تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
ورزش

نخستین دور رقابت‌های زمستانی باولینگ بانوان در کابل برگزار شد

نخستین دو رقابت‌های زمستانی باولینگ بانوان، روز پنج‌شبنه در کابل برگزار شد.

در این رقابت‌های یک روزه، ۱۶ ورزش‌کار در چهار گروه شرکت کرده بودند.

مسؤولان فدراسیون ملی باولینگ می‌گویند که این رقابت‌ها را به منظور ترویج ورزش باولینگ در میان بانوان راه اندازی کرده‌اند.

در پایان این رقابت‌ها، زحل بیات با کسب ۱۶۱ امتیاز، جام قهرمانی را از آن خود کرد و شمایل الکوزی با ۱۱۷امیتاز دوم شد.

جایگاه سوم این رقابت‌ها را هم معصومه حسینی با گرفتن ۶۷ امیتاز به خود اختصاص داد.

ورزش باولینگ در میان بانوان، یک ورزش تازه است. از این جهت، بانوان تیم باولینگ می‌گویند که از امکانات محدودی برخوردارند. آنان از حکومت و نهادهای ورزشی می‌خواهند که بانوان را در این رشته کمک کنند.

همزمان با این، مسؤولان کمیتۀ ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی می‌گویند که آماده اند تمامی تسهیلات را برای ورزشکاران این رشته فراهم سازند.

ورزش

نخستین دور رقابت‌های زمستانی باولینگ بانوان در کابل برگزار شد

این در حالی است که چندی پیش، رقابت‌های خزانی باولینگ میان آقایان در کابل برگزار شدند.

تصویر بندانگشتی

نخستین دو رقابت‌های زمستانی باولینگ بانوان، روز پنج‌شبنه در کابل برگزار شد.

در این رقابت‌های یک روزه، ۱۶ ورزش‌کار در چهار گروه شرکت کرده بودند.

مسؤولان فدراسیون ملی باولینگ می‌گویند که این رقابت‌ها را به منظور ترویج ورزش باولینگ در میان بانوان راه اندازی کرده‌اند.

در پایان این رقابت‌ها، زحل بیات با کسب ۱۶۱ امتیاز، جام قهرمانی را از آن خود کرد و شمایل الکوزی با ۱۱۷امیتاز دوم شد.

جایگاه سوم این رقابت‌ها را هم معصومه حسینی با گرفتن ۶۷ امیتاز به خود اختصاص داد.

ورزش باولینگ در میان بانوان، یک ورزش تازه است. از این جهت، بانوان تیم باولینگ می‌گویند که از امکانات محدودی برخوردارند. آنان از حکومت و نهادهای ورزشی می‌خواهند که بانوان را در این رشته کمک کنند.

همزمان با این، مسؤولان کمیتۀ ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی می‌گویند که آماده اند تمامی تسهیلات را برای ورزشکاران این رشته فراهم سازند.

هم‌رسانی کنید