تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

محور: افزایش بهای کالاها با رسیدن ماه رمضان

با رسیدن ماه رمضان بهای کالاهای گونه گون در بازار های پایتخت افزایش یافته اند.
 
شماری از باشنده‌گان پایتخت برخی از بازرگانان را به گرانفروشی و حکومت را به بی پروایی در نظارت از بازارها متهم می سازند. 

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با عبدالنصیر رشتیا،عضو هیت مدیره شورای عالی صنایع وسرمایه گذاری افغانستان و میوند بهاند، شهروند کابل بحث کرده است.

بازرگانی

محور: افزایش بهای کالاها با رسیدن ماه رمضان

شماری از فروشنده‌گان کاهش روز افزون ارزش افغانی را در برابر دالر از علت‌های افزایش بهای کالاها می‌گویند. 

Thumbnail

با رسیدن ماه رمضان بهای کالاهای گونه گون در بازار های پایتخت افزایش یافته اند.
 
شماری از باشنده‌گان پایتخت برخی از بازرگانان را به گرانفروشی و حکومت را به بی پروایی در نظارت از بازارها متهم می سازند. 

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با عبدالنصیر رشتیا،عضو هیت مدیره شورای عالی صنایع وسرمایه گذاری افغانستان و میوند بهاند، شهروند کابل بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید