تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

صادرات افغانستان ۶۵ درصد کاهش یافته‌است

صادرات افغانستان که در سه ماۀ نخست سال روان مالی با بیش از چهار درصد افزایش به‌همراه شد، در سه ماۀ دوم، ۶۵ درصد کاهش یافته‌است.

ارزش صادرات کشور در ماه‌های حمل، ثور و جوزا از بیش از ۱۴۳میلیون دالر در سال گذشته، امسال به ۵۰ میلیون دالر کاهش یافته‌است.

امسال بربنیاد آنچه‌که وزارت صنعت و تجارت هدف تعیین کرده بود، انتظار می‌رفت ارزش صادرات کشور به یک و نیم میلیارد دالر برسد، اما به‌نظر می‌رسد که گسترش ویروس کرونا دست یافتن به این هدف را ناممکن ساخته‌است.

آمارهای اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری نشان می‌دهند که در شش ماه سال مالی، تنها شانزده درصد این هدف بدست آمده‌است.

امین بابک، رییس اطلاعات و روابط عامه اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «به کشورهایی مانند چین، هندوستان، امارات متحدۀ عربی و کشورهای اروپایی صادرات صورت گرفته؛ البته این صادرات از طریق دهلیز هوایی و زمینی بوده و مجموعأ صادرات ما به ارزش ۲۵۰ میلیون دالر بوده‌است.»

در شش ماه نخست سال مالی گذشته، ارزش صادرات کشور به بیش از ۳۲۵میلیون دالر می‌رسید.

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که تمامی راه‌ها به‌روی صادرات کشور باز شده‌اند و انتظار می‌رود در نیمۀ دوم سال روان مالی، صادرات کشور افزایش یابد.

جواد دبیر، رییس اطلاعات و روابط عامه وزارت صنعت و تجارت اظهار داشت: «صادرات ما در نیمۀ دوم سال مالی بسیار خوب خواهد بود.»

اما بازرگانان می‌گویند که مشکلاتی هنوز هم به‌ویژه فرا راه صادرات فرآورده‌های تازۀ کشور که فصل آن است، وجود دارند.

اختر محمد، رییس اتحادیه بازرگانان میوه‌ها و سبزی‌ها گفت: «موترهای میوه در تورخم ایستاد می‌مانند و این‌گونه میوه‌ها خراب می‌شود و تاجران زیان می‌کنند.»

در بخش واردات اما حکومت و بخش خصوصی تا هنوز آماری در دست ندارند.

صادرات افغانستان ۶۵ درصد کاهش یافته‌است

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که تمامی راه‌ها به‌روی صادرات کشور باز شده‌اند و انتظار می‌رود در نیمۀ دوم سال روان مالی، صادرات کشور افزایش یابد.

تصویر بندانگشتی

صادرات افغانستان که در سه ماۀ نخست سال روان مالی با بیش از چهار درصد افزایش به‌همراه شد، در سه ماۀ دوم، ۶۵ درصد کاهش یافته‌است.

ارزش صادرات کشور در ماه‌های حمل، ثور و جوزا از بیش از ۱۴۳میلیون دالر در سال گذشته، امسال به ۵۰ میلیون دالر کاهش یافته‌است.

امسال بربنیاد آنچه‌که وزارت صنعت و تجارت هدف تعیین کرده بود، انتظار می‌رفت ارزش صادرات کشور به یک و نیم میلیارد دالر برسد، اما به‌نظر می‌رسد که گسترش ویروس کرونا دست یافتن به این هدف را ناممکن ساخته‌است.

آمارهای اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری نشان می‌دهند که در شش ماه سال مالی، تنها شانزده درصد این هدف بدست آمده‌است.

امین بابک، رییس اطلاعات و روابط عامه اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «به کشورهایی مانند چین، هندوستان، امارات متحدۀ عربی و کشورهای اروپایی صادرات صورت گرفته؛ البته این صادرات از طریق دهلیز هوایی و زمینی بوده و مجموعأ صادرات ما به ارزش ۲۵۰ میلیون دالر بوده‌است.»

در شش ماه نخست سال مالی گذشته، ارزش صادرات کشور به بیش از ۳۲۵میلیون دالر می‌رسید.

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که تمامی راه‌ها به‌روی صادرات کشور باز شده‌اند و انتظار می‌رود در نیمۀ دوم سال روان مالی، صادرات کشور افزایش یابد.

جواد دبیر، رییس اطلاعات و روابط عامه وزارت صنعت و تجارت اظهار داشت: «صادرات ما در نیمۀ دوم سال مالی بسیار خوب خواهد بود.»

اما بازرگانان می‌گویند که مشکلاتی هنوز هم به‌ویژه فرا راه صادرات فرآورده‌های تازۀ کشور که فصل آن است، وجود دارند.

اختر محمد، رییس اتحادیه بازرگانان میوه‌ها و سبزی‌ها گفت: «موترهای میوه در تورخم ایستاد می‌مانند و این‌گونه میوه‌ها خراب می‌شود و تاجران زیان می‌کنند.»

در بخش واردات اما حکومت و بخش خصوصی تا هنوز آماری در دست ندارند.

هم‌رسانی کنید