تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فرستادن بیش از ۸۰ تُن میوه خشک از راه بندرچابهار به هند

وزارت صنعت وتجارت روز یک شنبه (۱۲جوزا) برای نُخستین باربیش از ۸۰ تُن انجیر و شکرپاره کشور از راه بندرچابهار به بازارهای هند رسیده است.

وزارت صنعت وتجارت می‌گوید که این محموله دروقت کم به هند رسیده است و قرار است که بزودی محموله کالاهای بازرگانی دیگر نیز از راه چابهار به هند فرستاده شود.

از سویی هم مسوولان بندرچابهارمی‌گویند که این محموله دریک روز به هدف بازارهای هند از چابهاربارگیری شده است و در حال حاضر این بندرامکانات لازم را در بخش خدمات بندری در اخیتاردارد.

پس از آغاز روند صادرات کالاها از راه بندرچابهار به هند، این دومین محمولۀ کالاهای صادراتی کشور است که از راه این بندربه هند میرسد.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت وصنایع می‌گوید که :« این محموله در زمان کم از راه چابهار به هند رسیده است و این نُخستین باری است که انجیرکندهار به بازارهای هند از راه بحر صادرمی‌شود.»

درهمین حال مسوولان بندر چابهاراز سهولت‌های بیشتر در طی مراحل و بارگیری محموله‌ها دراین بندرخبرمیدهند.

بهروز آقایی، مدیر کُل بندرچابهارمی‌گوید که :« این محمولۀ کانتینری افغانستان از کندهار به چابهار رسید و در دو روز طی مراحل بندری روانۀ بازارهای هند شد. ما تلاش داریم که کالاهای افغانی به زودترین فرصت طی مراحل به بازارهای دیگر کشورها ازچابهار فرستاده شوند.»

درمحمولۀ دوم صادراتی کالاهای افغانستان به هند، برای نُخستین بار بیش از چهل تُن انجیر نیز به هند صادرشده است.

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که بزودی محموله بزرگتری دیگری نیز از راه بندرچابهار به هند صادر خواهند شد.

سمیر رسا، سخنگوی وزارت صنعت وتجارت می‌گوید که :« قراربود یک محموله بزرگتر دیگر نیز به هند از راه چابهار فرستاده می‌شد، اما این کار به علت رخصتی‌های عید صورت نگرفت. بزودی پس ازعید این محموله بزرگ کالاها به هدف چابهار و از آنجا به هدف بازارهای هند صادرخواهند شد.»

پیش از این نیز یک محمولۀ ۵۷۰ تُنی کالاهای افغانستان از راه بندرچابهار به هند صادر شده است.

شماری از آگاهان اقتصاد در کنارعلاقمندی بازرگانان برای بکارگیری ازبندرچابهار ایران، ازحکومت‌های هند، ایران و افغانستان می‌خواهند که در بخش حمل ونقل زمینی سهولت‌های بیشتری را فراهم سازد.

فرستادن بیش از ۸۰ تُن میوه خشک از راه بندرچابهار به هند

مقام‌ها می‌گویند این محموله از کندهار به چابهار رسید و در دو روز طی مراحل بندری روانۀ بازارهای هند شد.

تصویر بندانگشتی

وزارت صنعت وتجارت روز یک شنبه (۱۲جوزا) برای نُخستین باربیش از ۸۰ تُن انجیر و شکرپاره کشور از راه بندرچابهار به بازارهای هند رسیده است.

وزارت صنعت وتجارت می‌گوید که این محموله دروقت کم به هند رسیده است و قرار است که بزودی محموله کالاهای بازرگانی دیگر نیز از راه چابهار به هند فرستاده شود.

از سویی هم مسوولان بندرچابهارمی‌گویند که این محموله دریک روز به هدف بازارهای هند از چابهاربارگیری شده است و در حال حاضر این بندرامکانات لازم را در بخش خدمات بندری در اخیتاردارد.

پس از آغاز روند صادرات کالاها از راه بندرچابهار به هند، این دومین محمولۀ کالاهای صادراتی کشور است که از راه این بندربه هند میرسد.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت وصنایع می‌گوید که :« این محموله در زمان کم از راه چابهار به هند رسیده است و این نُخستین باری است که انجیرکندهار به بازارهای هند از راه بحر صادرمی‌شود.»

درهمین حال مسوولان بندر چابهاراز سهولت‌های بیشتر در طی مراحل و بارگیری محموله‌ها دراین بندرخبرمیدهند.

بهروز آقایی، مدیر کُل بندرچابهارمی‌گوید که :« این محمولۀ کانتینری افغانستان از کندهار به چابهار رسید و در دو روز طی مراحل بندری روانۀ بازارهای هند شد. ما تلاش داریم که کالاهای افغانی به زودترین فرصت طی مراحل به بازارهای دیگر کشورها ازچابهار فرستاده شوند.»

درمحمولۀ دوم صادراتی کالاهای افغانستان به هند، برای نُخستین بار بیش از چهل تُن انجیر نیز به هند صادرشده است.

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که بزودی محموله بزرگتری دیگری نیز از راه بندرچابهار به هند صادر خواهند شد.

سمیر رسا، سخنگوی وزارت صنعت وتجارت می‌گوید که :« قراربود یک محموله بزرگتر دیگر نیز به هند از راه چابهار فرستاده می‌شد، اما این کار به علت رخصتی‌های عید صورت نگرفت. بزودی پس ازعید این محموله بزرگ کالاها به هدف چابهار و از آنجا به هدف بازارهای هند صادرخواهند شد.»

پیش از این نیز یک محمولۀ ۵۷۰ تُنی کالاهای افغانستان از راه بندرچابهار به هند صادر شده است.

شماری از آگاهان اقتصاد در کنارعلاقمندی بازرگانان برای بکارگیری ازبندرچابهار ایران، ازحکومت‌های هند، ایران و افغانستان می‌خواهند که در بخش حمل ونقل زمینی سهولت‌های بیشتری را فراهم سازد.

هم‌رسانی کنید