تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بزرگترین دستگاه تولید برق حرارتی در پایتخت فعال شد

در حالی که شهرکابل با مشکلات جدی برق روبرو است، اما مسؤولان شرکت برشنا می گویند که یک دستگاه تولید برق حرارتی با ظرفیت دوصد میگاوات برق در روز را در مطقۀ تره خیل کابل فعال کرده اند.
 

به گفتۀ آنان، این بزرگترین دستگاه تولید برق حرارتی در پایتخت است که با کمک ۳۴۰ میلیون دالری ادارۀ توسعه‌ یی ایالات متحده امریکا ساخته شده است.

این دستگاه، در شش‌ ساعت حدود ۶۰هزار لیتر نفت مصرف دارد تا ۲۵۰ تا ۳۰۰میگاوات برق تولید کند.

آنچه که شرکت برشنا می گوید، قرار است از این دستگاه در حالات اضطرار در فصل زمستان کار گرفته شود.

خواجه‌مظفر صدیقی، مدیر دستگاه تولید برق حرارتی تره‌خیل، گفت: «در گام نخست دستگاه حرارتی تره‌خیل روشن می‌شود و کمبودی‌های انرژی برق شبکه پایتخت را مرفوع می‌سازد. هرگاه این کفایت نکند، سپس دستگاه برق حرارتی شمال غرب پایتخت را نیز روشن می‌نماییم.»

تمامی بخش‌های این دستگاه با یک کمیپوتر معیاری اداره می‌شوند.
 
صمیم‌احمد، مدیر ترمیم این دستگاه بیان داشت: «فن آوری که این‌جا استفاده شده در دستگاه‌های دیگر نیست، فن آوری این‌جا بسیار پیش‌رفته است و همه موارد ایمنی و مدیریتی این‌جا درنظر گرفته شده‌اند.»     

به گفتۀ شرکت برشنا، هر کیلوات برق از این دستگاه تا چهل افغانی تمام می‌شود.
 

بزرگترین دستگاه تولید برق حرارتی در پایتخت فعال شد

مسؤولان شرکت برشنا از آغاز به‌کار بزرگترین دستگاه تولید برق حرارتی در پایتخت، خبر می‌دهند.

Thumbnail

در حالی که شهرکابل با مشکلات جدی برق روبرو است، اما مسؤولان شرکت برشنا می گویند که یک دستگاه تولید برق حرارتی با ظرفیت دوصد میگاوات برق در روز را در مطقۀ تره خیل کابل فعال کرده اند.
 

به گفتۀ آنان، این بزرگترین دستگاه تولید برق حرارتی در پایتخت است که با کمک ۳۴۰ میلیون دالری ادارۀ توسعه‌ یی ایالات متحده امریکا ساخته شده است.

این دستگاه، در شش‌ ساعت حدود ۶۰هزار لیتر نفت مصرف دارد تا ۲۵۰ تا ۳۰۰میگاوات برق تولید کند.

آنچه که شرکت برشنا می گوید، قرار است از این دستگاه در حالات اضطرار در فصل زمستان کار گرفته شود.

خواجه‌مظفر صدیقی، مدیر دستگاه تولید برق حرارتی تره‌خیل، گفت: «در گام نخست دستگاه حرارتی تره‌خیل روشن می‌شود و کمبودی‌های انرژی برق شبکه پایتخت را مرفوع می‌سازد. هرگاه این کفایت نکند، سپس دستگاه برق حرارتی شمال غرب پایتخت را نیز روشن می‌نماییم.»

تمامی بخش‌های این دستگاه با یک کمیپوتر معیاری اداره می‌شوند.
 
صمیم‌احمد، مدیر ترمیم این دستگاه بیان داشت: «فن آوری که این‌جا استفاده شده در دستگاه‌های دیگر نیست، فن آوری این‌جا بسیار پیش‌رفته است و همه موارد ایمنی و مدیریتی این‌جا درنظر گرفته شده‌اند.»     

به گفتۀ شرکت برشنا، هر کیلوات برق از این دستگاه تا چهل افغانی تمام می‌شود.
 

هم‌رسانی کنید