تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

قرار است چگونگی خریداری موادسوخت به برشنا امشب تأیید شود

ادارۀ تدارکات ملی، می‌گوید که در نشست امشب (۳۰سنبله) این نهاد روند چگونگی خریداری مواد سوخت به شرکت برشنا تأیید خواهد شد.

تلاش‌ها برای خریداری موادسوخت به شرکت برشنا که یگانه نهاد تأمین‌کنندۀ برق در کشور است، پس از آن آغاز شده‌اند که کابل و بیش از ده ولایت دیگر در یک هفتۀ گذشته دچار بی‌برقی و کم‌برقی بوده‌اند.

در پی این بی‌برقی‌ها، جان‌بس سفیر امریکا در کابل در تویتی از ادارۀ تدارکات ملی انتقاد کرد. پس از این تویت آقای بس، ایالات متحده به علت موجودیت فساد در حکومت، نزدیک به صد میلیون دالر کمک‌هایش را برای ساخت زیربناهای انرژی در افغانستان، برگشتاند.

وزیرخارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، در اعلامیه‌یی گفت تکه در برابر کسانی ایستاده خواهد شد که از موقف، قدرت و نفوذ شان استفاده سوء می‌کنند تا مردم افغانستان را از کمک‌های خارجی و یک آیندۀ مرفه‌تر محروم بسازند.

رامین ایاز، آمر ارتباطات راهبردی و روابط عامۀ ادارۀ تدارکات ملی امروز (شنبه، ۳۰سنبله) به طلوع‌‎نیوز گفت که قرار است چگونگی خرید موادسوخت به شرکت برشنا امشب تأیید شود: «شش «لات» تیل مورد ضرورت «د افغانستان برشنا شرکت» طی مراحلش تکمیل شده‌است و آمادۀ ارایه به کمیسیون تدارکات ملی است.»

در بخشی از اعلامیۀ وزارت خارجۀ ایالات متحده آمریکا آمده‌است: «ما در برابر کسانی ایستاده خواهیم شد که از موقف، قدرت و نفوذ شان استفاده سوء می‌کنند تا مردم افغانستان را از بهره‌های کمک‌های خارجی و یک آینده مرفه محروم بسازند. حکومت امریکا نزدیک به صد میلیون دالر را که برای یک پروژۀ بزرگ زیرساختاری انرژی در نظر گرفته بود، به خزانه داری امریکا باز می‌گرداند. ما در حالی که هنوز به تعهدمان برای تکمیل این پروژه که شامل پنج سب استیشن و زیرساختاری انتقالی میان غزنی - کندهار و کجکی - کندهار عملی می‌کنیم؛ به علت ناتوانی حکومت افغانستان در مدیریت شفاف منابع حکومت امریکا، از سازکار خارج از بودجه کار خواهیم گرفت.»

برگشتاندن کمک‌های ایالات متحدۀ امریکا آن‌هم بدلیل عدم شفافیت و فساد در حکومت وحدت ملی، با واکنش‌هایی روبه‌رو شده‌است.

نقیب‌الله هاشمی، عضو پیشین شورای ولایتی کابل در این باره گفت: «سبب به این شد که جامعه در برابر ما بی‌اعتماد شود؛ [اقدام تدارکات ملی] به نوش دارویی می‌ماند که به درد ما نمی‌خورد، چون کمک‌ها قطع شدند، جامعۀ جهانی بی‌اعتماد شد این ضربه است که ملت می‌خورد نه حُکام.»

داور نادی، آگاه مسایل سیاسی نیز افزود: «پس گرفتن ۱۶۰ میلیون دالر امریکا و نپرداختن آن به حکومت افغانستان، درجهت پاک‌سازی سیستیم کمک نمی‌کند، ولی شاید یک هشدار قوی باشد به آن صلاحیت دارهای حکومت در افغانستان که کارهای شان را به‌گونۀ شفاف، سریع و مؤثر انجام دهند.»

این در حالی است که شرکت برشنا می‌گوید این نهاد برای خریداری نفت، پنج ماه پیش به ادارۀ تدارکات ملی پیشنهاد داده بود.

وحیدالله توحیدی، سخن‌گوی شرکت برشنا بیان داشت: «به اساس یک ضرورت مبرم، باید خریداری می‌شد، طبیعی است که این پروسه‌های تدارکاتی خودشان است.»

سفیر ایالات متحدۀ در کابل، هفتۀ پیش در یک تویت گفت که گزارش‌هایی را شنیده‌‌است که ادارۀ تدارکات ملی، خرید مواد سوخت را به دستگاۀ تولید برق حرارتی در کابل منظور نمی‌کند.
 

