تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

قاچاق کالاهای پاکستان به افغانستان بااستفاده از حیوانات درننگرهار

در ولسوالی «دوربابا» در ولایت شرقی ننگرهار که همرز با خط دیورند است، راه‌های بزرگ قاچاق به پاکستان وجود دارند و از این راه‌ها، روزانه بیش از ده کانتینر کالاهای گوناگون، بی‌پرداخت هیچ تعرفۀ گمرکی، حمل ونقل می‌شوند.

عبدالحق عمری، خبرنگار طلوع‌نیوز که از این بخش مرزی افغانستان و پاکستان دیدار کرده‌است، می‌گوید که روزانه صدها شتر، اسپ و قاطر کالاهای وارداتی را از پاکستان به داخل افغانستان انتقال می‌دهند وهیچ‌کس نمی‌داند که این کالاها حاوی چه چیزی استند.

محلی که معمولأ در آن‌جا این کالاها تبادله می‌شوند بنام «بازار ځه ځوبۍ» یاد می‌شود.

خان افضل، یکی از کسانی‌است که روزانه با استفاده از حیوانات این کالاها را انتقال می‌دهد. او می‌گوید که روزانه ده‌ها ساعت پیاده روی می‌کنند و کالاهایی را که نمی‌دانند چه‌چیزی استند، به افغانستان وارد می‌کنند: «معلوم نمی‌شود. این راه ترانزیتی است، اما نمی‌دانیم که از کجا میاید؟ اما این را می‌دانیم که این کالاها با حیوانات وارد می‌شوند.»

عبدالولی، بازرگان در بازار ځه ځوبۍ نیز در این باره گفت: «این‌ها از پاکستان، وسایل غیرقانونی را وارد می‌کنند و این‌ها همه قاچاقی استند و گمرگ نمی‌شوند.»

شماری از کسانی‌که نمی‌خواهند نامی از آنان برده شود، به عمری گفته‌اند که از این راۀ قاچاقی، جنگ‌افزار و موادمخدر نیز قاچاق می‌شود.

مسؤولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ننگرهار نیز تأیید می‌کنند که بخش زیادی از کالاهای قاچاقی، از راه ولسوالی دوربابا وارد افغانستان می‌شوند.

حاجی زلمی، عضو اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ننگرهار بیان داشت: «چیزی را که ما محاسبه کرده‌ایم، روزانه ده تا دوازه لاری قاچاق می‌شود؛ در این لاری‌ها، اموال مختلف قاچاق می‌شوند؛ مثلآ دوا و دیگر مواد.»

پرسشی که مطرح می‌شود این است که چه کسانی در قاچاق این کالاها از پاکستان به افغانستان دست دارند.

نورآغا ځواک، فعال مدنی در ننگرهار اظهار داشت: «گفته می‌توانیم که از مسؤولا منطقه گرفته تا مسؤولان در سرحد، از ولسی جرگه و مشران جرگه تا ارگ همه در این کار دست دارند.»

اما، ادریس مومند، فرماندۀ نیروهای مرزی در شرق کشور می‌گوید که به دستور حکومت مرکزی، این راه، باز نگهداشته شده‌است: «همین‌قدر می‌توانیم بگویم که در دونیم سال گذشته ما دوبار تلاش کردیم که این راه را بند کنیم، تا بازرگانان مراحل قانونی را طی کنند.»

بربنیاد آمارها، حجم بازرگانی رسمی میان افغانستان و پاکستان اکنون به کمتر از یک میلیارد دالر می‌رسد، این آمار اما پیش از این به بیش از دومیلیارد دالر می‌رسید.

کارشناسان اقتصادی، باور دارند که تغییر ارقام در میزان بازرگانی میان افغانستان و پاکستان نشان دهندۀ حجم بزرگ دادوستد بازرگانی غیررسمی وغیرقانونی با پاکستان است.

