تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

صادرات برق ایران به افغانستان افزایش یافته است

مسؤولان انرژی برق ایران، می گویند که این کشور صادرات برق را به افغانستان، افزایش داده است.

به‌نقل از خبرگزاری ایرنا، احسان سیاه‌زاده، مدیر اجرایی شرکت ادارۀ برق «تیبود»، روز گذشته گفته‌است که هم اکنون ۱۹۰هزار کیلووات برق، روزانه به افغانستان صادر می‌شود.

در همین‌حال، مسؤولان انرژی برق ایران می‌گویند که از آغاز سال روان خورشیدی تاکنون، بیش‌از ۴۸هزار میگاوات برق از طریق مرز دوغارون به افغانستان، صادر شده ‌است.

آنان می‌افزایند که بیشتر این برق، از سوی ۱۳هزار خانوادۀ افغانی ‌که در نزدیک مرز این کشور استند، استفاده شده ‌است.

بازرگانی

صادرات برق ایران به افغانستان افزایش یافته است

مسؤولان انرژی برق کشور ایران، می گویند که این کشور صادرات برقش را به افغانستان افزایش داده است.

Thumbnail

مسؤولان انرژی برق ایران، می گویند که این کشور صادرات برق را به افغانستان، افزایش داده است.

به‌نقل از خبرگزاری ایرنا، احسان سیاه‌زاده، مدیر اجرایی شرکت ادارۀ برق «تیبود»، روز گذشته گفته‌است که هم اکنون ۱۹۰هزار کیلووات برق، روزانه به افغانستان صادر می‌شود.

در همین‌حال، مسؤولان انرژی برق ایران می‌گویند که از آغاز سال روان خورشیدی تاکنون، بیش‌از ۴۸هزار میگاوات برق از طریق مرز دوغارون به افغانستان، صادر شده ‌است.

آنان می‌افزایند که بیشتر این برق، از سوی ۱۳هزار خانوادۀ افغانی ‌که در نزدیک مرز این کشور استند، استفاده شده ‌است.

هم‌رسانی کنید