‌دهد، اما می‌گوید که برای انعطاف‌پذیری مالیه دهنده‌گان، به ویژه مالیه دهنده‌گان بزرگ در کشور، مطابق به قانون عمل خواهند کرد.

شفیق الله قاریزاده، سرپرست وزارت مالیه، گفت: «ما مطابق قانون حق داریم که در نخست به مالیه دهنده اطلاع دهیم تا مالیات شان را بپردازند و در غیر آن موارد حصول مالیات از آنان از ممنوع الخروج تا گرفتن جایدادهای شان در قانون وجود دارند. هرچند تا کنون به این مرحله نرسیدیم با مالیه دهنده‌گان، اما ما تلاش می‌کینم که قانون را تطبیق سازیم.»

بربنیاد اطلاعات وزارت مالیه، در حال حاضر در حدود چهار صد و نود مالیه دهنده بزرگ در این وزارت ثبت شده‌اند و در سال گذشته هژده میلیارد وسه صد میلیون افغانی در بخش مالیه دهنده‌گان بزرگ گردآوری شده بود که  دوازده درصد کُل درآمدهای ملی را تشکیل می‌داد.

عبدالحبیب، رئیس مالیه دهنده‌گان بزرگ، گفت: «ما برنامه‌های اثرگذاری را برای بهبود روند گردآوری مالیات از مالیه دهنده‌گان بزرگ عملی ساخته‌ایم و این برنامه‌ها برای تشویق مالیه دهنده‌گان در پرداخت مالیات شان بسیار اثرگذار بوده‌اند.»

درهمین حال مسوولان اتاق تجارت و صنایع دشورای‌ها در گردآوری مالیات را از علت‌های فرار مالیاتی در کشور می‌دانند.

آنان از وزارت مالیه می‌خواهند که برای بهبود ظرفیت و کاهش فساد در نهادهای این وزارت بکوشند.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع، گفت: «ما از حکومت می‌خواهیم که برای بهبود روند گرفتن مالیه افراد فنی و محاسبین فنی را استخدام کنند تا حسابات به گونه درست صورت گیرد.»

ازسویی هم مسوولان ریاست مالیه دهنده‌گان بزرگ می‌گویند که برای بهبود روند گردآوری مالیات، قرار است مرکز خدمات بهتر را ایجاد کنند که با این کار روند گردآوری مالیات از مالیه دهنده‌گان بزرگ آسان و سهولت‌های بیشتری برای انان فراهم خواهند شد.

هم‌رسانی کنید