قرار است چگونگی خریداری موادسوخت به برشنا امشب تأیید شود

برگشتاندن کمک‌های ایالات متحدۀ امریکا آن‌هم بدلیل عدم شفافیت و فساد در حکومت وحدت ملی، با واکنش‌هایی روبه‌رو شده‌است.

تصویر بندانگشتی

ادارۀ تدارکات ملی، می‌گوید که در نشست امشب (۳۰سنبله) این نهاد روند چگونگی خریداری مواد سوخت به شرکت برشنا تأیید خواهد شد.

تلاش‌ها برای خریداری موادسوخت به شرکت برشنا که یگانه نهاد تأمین‌کنندۀ برق در کشور است، پس از آن آغاز شده‌اند که کابل و بیش از ده ولایت دیگر در یک هفتۀ گذشته دچار بی‌برقی و کم‌برقی بوده‌اند.

در پی این بی‌برقی‌ها، جان‌بس سفیر امریکا در کابل در تویتی از ادارۀ تدارکات ملی انتقاد کرد. پس از این تویت آقای بس، ایالات متحده به علت موجودیت فساد در حکومت، نزدیک به صد میلیون دالر کمک‌هایش را برای ساخت زیربناهای انرژی در افغانستان، برگشتاند.

وزیرخارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، در اعلامیه‌یی گفت تکه در برابر کسانی ایستاده خواهد شد که از موقف، قدرت و نفوذ شان استفاده سوء می‌کنند تا مردم افغانستان را از کمک‌های خارجی و یک آیندۀ مرفه‌تر محروم بسازند.

رامین ایاز، آمر ارتباطات راهبردی و روابط عامۀ ادارۀ تدارکات ملی امروز (شنبه، ۳۰سنبله) به طلوع‌‎نیوز گفت که قرار است چگونگی خرید موادسوخت به شرکت برشنا امشب تأیید شود: «شش «لات» تیل مورد ضرورت «د افغانستان برشنا شرکت» طی مراحلش تکمیل شده‌است و آمادۀ ارایه به کمیسیون تدارکات ملی است.»

در بخشی از اعلامیۀ وزارت خارجۀ ایالات متحده آمریکا آمده‌است: «ما در برابر کسانی ایستاده خواهیم شد که از موقف، قدرت و نفوذ شان استفاده سوء می‌کنند تا مردم افغانستان را از بهره‌های کمک‌های خارجی و یک آینده مرفه محروم بسازند. حکومت امریکا نزدیک به صد میلیون دالر را که برای یک پروژۀ بزرگ زیرساختاری انرژی در نظر گرفته بود، به خزانه داری امریکا باز می‌گرداند. ما در حالی که هنوز به تعهدمان برای تکمیل این پروژه که شامل پنج سب استیشن و زیرساختاری انتقالی میان غزنی - کندهار و کجکی - کندهار عملی می‌کنیم؛ به علت ناتوانی حکومت افغانستان در مدیریت شفاف منابع حکومت امریکا، از سازکار خارج از بودجه کار خواهیم گرفت.»

برگشتاندن کمک‌های ایالات متحدۀ امریکا آن‌هم بدلیل عدم شفافیت و فساد در حکومت وحدت ملی، با واکنش‌هایی روبه‌رو شده‌است.

نقیب‌الله هاشمی، عضو پیشین شورای ولایتی کابل در این باره گفت: «سبب به این شد که جامعه در برابر ما بی‌اعتماد شود؛ [اقدام تدارکات ملی] به نوش دارویی می‌ماند که به درد ما نمی‌خورد، چون کمک‌ها قطع شدند، جامعۀ جهانی بی‌اعتماد شد این ضربه است که ملت می‌خورد نه حُکام.»

داور نادی، آگاه مسایل سیاسی نیز افزود: «پس گرفتن ۱۶۰ میلیون دالر امریکا و نپرداختن آن به حکومت افغانستان، درجهت پاک‌سازی سیستیم کمک نمی‌کند، ولی شاید یک هشدار قوی باشد به آن صلاحیت دارهای حکومت در افغانستان که کارهای شان را به‌گونۀ شفاف، سریع و مؤثر انجام دهند.»

این در حالی است که شرکت برشنا می‌گوید این نهاد برای خریداری نفت، پنج ماه پیش به ادارۀ تدارکات ملی پیشنهاد داده بود.

وحیدالله توحیدی، سخن‌گوی شرکت برشنا بیان داشت: «به اساس یک ضرورت مبرم، باید خریداری می‌شد، طبیعی است که این پروسه‌های تدارکاتی خودشان است.»

سفیر ایالات متحدۀ در کابل، هفتۀ پیش در یک تویت گفت که گزارش‌هایی را شنیده‌‌است که ادارۀ تدارکات ملی، خرید مواد سوخت را به دستگاۀ تولید برق حرارتی در کابل منظور نمی‌کند.
 

هم‌رسانی کنید