Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مرکز تجارت بین‌المللی در پی بلندبردن ظرفیت در افغانستان

مرکز تجارت بین‌المللی، اتحادیۀ اروپا و دولت افغانستان، با پخش خبرنامۀ مشترک، در تلاش بلندبردن ظرفیت‌های تجارتی در افغانستان استند.

بر اساس یک خبرنامۀ مشترک، مرکز تجارت بین‌المللی و اتحادیۀ اروپا امروز (۹ قوس) گفتند که یک ابتکار جدید کمک‌های مرتبط به تجارت اتحادیۀ اروپا برای افغانستان آغاز شده‌است که هدف آن سرعت‌بخشیدن به روند شمولیت کشور در تجارت منطقه‌یی است و زمینه را برای تقویت ظرفیت‌های تجارتی کشور و ایجاد محیط دوستانه تجارت، با اهداف درازمدت افغانستان و شرکای منطقه‌یی آن فراهم خواهد ساخت

بر اساس این خبرنامه، این پروژۀ سه ساله ۴.۵ میلیون یورو هزینه بر خواهد داشت و از سوی اتحادیۀ اروپا تمویل می‌شود. این برنامه در نظر دارد که تجارت را وسیله‌یی برای رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی، فقرزدایی، و افزایش همکاری‌های منطقه‌یی مورد استفاده قرار دهد.

این پروژه در مرحله‌یی ابدایی ظرفیت‌های پالیسی‌سازان را ارتقاء خواهد بخشید و سکتور خصوصی نیز در این برنامه سهیم خواهد بود.

بانو اراچا گونزالیس، رییس اجرایی مرکز تجارت بین‌المللی بیان کرد: «افغانستان که در قلب راه باستانی ابریشم قرار دارد، کشوری به شمار می‌رود که با تجارت گره خورده است. این کشور دارای منابع سرشار دست‌نخورده است. با تطبیق پالسی‌ها و میکانیزم‌های درست، ما آرزو داریم که که این کشور بتوان یکبار دیگر جایگاه خویش را در سیستم تجارت جهانی دریابد.»

فرانز میشیل سکولد میلبن، سفیر اتحادیۀ اروپا برای افغانستان، گفت: «اتحادیۀ اروپا باور دارد که افغانستان می‌تواند از فرصت‌های پیش‌آمده بهره ببرد که ناشی از حضور پررنگ آن در تجارت بین‌المللی و ادغام آن در تجارت پیشرفتۀ منطقه‌یی است. این پروژه کمک خواهد کرد که ظرفیت‌های ملی در عرصۀ طرح‌ریزی و تطبیق یک استرتیژی صادرات بهبود یابند.»

همایون رسا، وزیر تجارت‌وصنایع افغانستان اظهار داشت: «تجارت بین‌المللی یک ابزار حیاتی برای تأمین رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی است. تجارت وسیله‌یی برای کشور ماست تا بتوانیم از وبسته‌گی به کمک‌ها نجات یابیم.»

بر اساس این خبرنامه، مرکز تجارت بین‌المللی با همکاری سکتور خصوصی، نهادهای غیردولتی، نهادهای اکادمیک و نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان کار خواهد کرد.

مرکز تجارت بین‌المللی در پی بلندبردن ظرفیت در افغانستان

این پروژه در مرحله‌یی ابدایی ظرفیت‌های پالیسی‌سازان را ارتقاء خواهد بخشید و سکتور خصوصی نیز در این برنامه سهیم خواهد بود.

Thumbnail

مرکز تجارت بین‌المللی، اتحادیۀ اروپا و دولت افغانستان، با پخش خبرنامۀ مشترک، در تلاش بلندبردن ظرفیت‌های تجارتی در افغانستان استند.

بر اساس یک خبرنامۀ مشترک، مرکز تجارت بین‌المللی و اتحادیۀ اروپا امروز (۹ قوس) گفتند که یک ابتکار جدید کمک‌های مرتبط به تجارت اتحادیۀ اروپا برای افغانستان آغاز شده‌است که هدف آن سرعت‌بخشیدن به روند شمولیت کشور در تجارت منطقه‌یی است و زمینه را برای تقویت ظرفیت‌های تجارتی کشور و ایجاد محیط دوستانه تجارت، با اهداف درازمدت افغانستان و شرکای منطقه‌یی آن فراهم خواهد ساخت

بر اساس این خبرنامه، این پروژۀ سه ساله ۴.۵ میلیون یورو هزینه بر خواهد داشت و از سوی اتحادیۀ اروپا تمویل می‌شود. این برنامه در نظر دارد که تجارت را وسیله‌یی برای رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی، فقرزدایی، و افزایش همکاری‌های منطقه‌یی مورد استفاده قرار دهد.

این پروژه در مرحله‌یی ابدایی ظرفیت‌های پالیسی‌سازان را ارتقاء خواهد بخشید و سکتور خصوصی نیز در این برنامه سهیم خواهد بود.

بانو اراچا گونزالیس، رییس اجرایی مرکز تجارت بین‌المللی بیان کرد: «افغانستان که در قلب راه باستانی ابریشم قرار دارد، کشوری به شمار می‌رود که با تجارت گره خورده است. این کشور دارای منابع سرشار دست‌نخورده است. با تطبیق پالسی‌ها و میکانیزم‌های درست، ما آرزو داریم که که این کشور بتوان یکبار دیگر جایگاه خویش را در سیستم تجارت جهانی دریابد.»

فرانز میشیل سکولد میلبن، سفیر اتحادیۀ اروپا برای افغانستان، گفت: «اتحادیۀ اروپا باور دارد که افغانستان می‌تواند از فرصت‌های پیش‌آمده بهره ببرد که ناشی از حضور پررنگ آن در تجارت بین‌المللی و ادغام آن در تجارت پیشرفتۀ منطقه‌یی است. این پروژه کمک خواهد کرد که ظرفیت‌های ملی در عرصۀ طرح‌ریزی و تطبیق یک استرتیژی صادرات بهبود یابند.»

همایون رسا، وزیر تجارت‌وصنایع افغانستان اظهار داشت: «تجارت بین‌المللی یک ابزار حیاتی برای تأمین رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی است. تجارت وسیله‌یی برای کشور ماست تا بتوانیم از وبسته‌گی به کمک‌ها نجات یابیم.»

بر اساس این خبرنامه، مرکز تجارت بین‌المللی با همکاری سکتور خصوصی، نهادهای غیردولتی، نهادهای اکادمیک و نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان کار خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره