Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مجلس درخواست قرضه از صندوق جهانی پول را رد کرد

مجلس نماینده‌گان افغانستان درخواست دریافت ۲۲۹ میلیون دالر قرضه از صندوق جهانی پول را رد کرد.

وزارت مالیه طرح این درخواست را به برای تأیید به مجلس نماینده‌گان فرستاده بود اما نماینده‌گان در نشست عمومی روز چهارشنبه آن را رد کردند.

نماینده‌گان مجلس می‌گویند این طرح بدلیلی رد شد که حکومت طرح چگونگی مصرف شفاف آن را به آنان ارایه نکرد.

زلمی نوری، عضو مجلس نماینده‎‌گان گفت: «سند گرفتن قرضه ۲۲۹میلیون دالر که رد شد دلیلش همین بود که نماینده‌گان اصرار داشتند که حکومت طرح و پلان مصرف شفاف این قرضه را به پارلمان ارایه نکرده‌است.»

اما شماری از نماینده‌گان از این طرح حمایت می‌کنند. 

جاوید جیحون، عضو جلس نماینده‌گان گفت: «این قرضه باید تأیید می‌شد چون تکتانه نداشت و این بخیر افغانستان بود که قرضه را می‌گرفتیم. بیست درصد آن را برای ما می‌بخشیدند و هشتاد درصد آن را دوباره پس از چندین سال می‌پرداختیم.»

وزارت مالیه از رد شدن درخواست این وزرات ابراز تأسف می‌کند و می‌گوید که یکبار دیگر تلاش خواهد کرد تا تأییدی مجلس نماینده‌گان را در این باره بگیرد.

شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه اظهار داشت: «بخاطر این‌که ما بتوانیم به کسر بودجه و مسئله ویروس کرونا درست رسیده‌گی کنیم از عواید داخلی استفاده می‌کنیم و از کمک‌های بلاعوض که تا حال شده استفاده می‌کنیم. اما در عین زمان کار می‌کنیم که چگونه می‌توانیم روی این قرضه دوباره کار کنیم و تصویب پارلمان را بگیریم چون یک فرصت خوب برای حکومت افغانستان است.»

در این میان یکی از آگاهان امور اقتصادی نبود منابع سرشار درآمدزا را از علت‌های نامطلوب بودن گرفتن قرضه می گوید. 

قیس محمدی، آگاه امور اقتصادی اظهار داشت: «فکر نمی‌کنم که گرفتن قرضه یک اقدام درست و بجا باشد. در مقابل اگر تکیه بیشتر به کمک‌های جهانی صورت بگیرد از یک طرف و از طرف دیگر در برابر ضایع شدن کمک‌ها مبارزه جدید صورت بگیرد تا همین کمک‌هایی‌که صورت گرفته در جاهای درست به مصرف برسند.»

وزارت مالیه که با کسر بودجه و نبود منابع کافی برای تمویل بسته مالی مبارزه با ویروس کرونا و اثرهای منفی آن بر اقتصاد کشور روبه‌رو است، نزدیک به دو هفته پیش درخواست گرفتن قرضه از صندوق جهانی پول را به مجلس نماینده گان فرستاد.

مجلس درخواست قرضه از صندوق جهانی پول را رد کرد

نماینده‌گان مجلس می‌گویند این طرح بدلیلی رد شد که حکومت طرح چگونگی مصرف شفاف آن را به آنان ارایه نکرد.

Thumbnail

مجلس نماینده‌گان افغانستان درخواست دریافت ۲۲۹ میلیون دالر قرضه از صندوق جهانی پول را رد کرد.

وزارت مالیه طرح این درخواست را به برای تأیید به مجلس نماینده‌گان فرستاده بود اما نماینده‌گان در نشست عمومی روز چهارشنبه آن را رد کردند.

نماینده‌گان مجلس می‌گویند این طرح بدلیلی رد شد که حکومت طرح چگونگی مصرف شفاف آن را به آنان ارایه نکرد.

زلمی نوری، عضو مجلس نماینده‎‌گان گفت: «سند گرفتن قرضه ۲۲۹میلیون دالر که رد شد دلیلش همین بود که نماینده‌گان اصرار داشتند که حکومت طرح و پلان مصرف شفاف این قرضه را به پارلمان ارایه نکرده‌است.»

اما شماری از نماینده‌گان از این طرح حمایت می‌کنند. 

جاوید جیحون، عضو جلس نماینده‌گان گفت: «این قرضه باید تأیید می‌شد چون تکتانه نداشت و این بخیر افغانستان بود که قرضه را می‌گرفتیم. بیست درصد آن را برای ما می‌بخشیدند و هشتاد درصد آن را دوباره پس از چندین سال می‌پرداختیم.»

وزارت مالیه از رد شدن درخواست این وزرات ابراز تأسف می‌کند و می‌گوید که یکبار دیگر تلاش خواهد کرد تا تأییدی مجلس نماینده‌گان را در این باره بگیرد.

شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه اظهار داشت: «بخاطر این‌که ما بتوانیم به کسر بودجه و مسئله ویروس کرونا درست رسیده‌گی کنیم از عواید داخلی استفاده می‌کنیم و از کمک‌های بلاعوض که تا حال شده استفاده می‌کنیم. اما در عین زمان کار می‌کنیم که چگونه می‌توانیم روی این قرضه دوباره کار کنیم و تصویب پارلمان را بگیریم چون یک فرصت خوب برای حکومت افغانستان است.»

در این میان یکی از آگاهان امور اقتصادی نبود منابع سرشار درآمدزا را از علت‌های نامطلوب بودن گرفتن قرضه می گوید. 

قیس محمدی، آگاه امور اقتصادی اظهار داشت: «فکر نمی‌کنم که گرفتن قرضه یک اقدام درست و بجا باشد. در مقابل اگر تکیه بیشتر به کمک‌های جهانی صورت بگیرد از یک طرف و از طرف دیگر در برابر ضایع شدن کمک‌ها مبارزه جدید صورت بگیرد تا همین کمک‌هایی‌که صورت گرفته در جاهای درست به مصرف برسند.»

وزارت مالیه که با کسر بودجه و نبود منابع کافی برای تمویل بسته مالی مبارزه با ویروس کرونا و اثرهای منفی آن بر اقتصاد کشور روبه‌رو است، نزدیک به دو هفته پیش درخواست گرفتن قرضه از صندوق جهانی پول را به مجلس نماینده گان فرستاد.

هم‌رسانی کنید