بازرگانی

قاچاق کالاهای پاکستان به افغانستان بااستفاده از حیوانات درننگرهار

شماری از کسانی‌که نمی‌خواهند نامی از آنان برده شود، به عمری گفته‌اند که از این راۀ قاچاقی، جنگ‌افزار و موادمخدر نیز قاچاق می‌شود.

تصویر بندانگشتی

در ولسوالی «دوربابا» در ولایت شرقی ننگرهار که همرز با خط دیورند است، راه‌های بزرگ قاچاق به پاکستان وجود دارند و از این راه‌ها، روزانه بیش از ده کانتینر کالاهای گوناگون، بی‌پرداخت هیچ تعرفۀ گمرکی، حمل ونقل می‌شوند.

عبدالحق عمری، خبرنگار طلوع‌نیوز که از این بخش مرزی افغانستان و پاکستان دیدار کرده‌است، می‌گوید که روزانه صدها شتر، اسپ و قاطر کالاهای وارداتی را از پاکستان به داخل افغانستان انتقال می‌دهند وهیچ‌کس نمی‌داند که این کالاها حاوی چه چیزی استند.

محلی که معمولأ در آن‌جا این کالاها تبادله می‌شوند بنام «بازار ځه ځوبۍ» یاد می‌شود.

خان افضل، یکی از کسانی‌است که روزانه با استفاده از حیوانات این کالاها را انتقال می‌دهد. او می‌گوید که روزانه ده‌ها ساعت پیاده روی می‌کنند و کالاهایی را که نمی‌دانند چه‌چیزی استند، به افغانستان وارد می‌کنند: «معلوم نمی‌شود. این راه ترانزیتی است، اما نمی‌دانیم که از کجا میاید؟ اما این را می‌دانیم که این کالاها با حیوانات وارد می‌شوند.»

عبدالولی، بازرگان در بازار ځه ځوبۍ نیز در این باره گفت: «این‌ها از پاکستان، وسایل غیرقانونی را وارد می‌کنند و این‌ها همه قاچاقی استند و گمرگ نمی‌شوند.»

شماری از کسانی‌که نمی‌خواهند نامی از آنان برده شود، به عمری گفته‌اند که از این راۀ قاچاقی، جنگ‌افزار و موادمخدر نیز قاچاق می‌شود.

مسؤولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ننگرهار نیز تأیید می‌کنند که بخش زیادی از کالاهای قاچاقی، از راه ولسوالی دوربابا وارد افغانستان می‌شوند.

حاجی زلمی، عضو اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ننگرهار بیان داشت: «چیزی را که ما محاسبه کرده‌ایم، روزانه ده تا دوازه لاری قاچاق می‌شود؛ در این لاری‌ها، اموال مختلف قاچاق می‌شوند؛ مثلآ دوا و دیگر مواد.»

پرسشی که مطرح می‌شود این است که چه کسانی در قاچاق این کالاها از پاکستان به افغانستان دست دارند.

نورآغا ځواک، فعال مدنی در ننگرهار اظهار داشت: «گفته می‌توانیم که از مسؤولا منطقه گرفته تا مسؤولان در سرحد، از ولسی جرگه و مشران جرگه تا ارگ همه در این کار دست دارند.»

اما، ادریس مومند، فرماندۀ نیروهای مرزی در شرق کشور می‌گوید که به دستور حکومت مرکزی، این راه، باز نگهداشته شده‌است: «همین‌قدر می‌توانیم بگویم که در دونیم سال گذشته ما دوبار تلاش کردیم که این راه را بند کنیم، تا بازرگانان مراحل قانونی را طی کنند.»

بربنیاد آمارها، حجم بازرگانی رسمی میان افغانستان و پاکستان اکنون به کمتر از یک میلیارد دالر می‌رسد، این آمار اما پیش از این به بیش از دومیلیارد دالر می‌رسید.

کارشناسان اقتصادی، باور دارند که تغییر ارقام در میزان بازرگانی میان افغانستان و پاکستان نشان دهندۀ حجم بزرگ دادوستد بازرگانی غیررسمی وغیرقانونی با پاکستان است.

هم‌رسانی کنید