Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

فرآورده‌های کشور درکشورهای عضو راه لاجورد به نمایش گذاشته می‌شوند

قرار است در ماه حمل سال آینده، کاروانی از بازرگانان کشور برای به نمایش گذاشتن فرآورده‌های داخلی به کشورهای عضو راه لاجورد بروند.

در این کاروان که «کاروان راه لاجورد» نام نهاده شده است، بیش از یک هزار تن از بازرگانان و صاحبان صنایع کشور حضور خواهند داشت.

بنیادگذار این برنامه، می‌گویند که با فراهم‌شدن زمین برای برگزاری نمایشگاه‌ها در کشورهای عضو راه لاجورد و حل مشکل ویزه در آذربایجان و گرجستان، این کاروان به حرکت خود آغاز خواهد کرد.

نخستین محمولۀ بازرگانی افغانستان دو ماه پیش همزمان با گشایش راه لاجورد، به کشورهای عضو این راه فرستاده شد.

کاروان بازرگانانی‌که این بار از این مسیر می‌روند، ۲۵۰ خرگاه سیار را دارا خواهد بود.

به گفتۀ مدیران این کاروان، فرآورده‌های داخلی - از الف تا ی - در همین خرگاه‌ها برای پانزده روز در ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه به نمایش گذاشته خواهند شد.

حفیظ الله قُل، بنیادگذار کاروان راه لاجورد در این باره گفت: «مشکل ویزا را حل کرده‌ایم؛ در این باره با سفارت ترکمنستان صحبت کردیم، با سفارت ترکیه هم صحبت کردیم و مشکلی نمانده. تنها جورجیا مانده که قرار است با آن‌ها هم صحبت شود.»

ساخته‌های دستی‌یی که اینجا در دفتر کاروان راه لاجورد به نمایش گذاشته شده‌اند، بخش مهمی از کالاهای بازرگانی این کاروان خواهند بود و برای زنان بازرگان و صنعت کار سهم ویژه یی در این کاروان در نظر گرفته شده است.

تمنا شاه پسندی، بازرگان می‌گوید: «خانم‌ها را پشتیبانی می‌کنیم و می‌‎خواهیم خانم‌ها در عرصۀ تجارت پیشرفت کنند و صنایع دستی آنان را در خارج به نمایش بگذاریم.»

یکی از کالاهای که قرار است از راه لاجورد صادر شود و کاروان راه لاجورد به نمایش بگذارد، گلیم‌های ترکمنی استند که صد درصد طبیعی استند. هم‌اکنون هم این گلیم‌ها از راه دهلیز هوایی به ترکیه صادر می‌شوند و از آنجا به ایتالیا و آلمان.

کاروان راه لاجورد طرح یازده سال پیش بازرگانان کشور بوده است که اکنون با گشایش راه لاجورد گام‌هایی در راستای عملی سازی این طرح برداشته می‌شوند. 

فرآورده‌های کشور درکشورهای عضو راه لاجورد به نمایش گذاشته می‌شوند

در این کاروان که «کاروان راه لاجورد» نام نهاده شده است، بیش از یک هزار تن از بازرگانان و صاحبان صنایع کشور حضور خواهند داشت.

Thumbnail

قرار است در ماه حمل سال آینده، کاروانی از بازرگانان کشور برای به نمایش گذاشتن فرآورده‌های داخلی به کشورهای عضو راه لاجورد بروند.

در این کاروان که «کاروان راه لاجورد» نام نهاده شده است، بیش از یک هزار تن از بازرگانان و صاحبان صنایع کشور حضور خواهند داشت.

بنیادگذار این برنامه، می‌گویند که با فراهم‌شدن زمین برای برگزاری نمایشگاه‌ها در کشورهای عضو راه لاجورد و حل مشکل ویزه در آذربایجان و گرجستان، این کاروان به حرکت خود آغاز خواهد کرد.

نخستین محمولۀ بازرگانی افغانستان دو ماه پیش همزمان با گشایش راه لاجورد، به کشورهای عضو این راه فرستاده شد.

کاروان بازرگانانی‌که این بار از این مسیر می‌روند، ۲۵۰ خرگاه سیار را دارا خواهد بود.

به گفتۀ مدیران این کاروان، فرآورده‌های داخلی - از الف تا ی - در همین خرگاه‌ها برای پانزده روز در ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه به نمایش گذاشته خواهند شد.

حفیظ الله قُل، بنیادگذار کاروان راه لاجورد در این باره گفت: «مشکل ویزا را حل کرده‌ایم؛ در این باره با سفارت ترکمنستان صحبت کردیم، با سفارت ترکیه هم صحبت کردیم و مشکلی نمانده. تنها جورجیا مانده که قرار است با آن‌ها هم صحبت شود.»

ساخته‌های دستی‌یی که اینجا در دفتر کاروان راه لاجورد به نمایش گذاشته شده‌اند، بخش مهمی از کالاهای بازرگانی این کاروان خواهند بود و برای زنان بازرگان و صنعت کار سهم ویژه یی در این کاروان در نظر گرفته شده است.

تمنا شاه پسندی، بازرگان می‌گوید: «خانم‌ها را پشتیبانی می‌کنیم و می‌‎خواهیم خانم‌ها در عرصۀ تجارت پیشرفت کنند و صنایع دستی آنان را در خارج به نمایش بگذاریم.»

یکی از کالاهای که قرار است از راه لاجورد صادر شود و کاروان راه لاجورد به نمایش بگذارد، گلیم‌های ترکمنی استند که صد درصد طبیعی استند. هم‌اکنون هم این گلیم‌ها از راه دهلیز هوایی به ترکیه صادر می‌شوند و از آنجا به ایتالیا و آلمان.

کاروان راه لاجورد طرح یازده سال پیش بازرگانان کشور بوده است که اکنون با گشایش راه لاجورد گام‌هایی در راستای عملی سازی این طرح برداشته می‌شوند. 

هم‌رسانی کنید