Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

علاقه‌مندی سرمایه گذاران کشور چک به سرمایه‌گذاری در افغانستان

مسوولان اتاق تجارت و صنایع بین اللملی می‌گویند که شماری ازسرمایه‌گذاران چک طرح‌های شان را برای سرمایه گذاری‌های مشترک با افغانان به حکومت سپرده‌اند و علاقه‌مند‌ اند در بیش از صد پروژه در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.

عبدالقدیر بهمن، رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع بین المللی افغانستان، گفت: «حکومت باید از این فرصت‌ها استفاده کند و این شرکت‌های بزرگ چکی را برای سرمایه گذاری‌های بیشتر در این بخش‌ها جلب کنند.»

بکار شدن پروژه بس‌های شهری، گردآوری و پروسس ذباله‌ها در شهرهای کشور و نیز تولید انرژی برق از باد، خورشید و ذباله‌ها درکشور و نیز سرمایه گذاری در بخش تولید مواد ساختمانی و سمنت از مهم‌ترین طرح‌های اند که برای سرمایه‌گذاری روی آن‌ها ازسوی شرکت‌های چکی به حکومت افغانستان سپرده شده‌اند.

از سویی هم وزارت اقتصاد می‌گوید که سرمایه‌گذاران چک علاقمند اند با بازسازی پروژه‌های که پیش از سال‌های جنگ از سوی این کشور در افغانستان عملی شده‌اند، سهیم شوند.

وزارت اقتصاد می‌گوید که کنسرسیم افغان-چک که در دو هزار و دو از سوی شرکت‌های افغانی و چکی ایجاد شده است، علاقمند افزایش سرمایه‌گذاری‌هایش در افغانستان است.

بس‌های برقی که در سال‌های پیش از جنگ در کشور فعال بودند و پروسس سنگ رخام در چند ولایت کشور از مهم‌ترین پروژه‌های کشور چک و سلواک در افغانستان بوده‌اند.

سهراب بهمن، سخنگوی وزارت اقتصاد، گفت: «کنسرسیم افغان-چک که متشکل از پانزده شرکت بزرگ است در سال‌های گذشته نیز در شماری از بخش‌ها سرمایه‌گذاری‌های لازمی را انجام داده‌اند و اکنون هم طرح‌های که از سوی شرکت‌های چکی پیشنهاد شده‌اند، بررسی می‌شوند.»

علاقه‌مندی سرمایه گذاران کشور چک به سرمایه‌گذاری در افغانستان

از سویی هم وزارت اقتصاد می‌گوید که سرمایه‌گذاران چک علاقمند اند با بازسازی پروژه‌های که پیش از سال‌های جنگ از سوی این کشور در افغانستان عملی شده‌اند، سهیم شوند

Thumbnail

مسوولان اتاق تجارت و صنایع بین اللملی می‌گویند که شماری ازسرمایه‌گذاران چک طرح‌های شان را برای سرمایه گذاری‌های مشترک با افغانان به حکومت سپرده‌اند و علاقه‌مند‌ اند در بیش از صد پروژه در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.

عبدالقدیر بهمن، رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع بین المللی افغانستان، گفت: «حکومت باید از این فرصت‌ها استفاده کند و این شرکت‌های بزرگ چکی را برای سرمایه گذاری‌های بیشتر در این بخش‌ها جلب کنند.»

بکار شدن پروژه بس‌های شهری، گردآوری و پروسس ذباله‌ها در شهرهای کشور و نیز تولید انرژی برق از باد، خورشید و ذباله‌ها درکشور و نیز سرمایه گذاری در بخش تولید مواد ساختمانی و سمنت از مهم‌ترین طرح‌های اند که برای سرمایه‌گذاری روی آن‌ها ازسوی شرکت‌های چکی به حکومت افغانستان سپرده شده‌اند.

از سویی هم وزارت اقتصاد می‌گوید که سرمایه‌گذاران چک علاقمند اند با بازسازی پروژه‌های که پیش از سال‌های جنگ از سوی این کشور در افغانستان عملی شده‌اند، سهیم شوند.

وزارت اقتصاد می‌گوید که کنسرسیم افغان-چک که در دو هزار و دو از سوی شرکت‌های افغانی و چکی ایجاد شده است، علاقمند افزایش سرمایه‌گذاری‌هایش در افغانستان است.

بس‌های برقی که در سال‌های پیش از جنگ در کشور فعال بودند و پروسس سنگ رخام در چند ولایت کشور از مهم‌ترین پروژه‌های کشور چک و سلواک در افغانستان بوده‌اند.

سهراب بهمن، سخنگوی وزارت اقتصاد، گفت: «کنسرسیم افغان-چک که متشکل از پانزده شرکت بزرگ است در سال‌های گذشته نیز در شماری از بخش‌ها سرمایه‌گذاری‌های لازمی را انجام داده‌اند و اکنون هم طرح‌های که از سوی شرکت‌های چکی پیشنهاد شده‌اند، بررسی می‌شوند.»

هم‌رسانی کنید