تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ماهی بدیل کوکنار در ننگرهار؛ درآمد کشاورزان افزایش یافته‎است

شماری از کشاورزان در ولسوالی‎های ولایت ننگرهار می‎گویند که با ایجاد فارم‎های ماهی پروری در مناطق شان، درآمدهای آنان افزایش یافته و گسترش ماهی پروری در این ولایت، می‎تواند بدیل برای کشت کوکنار باشد.

آنان از حکومت می‎خواهند که فارم‎های بیشتر ماهی پروری را در این ولایت ایجاد کنند. تا از یک سو بیکاری کم شود  و از سویی دیگر کشت کوکنار در این ولایت نابود شود.

ولی خان، یکی از صاحبان فارم ماهی پروری در این ولایت گفت: «در گذشته سود چندانی از ماهی پروری به دست نمی آوردیم؛ چون مکان مناسبی برای پرورش آن نبود. حالا که این فارم جور شده، انشاءالله فایده خوبی به دست خواهیم آورد.»

محمد سلام، یکی از صاحبان دیگر فارم ماهی پروری در ولسوالی بهسود نیز افزود: «ساخت این فارم انشاء الله سود زیادی در پی خواهد داشت. ممکن پنجاه هزار یا شصت هزار درآمد به دست بیاید. در این فارم‎ها افزون بر صاحبان آن ها، برای شمار زیادی از مردم دیگر نیز زمینه کار فراهم می شود.»  

در همین حال، مسأولان ریاست زراعت و آب یاری ننگرهار می‎گویند که آنان تلاش دارند ماهی پروری را در بسیاری از ولسوالی‎های این ولایت ترویج کنند.

رحمت الله سیرت، مسؤول برنامۀ ملی باغداری و دامداری در حوزۀ شرق اظهار داشت: «بتی کوت، غنی خیل، مهمند دره، لعل پور، گوشته، کامه، خیوه و ولسوالی دره نور، در تمامی این بخش های پایین دست ننگرهار زمینه های بسیار خوب برای ایجاد فارم های ماهی فراهم استند. چون برنامه ما یک برنامه دوامدار است، در آینده در این ولسوالی‎ها نیز عملی خواهد شد.»

از سویی هم، مسؤولان ریاست زراعت ننگرهار می گویند که به زودی زمینه های چوچه کشی ماهیان را در این ولایت فراهم خواهند ساخت.

رفیع الله، رییس زراعت و آب یاری ننگرهار تصریح کرد: «دستگاه پرورش ماهی‎های نسلی یا چوچه ماهی‎ها، در سرخ رود، فعال خواهد شد و پس از شش ماه، ما قادر خواهیم بود تا چوچه ماهی‎ها یا ماهی‎های نسلی را تولید کنیم و نه تنها در حوزۀ شرق بل در دیگر ولایت‎های نیز این ماهی‎ها را بفرستیم.»

اندک بودن درآمدهای کشاورزان از فرآورده‎ها، علت اصلی کشت کوکنار در ننگرهار گفته می‎شود؛ از همین رو این کشاورزان از حکومت می‎خواهند که ترویج ماهی پروری در این ولایت، بدیل مناسب برای کشت کوکنارخواهد بود.

ماهی بدیل کوکنار در ننگرهار؛ درآمد کشاورزان افزایش یافته‎است

در برخی از مناطق ولایت ننگرهار به شمول منطقۀ خوشکبند ولسوالی بهسود، با کمک ریاست زراعت این ولایت فارم های ماهی پروری ساخته شده اند. صاحبان این فارم‏ها می‎گویند در هر فارم، بیش از دوهزار ماهی را پرورش می‎دهند.

تصویر بندانگشتی

شماری از کشاورزان در ولسوالی‎های ولایت ننگرهار می‎گویند که با ایجاد فارم‎های ماهی پروری در مناطق شان، درآمدهای آنان افزایش یافته و گسترش ماهی پروری در این ولایت، می‎تواند بدیل برای کشت کوکنار باشد.

آنان از حکومت می‎خواهند که فارم‎های بیشتر ماهی پروری را در این ولایت ایجاد کنند. تا از یک سو بیکاری کم شود  و از سویی دیگر کشت کوکنار در این ولایت نابود شود.

ولی خان، یکی از صاحبان فارم ماهی پروری در این ولایت گفت: «در گذشته سود چندانی از ماهی پروری به دست نمی آوردیم؛ چون مکان مناسبی برای پرورش آن نبود. حالا که این فارم جور شده، انشاءالله فایده خوبی به دست خواهیم آورد.»

محمد سلام، یکی از صاحبان دیگر فارم ماهی پروری در ولسوالی بهسود نیز افزود: «ساخت این فارم انشاء الله سود زیادی در پی خواهد داشت. ممکن پنجاه هزار یا شصت هزار درآمد به دست بیاید. در این فارم‎ها افزون بر صاحبان آن ها، برای شمار زیادی از مردم دیگر نیز زمینه کار فراهم می شود.»  

در همین حال، مسأولان ریاست زراعت و آب یاری ننگرهار می‎گویند که آنان تلاش دارند ماهی پروری را در بسیاری از ولسوالی‎های این ولایت ترویج کنند.

رحمت الله سیرت، مسؤول برنامۀ ملی باغداری و دامداری در حوزۀ شرق اظهار داشت: «بتی کوت، غنی خیل، مهمند دره، لعل پور، گوشته، کامه، خیوه و ولسوالی دره نور، در تمامی این بخش های پایین دست ننگرهار زمینه های بسیار خوب برای ایجاد فارم های ماهی فراهم استند. چون برنامه ما یک برنامه دوامدار است، در آینده در این ولسوالی‎ها نیز عملی خواهد شد.»

از سویی هم، مسؤولان ریاست زراعت ننگرهار می گویند که به زودی زمینه های چوچه کشی ماهیان را در این ولایت فراهم خواهند ساخت.

رفیع الله، رییس زراعت و آب یاری ننگرهار تصریح کرد: «دستگاه پرورش ماهی‎های نسلی یا چوچه ماهی‎ها، در سرخ رود، فعال خواهد شد و پس از شش ماه، ما قادر خواهیم بود تا چوچه ماهی‎ها یا ماهی‎های نسلی را تولید کنیم و نه تنها در حوزۀ شرق بل در دیگر ولایت‎های نیز این ماهی‎ها را بفرستیم.»

اندک بودن درآمدهای کشاورزان از فرآورده‎ها، علت اصلی کشت کوکنار در ننگرهار گفته می‎شود؛ از همین رو این کشاورزان از حکومت می‎خواهند که ترویج ماهی پروری در این ولایت، بدیل مناسب برای کشت کوکنارخواهد بود.

هم‌رسانی کنید