تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

لوی سارنوالی شکایت‌‌های متضررین بازار فوریکس را بررسی می‌کند

لوی سارنوالی، از بررسی شکایت‌های شماری از افراد و نهادهای دولتی که در بازار  فوریکس در کشور زیان دیده‌اند خبر می‌دهد.

جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی می‌گوید که بشیرگل‌زاده، کسی که در این بخش متهم است احضار شده‌است و از او تضمین گرفته شده‌است.

آقای رسولی افزود: «رییس شرکت از جانب سارنوالی احضار شده و از آن‌ها ضمانت گرفته شده. و یک کمیتۀ چند نفری بخاطر بررسی این قضیه توظیف است تا موضوع را همه جانبه بررسی کنند.»

شماری از کاربران بازار فوریکس، می‌گویند که این بازار از سوی شخصی به نم بشیر گل‌زاده مدیریت می‌شد. به گفتۀ آنان، گل‌زاده، آموزش‌های عالی را در این بخش در لندن فراگرفته است و با راه اندازی این بازار در افغانستان، فریب‌کاری می‌کرد.

کاربران می‌گویند که نود درصد پول‌ها در بازار فوریکس در افغانستان، هم از سوی شرکت‌های به نام‌های گوناگون مربوط به بشیر گل‌زاده گردآوری شده‌اند.

عزت‌الله، کاربر بازار فوریکس در کندهار گفت: «بانک مرکزی، مسؤول اصلی است و باید در این راستان توجه کند و مجرمان را برای ما حاضر کند در غیر آن در برابر این بانک خیمه تحصن برپا می‌کنیم.»

کاربران بازار فوریکس، فریب‌کاری‌ها و زیان‌هایی را که در این بازار صورت گرفته‌اند خطرناک تر از بحران کابل‌‎بانک می‌دانند و می‌گویند که بانک مرکزی در این بخش بی‌پروایی کرده‌است.

متضررین این بازار، هشدار می‌دهند که اگر سرنوشت پول‌های شان معلوم نشود در برابربانک مرکزی و لوی سارنوالی دست به راهپیمایی خواهند زد.

با تماس‌های مکرر، نتوانستیم نظر بانک مرکزی و بشیر گل‌زاده را در این بخش داشته باشیم. اما پیش از این، بارها مسؤولان بانک مرکزی از این اتهام‌ها شانه خالی کرده‌اند.
 

بازرگانی

لوی سارنوالی شکایت‌‌های متضررین بازار فوریکس را بررسی می‌کند

متضررین این بازار، هشدار می‌دهند که اگر سرنوشت پول‌های شان معلوم نشود در برابربانک مرکزی و لوی سارنوالی دست به راهپیمایی خواهند زد.

تصویر بندانگشتی

لوی سارنوالی، از بررسی شکایت‌های شماری از افراد و نهادهای دولتی که در بازار  فوریکس در کشور زیان دیده‌اند خبر می‌دهد.

جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی می‌گوید که بشیرگل‌زاده، کسی که در این بخش متهم است احضار شده‌است و از او تضمین گرفته شده‌است.

آقای رسولی افزود: «رییس شرکت از جانب سارنوالی احضار شده و از آن‌ها ضمانت گرفته شده. و یک کمیتۀ چند نفری بخاطر بررسی این قضیه توظیف است تا موضوع را همه جانبه بررسی کنند.»

شماری از کاربران بازار فوریکس، می‌گویند که این بازار از سوی شخصی به نم بشیر گل‌زاده مدیریت می‌شد. به گفتۀ آنان، گل‌زاده، آموزش‌های عالی را در این بخش در لندن فراگرفته است و با راه اندازی این بازار در افغانستان، فریب‌کاری می‌کرد.

کاربران می‌گویند که نود درصد پول‌ها در بازار فوریکس در افغانستان، هم از سوی شرکت‌های به نام‌های گوناگون مربوط به بشیر گل‌زاده گردآوری شده‌اند.

عزت‌الله، کاربر بازار فوریکس در کندهار گفت: «بانک مرکزی، مسؤول اصلی است و باید در این راستان توجه کند و مجرمان را برای ما حاضر کند در غیر آن در برابر این بانک خیمه تحصن برپا می‌کنیم.»

کاربران بازار فوریکس، فریب‌کاری‌ها و زیان‌هایی را که در این بازار صورت گرفته‌اند خطرناک تر از بحران کابل‌‎بانک می‌دانند و می‌گویند که بانک مرکزی در این بخش بی‌پروایی کرده‌است.

متضررین این بازار، هشدار می‌دهند که اگر سرنوشت پول‌های شان معلوم نشود در برابربانک مرکزی و لوی سارنوالی دست به راهپیمایی خواهند زد.

با تماس‌های مکرر، نتوانستیم نظر بانک مرکزی و بشیر گل‌زاده را در این بخش داشته باشیم. اما پیش از این، بارها مسؤولان بانک مرکزی از این اتهام‌ها شانه خالی کرده‌اند.
 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره