تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

شکایت شهروندان از کهنه شدن بانک‌نوت‌ها در بازارها

شماری از باشنده‌ گان پایتخت و ولایت‌ ها از کهنه و فرسوده شدن بیش از حد بانک‌ نوت‌ ها شکایت می‌ کنند و می‌ گویند که در کنار کهنه بودن بانک نوت‌ ها، کمبود بانک‌ نوت‌ های ده تا صد افغانیگی نیز، کم می‌ باشد.

فروشنده گان شهر کابل نیز می‌ گویند که از میان ده خریدار تنها یک یا دو فرد برای شان بانک‌ نوت های با وضعیت مناسب میاورند.

نصرالله، باشندۀ کابل می گوید: "تمام پول کهنه شده است، اما پول ده افغانیکی و بیست افغانیگی کاملأ شاریده است."

جهان زیب، باشندۀ ولایت ننگرهار نیز در این باره می گوید: "همواره مشکلات ما با خریداران روی بانک‌ نوت‌ های کهنه است که شماری از آنها این پول را نمی ‌پذیرند."

بانک مرکزی می ‌گوید که درحال حاضر از ۲۵۸ میلیارد افغانی که در کشور درگردش است، ۲۰ میلیارد افغانی آن بانک‌ نوت‌ های کوچک استند.

بربنیاد آمارهای بانک مرکزی، این نهاد از هفت سال بدینسو ۵۳ میلیارد افغانی کهنه را گردآوری وسوختانده است.

شریف‎ الله شگیوال، سخنگوی بانک مرکزی در این باره می گوید: "اگر مردم همکاری کنند و از پول استفاده درست کنند، اینکار می‌ تواند سبب شود که پول افغانی از زمان معیینه آن بیشتر کار بدهد."

این درحالی ست که شماری از نماینده‌گان مردم در مجلس می ‌گویند که روند گردآوری بانک نوت ‌های کهنه و سوختاندن آنها بر بنیاد یک برنامه شفاف صورت نمی‌ گیرد و احتمال دارد که بانک ‌نوت‌ های کهنه دوباره به جریان گردش در بازارها، سرازیر شوند.

بازرگانی

شکایت شهروندان از کهنه شدن بانک‌نوت‌ها در بازارها

بانک مرکزی می ‌گوید که از میان ۲۵۸ میلیارد افغانی که در حال گردش است، ۲۰ میلیارد آن بانک ‌نوت‌ های کوچک استند.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشنده‌ گان پایتخت و ولایت‌ ها از کهنه و فرسوده شدن بیش از حد بانک‌ نوت‌ ها شکایت می‌ کنند و می‌ گویند که در کنار کهنه بودن بانک نوت‌ ها، کمبود بانک‌ نوت‌ های ده تا صد افغانیگی نیز، کم می‌ باشد.

فروشنده گان شهر کابل نیز می‌ گویند که از میان ده خریدار تنها یک یا دو فرد برای شان بانک‌ نوت های با وضعیت مناسب میاورند.

نصرالله، باشندۀ کابل می گوید: "تمام پول کهنه شده است، اما پول ده افغانیکی و بیست افغانیگی کاملأ شاریده است."

جهان زیب، باشندۀ ولایت ننگرهار نیز در این باره می گوید: "همواره مشکلات ما با خریداران روی بانک‌ نوت‌ های کهنه است که شماری از آنها این پول را نمی ‌پذیرند."

بانک مرکزی می ‌گوید که درحال حاضر از ۲۵۸ میلیارد افغانی که در کشور درگردش است، ۲۰ میلیارد افغانی آن بانک‌ نوت‌ های کوچک استند.

بربنیاد آمارهای بانک مرکزی، این نهاد از هفت سال بدینسو ۵۳ میلیارد افغانی کهنه را گردآوری وسوختانده است.

شریف‎ الله شگیوال، سخنگوی بانک مرکزی در این باره می گوید: "اگر مردم همکاری کنند و از پول استفاده درست کنند، اینکار می‌ تواند سبب شود که پول افغانی از زمان معیینه آن بیشتر کار بدهد."

این درحالی ست که شماری از نماینده‌گان مردم در مجلس می ‌گویند که روند گردآوری بانک نوت ‌های کهنه و سوختاندن آنها بر بنیاد یک برنامه شفاف صورت نمی‌ گیرد و احتمال دارد که بانک ‌نوت‌ های کهنه دوباره به جریان گردش در بازارها، سرازیر شوند.

هم‌رسانی کنید