تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مشکلات افغانستان در استفاده فرصت‌های حمل و نقل سازمان جهانی جاده

افغانستان در سال گذشته هجری خورشیدی فعالیت چندانی در حمل و نقل زمینی کالاها به کشورهای اعضای سازمان جهانی جاده نداشته است.

بربنیاد اطلاعات وزارت ترانسپورت در این سال تنها نزده موتر بار با کالاهای صادراتی افغانستان  با گرفتن سند عبور مرزی یا "کارنت تیر" به هدف کشورهای منطقه رفته‌اند.

سند عبور مرزی یا "کارنت تیر" که از سوی کشورهای عضو سازمان جهانی جاده صادر می‌شوند برای حمل و نقل کالاهای بازرگانی کشورهای عضو سازمان جهانی جاده با عبور از مرزهای این کشور بکار گرفته می‌شوند.

افغانستان که ازسال‌‌ها است عضویت این سازمان را دارد در سال گذشته هجری خورشیدی تنها برای نزده موتر باربری این سند را صادر کرده است و سه سند عبور مرزی یا "کارنت تیر" افغانستان به علت‌های نامعلوم مستردشده‌اند.

حکمت الله قوینچ، سخنگوی وزارت ترانسپورت، گفت: «مشکلات وجود دارد، اما ما با شماری از نهادهای دولتی کار می‌کنیم تا مشکلات را در این بخش حل سازیم و زمینه‌های بهتری را برای بکارشدن نظام‌تیر در کشور فراهم می‌سازیم.»

ازسویی هم اتاق تجارت و صنایع می‌گوید در سال روان میلادی سه کارنت یا مجوز این کنوانسیون از سوی آنان صادر شد، اما وسایط نقلیه که قرار بود کالاهای بازرگانی را به ترکیه برسانند، در نهایت از قزاقستان دوباره برگشت داده شدند.

صیام پسرلی، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع، گفت: «ما در آغاز امسال میلادی سه کانتر تیر را صادرکردیم به موترهای ما، اما تا کنون معلوم نیست که این موترها چرا اجازه نمیابند تا به خاک کشور دوم و یا سوم داخل شوند. مشکلات بسیار زیاد است و ما هیچ استفاده لازم از فرصت‌ها در این بخش نمی‌توانیم.»

افزون بر این‌ها آگهی پایین راننده‌گان و آشنا نبودن آنان با قوانین جهانی حمل و نقل و نیز آشنا نبودن این راننده‌گان با زبان‌های خارجی از مشکلات فرا راه بهره برداری از مزایای این سازمان جهانی جاده گفته می‌شوند.

مشکلات افغانستان در استفاده فرصت‌های حمل و نقل سازمان جهانی جاده

بربنیاد اطلاعات وزارت ترانسپورت در این سال تنها نزده موتر بار با کالاهای صادراتی افغانستان  با گرفتن سند عبور مرزی یا "کارنت تیر" به هدف کشورهای منطقه رفته‌اند

Thumbnail

افغانستان در سال گذشته هجری خورشیدی فعالیت چندانی در حمل و نقل زمینی کالاها به کشورهای اعضای سازمان جهانی جاده نداشته است.

بربنیاد اطلاعات وزارت ترانسپورت در این سال تنها نزده موتر بار با کالاهای صادراتی افغانستان  با گرفتن سند عبور مرزی یا "کارنت تیر" به هدف کشورهای منطقه رفته‌اند.

سند عبور مرزی یا "کارنت تیر" که از سوی کشورهای عضو سازمان جهانی جاده صادر می‌شوند برای حمل و نقل کالاهای بازرگانی کشورهای عضو سازمان جهانی جاده با عبور از مرزهای این کشور بکار گرفته می‌شوند.

افغانستان که ازسال‌‌ها است عضویت این سازمان را دارد در سال گذشته هجری خورشیدی تنها برای نزده موتر باربری این سند را صادر کرده است و سه سند عبور مرزی یا "کارنت تیر" افغانستان به علت‌های نامعلوم مستردشده‌اند.

حکمت الله قوینچ، سخنگوی وزارت ترانسپورت، گفت: «مشکلات وجود دارد، اما ما با شماری از نهادهای دولتی کار می‌کنیم تا مشکلات را در این بخش حل سازیم و زمینه‌های بهتری را برای بکارشدن نظام‌تیر در کشور فراهم می‌سازیم.»

ازسویی هم اتاق تجارت و صنایع می‌گوید در سال روان میلادی سه کارنت یا مجوز این کنوانسیون از سوی آنان صادر شد، اما وسایط نقلیه که قرار بود کالاهای بازرگانی را به ترکیه برسانند، در نهایت از قزاقستان دوباره برگشت داده شدند.

صیام پسرلی، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع، گفت: «ما در آغاز امسال میلادی سه کانتر تیر را صادرکردیم به موترهای ما، اما تا کنون معلوم نیست که این موترها چرا اجازه نمیابند تا به خاک کشور دوم و یا سوم داخل شوند. مشکلات بسیار زیاد است و ما هیچ استفاده لازم از فرصت‌ها در این بخش نمی‌توانیم.»

افزون بر این‌ها آگهی پایین راننده‌گان و آشنا نبودن آنان با قوانین جهانی حمل و نقل و نیز آشنا نبودن این راننده‌گان با زبان‌های خارجی از مشکلات فرا راه بهره برداری از مزایای این سازمان جهانی جاده گفته می‌شوند.

هم‌رسانی کنید