تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

متضرر شدن باغ‌دارن انار درکندهار درپی بارش‌ باران در این ولایت

شماری از باغ‌داران در ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار، می‌گویند که باران‌های اخیر در این ولسوالی، باغ‌های انار و محصولات بدست آمده‌ از این باغ‌ها را به‌شدت آسیب زده‌اند.

این باغ‌داران، می‌گویند که بدلیل نبود بازار فروش برای محصولات انار و نیز افزایش تعرفۀ از سوی پاکستان، آنان نتوانستند در زمان معیین، انارها را گردآوری کنند.

آنان می‌گویند که باران‌های اخیر در ارغنداب، بخش بزرگی از حاصلات انار را نابود کرده‌اند.

حفیظ الله، یکی از این باغ‌دارن در این باره گفت: «ما هر باغ را از ۲۰ تا ۵۰ لک کلدار خریده بودیم، اما تعرفه‌ها بالا رفت و از سویی هم باران آمد؛ تمام دهقانان و تاجران بسیار متضرر شدند. ما تباه شدیم بخاطری‌که تمام انارهای ما فاسد شدند.»

داوود شاه، باغ‌دار دیگر در کندهار نیز افزود: «در نخست ما بدلیل افزایش تعرفۀ پاکستان متضرر شدیم، پس از آن باغ‌های ما مرض گرفتند و حالا هم باران شده‌است. اما حکومت به ما وعده‌های دروغین داد که میوه‌های شما را از دهلیزهوایی انتقال می‌دهیم، اما تاکنون عملی نشده‌است.» 

انجینر حافظ سعیدی، رییس زراعت کندهار نیز تأیید می‌کند که باران‌های اخیر و امراض طبیعی، باغ‌داران در ارغنداب را متضرر ساخته‌اند: «هوای نامنسب کندهار و همین‌طور امراض طبیعی و حالا هم باران، باغ‌داران را آسیب زده‌است و انارها فاسد شده‌اند.»

کندهار، از ولایت‌‎هایی است که بخش بزرگ انار کشور در آن برداشت می‌شود؛ بربنیاد آمارهای داده شده، در حال حاضر بر نُه هزار هکتار زمین در این ولایت باغ‌های انار وجود دارند و امسال در حدود ۱۷۸هزارتُن انار درا ین ولایت برداشت شده‌اند.

متضرر شدن باغ‌دارن انار درکندهار درپی بارش‌ باران در این ولایت

باغ‌داران در ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار، می‌گویند که بدلیل بارش باران در چند روز اخیر، بخش بزرگی از محصولات انار آنان فاسد شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

شماری از باغ‌داران در ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار، می‌گویند که باران‌های اخیر در این ولسوالی، باغ‌های انار و محصولات بدست آمده‌ از این باغ‌ها را به‌شدت آسیب زده‌اند.

این باغ‌داران، می‌گویند که بدلیل نبود بازار فروش برای محصولات انار و نیز افزایش تعرفۀ از سوی پاکستان، آنان نتوانستند در زمان معیین، انارها را گردآوری کنند.

آنان می‌گویند که باران‌های اخیر در ارغنداب، بخش بزرگی از حاصلات انار را نابود کرده‌اند.

حفیظ الله، یکی از این باغ‌دارن در این باره گفت: «ما هر باغ را از ۲۰ تا ۵۰ لک کلدار خریده بودیم، اما تعرفه‌ها بالا رفت و از سویی هم باران آمد؛ تمام دهقانان و تاجران بسیار متضرر شدند. ما تباه شدیم بخاطری‌که تمام انارهای ما فاسد شدند.»

داوود شاه، باغ‌دار دیگر در کندهار نیز افزود: «در نخست ما بدلیل افزایش تعرفۀ پاکستان متضرر شدیم، پس از آن باغ‌های ما مرض گرفتند و حالا هم باران شده‌است. اما حکومت به ما وعده‌های دروغین داد که میوه‌های شما را از دهلیزهوایی انتقال می‌دهیم، اما تاکنون عملی نشده‌است.» 

انجینر حافظ سعیدی، رییس زراعت کندهار نیز تأیید می‌کند که باران‌های اخیر و امراض طبیعی، باغ‌داران در ارغنداب را متضرر ساخته‌اند: «هوای نامنسب کندهار و همین‌طور امراض طبیعی و حالا هم باران، باغ‌داران را آسیب زده‌است و انارها فاسد شده‌اند.»

کندهار، از ولایت‌‎هایی است که بخش بزرگ انار کشور در آن برداشت می‌شود؛ بربنیاد آمارهای داده شده، در حال حاضر بر نُه هزار هکتار زمین در این ولایت باغ‌های انار وجود دارند و امسال در حدود ۱۷۸هزارتُن انار درا ین ولایت برداشت شده‌اند.

هم‌رسانی کنید