Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نبردها در غزنی بیش از ۵۰میلیون دالر به بخش خصوصی زیان زده‌اند

اتاق تجارت و صنایع، می‌گوید که در نتیجۀ نبردهای چند روزه در شهر غزنی، بیش از ۵۰ میلیون دالر به بخش خصوصی در این شهر زیان رسیده است.

مسؤولان این اتاق، می‌گویند که چندین بازار در شهر غزنی به آتش کشیده شده اند و نیز ساختمان‌های بلند و دکانان‌های مردم همراه با سرمایه های‌شان سوخته‌اند.

بربنیاد اطلاعات داده شده، این نبردها بیشتر در بخش‌های مرکزی شهرغزنی در نزدیکی مرکزهای بازرگانی مهم در این شهر به وقوع پیوسته اند.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع در این باره گفت: «متأسفانه جنگ در ساحه بازرگانی بوده اند که در آنجا بازارهای چند منزل درغزنی وجود دارند یعنی در اطراف فرماندهی غزنی بیش از پنچ بازار بزرگ در غزنی سوخته اند.»

اما، اعضای شورای ولایتی غزنی، می‌گویند که زیان‌های برخاسته از نبردهای اخیر درغزنی به بیش از صد میلیون دالر تخمین می‌شود.

حمید الله نوروز، یک عضو شورای ولایتی غزنی اظهار داشت: «خسارات ناشی از رویدادهای اخیر درغزنی بسیار زیاد است و اگر یک هیئت از مرکز به آنجا فرستاده شود این خساره ها بیش از صد میلیون دالر است.»

غزنی، از ولایت‌های مهم و مرکز اکمالات کالاهای بازرگانی در میان ولایت‌های مرکزی کشور است. با در نظرداشت این که غزنی با هشت ولایت کشور مرزمشترک دارد، بیشترین کالاهای مورد نیاز این هشت ولایت هم ازبازارهای غزنی تأمین می‌شود. به همین علت نبردهای اخیر و آتش سوزی بازارها در این ولایت، زیان‌های مالی را افزایش داده است.

شماری از نماینده‌گان غزنی در مجلس، از حکومت می‌خواهند که برای بررسی زیان‌های اخیر درغزنی بررسی‌هایش را آغاز و به مردم کمک کند.

شاه گل رضایی، نماینده غزنی در مجلس بیان داشت: «از حکومت می‌خواهیم تا به منظور جبران خساره مردم و بازسازی ویرانی‌ها در غزنی هیئتی را به این ولایت بفرستد و هرچه زودتر بودجه لازم را برای بازسازی غزنی رویدست گیرد.»

اتاق تجارت و صنایع، می‌گوید خسارات ناشی از نبردهای اخیر را درشهر غزنی در ۳۰ سال گذشته بی پیشینه است.

طالبان بامداد جمعه بر شهر غزنی حمله کردند و تا روز سه شنبه با نیروهای امنیتی در این شهر درگیر بودند. در این نبردها، آن‌چه که تاکنون تأیید شده است، ۲۲۵ نظامی و غیرنظامی کشته شدند و ده‌ها تن دیگر زخمی شده‌اند.

نبردها در غزنی بیش از ۵۰میلیون دالر به بخش خصوصی زیان زده‌اند

اما، اعضای شورای ولایتی غزنی، می‌گویند که زیان‌های برخاسته از نبردهای اخیر درغزنی به بیش از صد میلیون دالر تخمین می‌شود.

تصویر بندانگشتی

اتاق تجارت و صنایع، می‌گوید که در نتیجۀ نبردهای چند روزه در شهر غزنی، بیش از ۵۰ میلیون دالر به بخش خصوصی در این شهر زیان رسیده است.

مسؤولان این اتاق، می‌گویند که چندین بازار در شهر غزنی به آتش کشیده شده اند و نیز ساختمان‌های بلند و دکانان‌های مردم همراه با سرمایه های‌شان سوخته‌اند.

بربنیاد اطلاعات داده شده، این نبردها بیشتر در بخش‌های مرکزی شهرغزنی در نزدیکی مرکزهای بازرگانی مهم در این شهر به وقوع پیوسته اند.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع در این باره گفت: «متأسفانه جنگ در ساحه بازرگانی بوده اند که در آنجا بازارهای چند منزل درغزنی وجود دارند یعنی در اطراف فرماندهی غزنی بیش از پنچ بازار بزرگ در غزنی سوخته اند.»

اما، اعضای شورای ولایتی غزنی، می‌گویند که زیان‌های برخاسته از نبردهای اخیر درغزنی به بیش از صد میلیون دالر تخمین می‌شود.

حمید الله نوروز، یک عضو شورای ولایتی غزنی اظهار داشت: «خسارات ناشی از رویدادهای اخیر درغزنی بسیار زیاد است و اگر یک هیئت از مرکز به آنجا فرستاده شود این خساره ها بیش از صد میلیون دالر است.»

غزنی، از ولایت‌های مهم و مرکز اکمالات کالاهای بازرگانی در میان ولایت‌های مرکزی کشور است. با در نظرداشت این که غزنی با هشت ولایت کشور مرزمشترک دارد، بیشترین کالاهای مورد نیاز این هشت ولایت هم ازبازارهای غزنی تأمین می‌شود. به همین علت نبردهای اخیر و آتش سوزی بازارها در این ولایت، زیان‌های مالی را افزایش داده است.

شماری از نماینده‌گان غزنی در مجلس، از حکومت می‌خواهند که برای بررسی زیان‌های اخیر درغزنی بررسی‌هایش را آغاز و به مردم کمک کند.

شاه گل رضایی، نماینده غزنی در مجلس بیان داشت: «از حکومت می‌خواهیم تا به منظور جبران خساره مردم و بازسازی ویرانی‌ها در غزنی هیئتی را به این ولایت بفرستد و هرچه زودتر بودجه لازم را برای بازسازی غزنی رویدست گیرد.»

اتاق تجارت و صنایع، می‌گوید خسارات ناشی از نبردهای اخیر را درشهر غزنی در ۳۰ سال گذشته بی پیشینه است.

طالبان بامداد جمعه بر شهر غزنی حمله کردند و تا روز سه شنبه با نیروهای امنیتی در این شهر درگیر بودند. در این نبردها، آن‌چه که تاکنون تأیید شده است، ۲۲۵ نظامی و غیرنظامی کشته شدند و ده‌ها تن دیگر زخمی شده‌اند.

هم‌رسانی کنید