تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

نخستین محمولۀ کالاهای کشور از راه بندر چابهار به‌سوی هند حرکت کرد

نخستین محمولۀ کالاهای بازرگانی افغانستان از طریق بندر چهابهار، پیش از چاشت روز یک‌شنبه (۵ حوت) به سوی هند حرکت کرد.

رییس‌جمهور غنی که به ولایت نیمروز رفته‌است، پیش از چاشت امروز این روند را افتتاح کرد.

این محمولۀ بازرگانی که حاوی ۵۷۰ تُن از کالاهای صادراتی افغانستان است، در ۳۲ موتر از بندر ابریشم به بندر چابهار و آنجا به هند خواهد رسید.

رییس‌جمهور غنی در مراسمی که به همین مناسبت در نیمروز برگزار شده‌ بود، گفت که با فعال شدن بندرچابهار، میزان صادرات افغانستان به دومیلیارد دالر خواهد رسید.

میزان صادرات بازرگانی افغانستان، هم‌اکنون به یک میلیارد دالر در سال می‌رسد.

توافق‌نامۀ بندر چابهار، در ماه می سال ۲۰۱۶ میلادی میان افغانستان، هند و ایران امضاء شد. این بندر، افغانستان را به گونۀ مستقیم از راه آب به هند و کشورهای دیگر وصل می‌کند.

بربنیاد توافقی که در ماه فبروری سال گذشتۀ میلادی میان ایران و هند صورت گرفت، تهران ادارۀ بخشی از بندر چابهار را برای ۱۸ ماه به دهلی‌نو سپرد.

نارندرا مودی، نخست وزیر هند در جریان امضای این توافق گفت کشورش در تلاش گُسترش روابط به ویژه در بخش اقتصادی، با ایران است.

آقای مودی، بندر چابهار را دروازۀ طلایی خواند و افزود که کشورش می‌تواند از طریق آن به افغانستان و آسیای میانه وصل شود.

بربنیاد توافق‌نامه‌یی که میان هند و ایران در ماه می سال ۲۰۱۶میلادی امضا شده‌است، هند باید دو لنگرگاه در فاز اول بندر چابهار را با سرمایه‌گذاری ۸۵.۲۱ میلیون دالر و درآمد سالانه ۹۵.۲۲ میلیون دالر در اجارۀ ده‌ساله، ایجاد کند.

بازرگانی

نخستین محمولۀ کالاهای کشور از راه بندر چابهار به‌سوی هند حرکت کرد

این محمولۀ بازرگانی که حاوی ۵۷۰ تُن از کالاهای صادراتی افغانستان است، در ۳۲ موتر از بندر ابریشم به بندر چابهار و آنجا به هند خواهد رسید.

تصویر بندانگشتی

نخستین محمولۀ کالاهای بازرگانی افغانستان از طریق بندر چهابهار، پیش از چاشت روز یک‌شنبه (۵ حوت) به سوی هند حرکت کرد.

رییس‌جمهور غنی که به ولایت نیمروز رفته‌است، پیش از چاشت امروز این روند را افتتاح کرد.

این محمولۀ بازرگانی که حاوی ۵۷۰ تُن از کالاهای صادراتی افغانستان است، در ۳۲ موتر از بندر ابریشم به بندر چابهار و آنجا به هند خواهد رسید.

رییس‌جمهور غنی در مراسمی که به همین مناسبت در نیمروز برگزار شده‌ بود، گفت که با فعال شدن بندرچابهار، میزان صادرات افغانستان به دومیلیارد دالر خواهد رسید.

میزان صادرات بازرگانی افغانستان، هم‌اکنون به یک میلیارد دالر در سال می‌رسد.

توافق‌نامۀ بندر چابهار، در ماه می سال ۲۰۱۶ میلادی میان افغانستان، هند و ایران امضاء شد. این بندر، افغانستان را به گونۀ مستقیم از راه آب به هند و کشورهای دیگر وصل می‌کند.

بربنیاد توافقی که در ماه فبروری سال گذشتۀ میلادی میان ایران و هند صورت گرفت، تهران ادارۀ بخشی از بندر چابهار را برای ۱۸ ماه به دهلی‌نو سپرد.

نارندرا مودی، نخست وزیر هند در جریان امضای این توافق گفت کشورش در تلاش گُسترش روابط به ویژه در بخش اقتصادی، با ایران است.

آقای مودی، بندر چابهار را دروازۀ طلایی خواند و افزود که کشورش می‌تواند از طریق آن به افغانستان و آسیای میانه وصل شود.

بربنیاد توافق‌نامه‌یی که میان هند و ایران در ماه می سال ۲۰۱۶میلادی امضا شده‌است، هند باید دو لنگرگاه در فاز اول بندر چابهار را با سرمایه‌گذاری ۸۵.۲۱ میلیون دالر و درآمد سالانه ۹۵.۲۲ میلیون دالر در اجارۀ ده‌ساله، ایجاد کند.

هم‌رسانی کنید