تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مرکز واحد طی مراحل صادرات گمرگی در کابل گشایش یافت

مرکز واحد طی مراحل صادرات گمرکی، امروز (پنجشنبه، ۵ دلو) از سوی عبدالله عبدالله، رییس اجراییۀ حکومت وحدت ملی، در میدان هوایی کابل گشایش یافت.

رییس اجراییه می گوید که ایجاد این مرکز، گامی در راستای افزایش صادرات، بازاریابی برای تولیدات داخلی و بلند رفتن میزان تولیدات داخلی است  و باید در این مرکز، از کاغذ پرانی ها جلوگیری شود تا بازرگانان بتوانند از آن به گونۀ درست کار گیرند.

آقای عبدالله افزود: «افزایش صادرات افغانستان و پیدا کردن بازارهای جهانی برای کالاهای صادراتی کشور، از اولویت های حکومت بوده است؛ چون افزایش صادارت کالاهای بازرگانی، تأثیر مستقیم بالای تجارت، زراعت و تولیدات داخلی کشور دارد.»

در همین حال، سفیر امریکا در کابل نیز می گوید که ایجاد این مرکز، در کنار ایجاد زمینه های کار و افزایش درآمدهای حکومت، تصویر متفاوتی را از افغانستان نشان خواهد داد.

جان بس گفت: «ایجاد این مرکز نه تنها کمک خواهد کرد که درآمد خلق شود، فرصت ها برای بازرگانی های افغان ها فراهم شود و کار آفرینی شود، بل این کار، تصویر افغانستان را در جهان باز خواهد گرداند و برای مردم از این کشور و آینده آن یک دید متفاوت خواهد داد.»

از سویی هم، همایون رسا، وزیر تجارت و صنایع می گوید که این نهاد برای فراهم آوری سهولت ها برای بازرگانان بیست و هفت قانون بازرگانی را در سه سال گذشته تعدیل کرده است و امسال نیز پنج قانون دیگر را تعدیل می کند: «ما متعهد هستیم تا این دیدگاه حکومت وحدت ملی را که افغانستان از یک کشور وارداتی به یک کشور صادراتی مبدل گردد، محقق سازیم.»

به گفتۀ وزیر تجارت و صنایع، این نهاد روی ایجاد مرکز واحد برای صدور جوازهای برای بازرگانان کار می کند تا آنان بتوانند تمام جوازهای شان از یک مرکز واحد و در اسرع وقت بدست آورند.

مرکز واحد طی مراحل صادرات گمرگی در کابل گشایش یافت

این مرکز به منظور ایجاد سهولت، بهبود و افزایش صادرات کالاهای تجارتی افغانستان با همکاری نهاد توسعه یی ایالات متحده ایجاد شده است.

تصویر بندانگشتی

مرکز واحد طی مراحل صادرات گمرکی، امروز (پنجشنبه، ۵ دلو) از سوی عبدالله عبدالله، رییس اجراییۀ حکومت وحدت ملی، در میدان هوایی کابل گشایش یافت.

رییس اجراییه می گوید که ایجاد این مرکز، گامی در راستای افزایش صادرات، بازاریابی برای تولیدات داخلی و بلند رفتن میزان تولیدات داخلی است  و باید در این مرکز، از کاغذ پرانی ها جلوگیری شود تا بازرگانان بتوانند از آن به گونۀ درست کار گیرند.

آقای عبدالله افزود: «افزایش صادرات افغانستان و پیدا کردن بازارهای جهانی برای کالاهای صادراتی کشور، از اولویت های حکومت بوده است؛ چون افزایش صادارت کالاهای بازرگانی، تأثیر مستقیم بالای تجارت، زراعت و تولیدات داخلی کشور دارد.»

در همین حال، سفیر امریکا در کابل نیز می گوید که ایجاد این مرکز، در کنار ایجاد زمینه های کار و افزایش درآمدهای حکومت، تصویر متفاوتی را از افغانستان نشان خواهد داد.

جان بس گفت: «ایجاد این مرکز نه تنها کمک خواهد کرد که درآمد خلق شود، فرصت ها برای بازرگانی های افغان ها فراهم شود و کار آفرینی شود، بل این کار، تصویر افغانستان را در جهان باز خواهد گرداند و برای مردم از این کشور و آینده آن یک دید متفاوت خواهد داد.»

از سویی هم، همایون رسا، وزیر تجارت و صنایع می گوید که این نهاد برای فراهم آوری سهولت ها برای بازرگانان بیست و هفت قانون بازرگانی را در سه سال گذشته تعدیل کرده است و امسال نیز پنج قانون دیگر را تعدیل می کند: «ما متعهد هستیم تا این دیدگاه حکومت وحدت ملی را که افغانستان از یک کشور وارداتی به یک کشور صادراتی مبدل گردد، محقق سازیم.»

به گفتۀ وزیر تجارت و صنایع، این نهاد روی ایجاد مرکز واحد برای صدور جوازهای برای بازرگانان کار می کند تا آنان بتوانند تمام جوازهای شان از یک مرکز واحد و در اسرع وقت بدست آورند.

هم‌رسانی کنید