تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مقام‌های محلی: برداشت برنج در ولایت هرات ۲۵ درصد افزایش یافته‌است

ریاست زراعت هرات می‌گوید که امسال برداشت برنج در این ولایت بیست و پنج درصد افزایش یافته است.

 مسؤولان این ریاست می‌گویند که بر بنیاد پیشبینی‌ها امسال قرار است بیش از شصت هزار تُن برنج در این ولایت برداشت شود.

 در همین حال شماری از کشاورزان در هرات می‌گویند که به علت فراوانی آب و کاهش آفت‌های نباتی امسال، حاصلات برنج شان در مقایسه با سال‌های پیش افزایش یافته‌است. 

کشاورزان امیدوار استند که برنج خودرا با بهای مناسب در بازارها به فروش برسانند .

غلام نبی کشاورز گفت:«کشتزارها فضل خدا بسیار خوب است از وقتی که بند سلما ایجاد شده است، ما در کنار کاشت گندم شالی هم میکاریم، شالی هم جواب میده.»

غلام نبی کشاورز گفت:«کشتزارها فضل خدا بسیار خوب است از وقتی که بند سلما ایجاد شده است، ما در کنار کاشت گندم شالی هم میکاریم، شالی هم جواب میده.»

عبدالستار کشاورز گفت:«امسال آب فراوان شد و شالی خوبی است.»

محمد کشاورز گفت:«شالی های امسال خوبتر جواب داده است، سال های قبل می سوخت، آب نبود، خشک سالی بود، ولی امسال دو خروار دونیم خروار داشتیم.»

ریاست زراعت و آبیاری هرات می گوید که امسال برداشت برنج در ولایت هرات بیست و پنج درصد افزایش یافته است ویکی از علت های افزایش حاصلات برنج آب فراوان برای شالی زارهای این ولایت است.

عبدالصبور رحمانی رییس زراعت و آبیاری هرات گفت:«پیشبینی ما حدودا شصت هزار تن در ولایت هرات می باشه، در مقایسه با سال قبل ساحه کاشت ما یازده هزار هکتار بود و تولید مجموعی ۴۵ هزار تن.»

عبدالصبور رحمانی رییس زراعت و آبیاری هرات گفت:«پیشبینی ما حدودا شصت هزار تن در ولایت هرات می باشه، در مقایسه با سال قبل ساحه کاشت ما یازده هزار هکتار بود و تولید مجموعی ۴۵ هزار تن.»

جاوید غفوری  کارشناس بخش کشاورزی درهرات گفت:«برنج های محلی همو خصوصیات محلی خود را حفظ کرده، نسبت به برنج های وارداتی بهتره.»

کشت زارهای برنج هرات در ولسوالی‌های انجیل، گذره، پشتون زرغون و اوبه در جوار دریای هریرود واقع شده‌‍اند. 

اما شماری از شالی کاران واردات بیش از حد برنج هندی و پاکستانی را به بازراهای این ولایت چالش جدی میدانند.

کشت زارهای برنج هرات در ولسوالی‌های انجیل، گذره، پشتون زرغون و اوبه در جوار دریای هریرود واقع شده‌‍اند.

مقام‌های محلی: برداشت برنج در ولایت هرات ۲۵ درصد افزایش یافته‌است

کشت زارهای برنج هرات در ولسوالی‌های انجیل، گذره، پشتون زرغون و اوبه در جوار دریای هریرود واقع شده‌‍اند. 

تصویر بندانگشتی

ریاست زراعت هرات می‌گوید که امسال برداشت برنج در این ولایت بیست و پنج درصد افزایش یافته است.

 مسؤولان این ریاست می‌گویند که بر بنیاد پیشبینی‌ها امسال قرار است بیش از شصت هزار تُن برنج در این ولایت برداشت شود.

 در همین حال شماری از کشاورزان در هرات می‌گویند که به علت فراوانی آب و کاهش آفت‌های نباتی امسال، حاصلات برنج شان در مقایسه با سال‌های پیش افزایش یافته‌است. 

کشاورزان امیدوار استند که برنج خودرا با بهای مناسب در بازارها به فروش برسانند .

غلام نبی کشاورز گفت:«کشتزارها فضل خدا بسیار خوب است از وقتی که بند سلما ایجاد شده است، ما در کنار کاشت گندم شالی هم میکاریم، شالی هم جواب میده.»

غلام نبی کشاورز گفت:«کشتزارها فضل خدا بسیار خوب است از وقتی که بند سلما ایجاد شده است، ما در کنار کاشت گندم شالی هم میکاریم، شالی هم جواب میده.»

عبدالستار کشاورز گفت:«امسال آب فراوان شد و شالی خوبی است.»

محمد کشاورز گفت:«شالی های امسال خوبتر جواب داده است، سال های قبل می سوخت، آب نبود، خشک سالی بود، ولی امسال دو خروار دونیم خروار داشتیم.»

ریاست زراعت و آبیاری هرات می گوید که امسال برداشت برنج در ولایت هرات بیست و پنج درصد افزایش یافته است ویکی از علت های افزایش حاصلات برنج آب فراوان برای شالی زارهای این ولایت است.

عبدالصبور رحمانی رییس زراعت و آبیاری هرات گفت:«پیشبینی ما حدودا شصت هزار تن در ولایت هرات می باشه، در مقایسه با سال قبل ساحه کاشت ما یازده هزار هکتار بود و تولید مجموعی ۴۵ هزار تن.»

عبدالصبور رحمانی رییس زراعت و آبیاری هرات گفت:«پیشبینی ما حدودا شصت هزار تن در ولایت هرات می باشه، در مقایسه با سال قبل ساحه کاشت ما یازده هزار هکتار بود و تولید مجموعی ۴۵ هزار تن.»

جاوید غفوری  کارشناس بخش کشاورزی درهرات گفت:«برنج های محلی همو خصوصیات محلی خود را حفظ کرده، نسبت به برنج های وارداتی بهتره.»

کشت زارهای برنج هرات در ولسوالی‌های انجیل، گذره، پشتون زرغون و اوبه در جوار دریای هریرود واقع شده‌‍اند. 

اما شماری از شالی کاران واردات بیش از حد برنج هندی و پاکستانی را به بازراهای این ولایت چالش جدی میدانند.

کشت زارهای برنج هرات در ولسوالی‌های انجیل، گذره، پشتون زرغون و اوبه در جوار دریای هریرود واقع شده‌‍اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره