Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شرکت انکشاف ملی: روند اشتغال‌زایی برای ۴۱هزارتن درکابل آغاز شده‌‌

شرکت انکشاف ملی، از آغاز روند اشتغال‌زایی برای ۴۱هزار تن در شهر کابل خبر می‌دهد.

مسؤولان این شرکت، می‌گویند که تمام این ۴۱هزار تن در پروژه‌یی زیرنام «مدیریت آب‌ریزه‌های شهر کابل» به کار گماشته خواهند شد. به گفتۀ این مسؤولان، دوازده میلیارد افغانی بودجه برای این پروژه درنظر گرفته شده‌است.

در یک هفته پسین، یک‌‎هزار تن از کارگران روزمزد و دست‌فروشان برای عملی‌سازی این پروژه استخدام شده‌اند.

ریاست‌جمهوری، در حدود دو هفته پیش اعلام کرد که رییس‌جمهور غنی به شرکت انکشاف ملی دستور داده‌است تا ۴۱هزار شغل در کابل ایجاد کند.

محمد مصطفی نوید، مشاور مطبوعاتی شرکت انکشاف ملی دراین باره گفت: «در آغاز کار به خاطر مسایل اداری و استخدام انجنیران و کارمندان فنی، کار ما زمانگیر شد اما در هفته‌های بعدی سرعت کار ما بیشتر خواهد شد. پس از این در هر هفته ما سه هزار تن را به کار خواهیم گماشت.»

عزیز آغا مهمند، انجنیر ساحه‌یی پروژه مدیریت آب‌ریزه‌های شهر کابل نیز افزود: «آب‌های باران و برف از آبراه به این حفره‌ها یا ترینچ‌ها می‌آیند و در نهایت در بندهای کوچک یا چک دم‌ها ذخیره خواهند شد.»

این پروژه در شش بخش کابل عملی می‌شود. از جمله در ولسوالی بگرامی.

فرهاد، یکی از بیش از دوصد تنی که در این پروژه در بگرام کار می‌کند، می‌گوید که شغل اصلی‌اش راننده‌گی است: «راننده‌گی می‌کردم اما وقتی که محدودیت به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا وضع شد، دیگر درآمدی نداشتم. چند روز می‌شود اینجا کار می‌‎کنم.»

هر یکی از این کارگران، روزانه سه صد افغانی مزد می‌گیرند.

سمیع که یکی دیگر از این کارگران است، می‌گوید که این سه صد افغانی کل درآمد یک روز خانواده‌اش است: «پدرم و سه برادر دیگرم بیکار استند، من هم بیکار بودم، چهار روز می‌شود اینجا کار می‌کنم.»

در نهایت قرار است در چارچوب این پروژه، بندهای کوچک یا چک دم‌ها برای ذخیره نمودن آب‌ها ساخته شوند.

با این همه، چالش‌هایی که افغانستان با آن‌ها روبه‌رو است به مراتب بزرگتر از این پروژه بزرگ است.

وزارت مالیه گفته‌است که انتظار می‌رود امسال درآمدهای ملی بیش از هفتاد میلیارد افغانی کاهش یابند و بربنیاد اطلاعات وزارت اقتصاد شمار ناداران در کشور به نزدیک به بیست و سه میلیون تن خواهد رسید و چهل درصد از نیروکار کشور نیز بیکار خواهند شد.

شرکت انکشاف ملی: روند اشتغال‌زایی برای ۴۱هزارتن درکابل آغاز شده‌‌

پروژۀ مدیریت آب‌ریزه‌های شهر کابل، به هدف تقویت آب‌های زیرزمینی پایتخت طرح‌ریزی شده‌است.

تصویر بندانگشتی

شرکت انکشاف ملی، از آغاز روند اشتغال‌زایی برای ۴۱هزار تن در شهر کابل خبر می‌دهد.

مسؤولان این شرکت، می‌گویند که تمام این ۴۱هزار تن در پروژه‌یی زیرنام «مدیریت آب‌ریزه‌های شهر کابل» به کار گماشته خواهند شد. به گفتۀ این مسؤولان، دوازده میلیارد افغانی بودجه برای این پروژه درنظر گرفته شده‌است.

در یک هفته پسین، یک‌‎هزار تن از کارگران روزمزد و دست‌فروشان برای عملی‌سازی این پروژه استخدام شده‌اند.

ریاست‌جمهوری، در حدود دو هفته پیش اعلام کرد که رییس‌جمهور غنی به شرکت انکشاف ملی دستور داده‌است تا ۴۱هزار شغل در کابل ایجاد کند.

محمد مصطفی نوید، مشاور مطبوعاتی شرکت انکشاف ملی دراین باره گفت: «در آغاز کار به خاطر مسایل اداری و استخدام انجنیران و کارمندان فنی، کار ما زمانگیر شد اما در هفته‌های بعدی سرعت کار ما بیشتر خواهد شد. پس از این در هر هفته ما سه هزار تن را به کار خواهیم گماشت.»

عزیز آغا مهمند، انجنیر ساحه‌یی پروژه مدیریت آب‌ریزه‌های شهر کابل نیز افزود: «آب‌های باران و برف از آبراه به این حفره‌ها یا ترینچ‌ها می‌آیند و در نهایت در بندهای کوچک یا چک دم‌ها ذخیره خواهند شد.»

این پروژه در شش بخش کابل عملی می‌شود. از جمله در ولسوالی بگرامی.

فرهاد، یکی از بیش از دوصد تنی که در این پروژه در بگرام کار می‌کند، می‌گوید که شغل اصلی‌اش راننده‌گی است: «راننده‌گی می‌کردم اما وقتی که محدودیت به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا وضع شد، دیگر درآمدی نداشتم. چند روز می‌شود اینجا کار می‌‎کنم.»

هر یکی از این کارگران، روزانه سه صد افغانی مزد می‌گیرند.

سمیع که یکی دیگر از این کارگران است، می‌گوید که این سه صد افغانی کل درآمد یک روز خانواده‌اش است: «پدرم و سه برادر دیگرم بیکار استند، من هم بیکار بودم، چهار روز می‌شود اینجا کار می‌کنم.»

در نهایت قرار است در چارچوب این پروژه، بندهای کوچک یا چک دم‌ها برای ذخیره نمودن آب‌ها ساخته شوند.

با این همه، چالش‌هایی که افغانستان با آن‌ها روبه‌رو است به مراتب بزرگتر از این پروژه بزرگ است.

وزارت مالیه گفته‌است که انتظار می‌رود امسال درآمدهای ملی بیش از هفتاد میلیارد افغانی کاهش یابند و بربنیاد اطلاعات وزارت اقتصاد شمار ناداران در کشور به نزدیک به بیست و سه میلیون تن خواهد رسید و چهل درصد از نیروکار کشور نیز بیکار خواهند شد.

هم‌رسانی کنید