Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نخستین محمولۀ بازرگانی افغانستان از طریق بندر چابهار به هند میرود

مقام‌های وزارت ترانسپورت کشور می‌گویند که قرار است نخستین محمولۀ بازرگانی افغانستان از طریق بندر چابهار ظرف یک ماه آینده به بازارهای هند ارسال گردد. 

این محمولۀ که شامل پنج کانتینر محصولات بازرگانی افغانستان می‌شود گام بزرگی در پیوند به افزایش بازرگانی میان کشورهای منطقه گفته شده است. 

حسنی مبارک عزیزی، رییس ارتباط خارجه و قوانین وزارت ترانسپورت افغانستان گفته است که اولین محموله اقلام صادراتی از افغانستان به هند از طریق بندر چابهار در ماه آینده با استفاده از جواز کنوانسیون حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای (TIR) صورت خواهد گرفت.

این محموله شامل ماش و هر کانتینر حدود ۲۲ تن وزن خواهد داشت.

وزارت ترانسپورت افغانستان گفته است که، این محموله به عنوان یک پروژه آزمایشی از افغانستان تا هند ارسال خواهد شد.

بندر چابهار یک بندر بارزگانی مهم منطقوی است و افغانستان می‌تواند از طریق آن به آب‌های بین المللی دست رسی پیدا کند و روابط بازرگانی اش با جهان را افزایش دهد.  

در ماه می سال ۲۰۱۶ میلادی، رهبرای هند، ایران و افغانستان توافق نامه‌یی را برای ایجاد یک راه حمل و نقل میان سه کشور با استفاده از بندر چابهار به عنوان مرکز منطقه ای برای حمل و نقل دریایی امضا کردند.

در ماه فبروری سال گذشته، ایران اعلام کرد که موافقت کرده است که برای ۱۸ ماه ادارۀ عملیات چابهار به هند داده شود و در ماه جون، ناتین گدکاری، وزیر تجارت هند، اعلام کرد که کشورش در نظر دارد تا سال ۲۰۱۹ بندرچابهار را به طور کامل فعال سازد.

نخستین محمولۀ بازرگانی افغانستان از طریق بندر چابهار به هند میرود

بندر چابهار یک بندر بارزگانی مهم منطقوی است و افغانستان می‌تواند از طریق آن به آب‌های بین المللی دست رسی پیدا کند و روابط بازرگانی اش با جهان را افزایش دهد.  

تصویر بندانگشتی

مقام‌های وزارت ترانسپورت کشور می‌گویند که قرار است نخستین محمولۀ بازرگانی افغانستان از طریق بندر چابهار ظرف یک ماه آینده به بازارهای هند ارسال گردد. 

این محمولۀ که شامل پنج کانتینر محصولات بازرگانی افغانستان می‌شود گام بزرگی در پیوند به افزایش بازرگانی میان کشورهای منطقه گفته شده است. 

حسنی مبارک عزیزی، رییس ارتباط خارجه و قوانین وزارت ترانسپورت افغانستان گفته است که اولین محموله اقلام صادراتی از افغانستان به هند از طریق بندر چابهار در ماه آینده با استفاده از جواز کنوانسیون حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای (TIR) صورت خواهد گرفت.

این محموله شامل ماش و هر کانتینر حدود ۲۲ تن وزن خواهد داشت.

وزارت ترانسپورت افغانستان گفته است که، این محموله به عنوان یک پروژه آزمایشی از افغانستان تا هند ارسال خواهد شد.

بندر چابهار یک بندر بارزگانی مهم منطقوی است و افغانستان می‌تواند از طریق آن به آب‌های بین المللی دست رسی پیدا کند و روابط بازرگانی اش با جهان را افزایش دهد.  

در ماه می سال ۲۰۱۶ میلادی، رهبرای هند، ایران و افغانستان توافق نامه‌یی را برای ایجاد یک راه حمل و نقل میان سه کشور با استفاده از بندر چابهار به عنوان مرکز منطقه ای برای حمل و نقل دریایی امضا کردند.

در ماه فبروری سال گذشته، ایران اعلام کرد که موافقت کرده است که برای ۱۸ ماه ادارۀ عملیات چابهار به هند داده شود و در ماه جون، ناتین گدکاری، وزیر تجارت هند، اعلام کرد که کشورش در نظر دارد تا سال ۲۰۱۹ بندرچابهار را به طور کامل فعال سازد.

هم‌رسانی کنید