تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نخستین محمولۀ گندم کمک شدۀ هند به کابل رسید

نخستین محمولۀ ۲۴۴۲ تُنی گندم کمک شدۀ هندوستان، امروز به کابل رسید. این نخستین گندم هند است که از راه بندرچابهار به افغانستان وارد شده است.

مسؤولان وزارت زراعت و آب یاری می گویند که ۱۱۰هزار تُن گندم کمک شدۀ هند که قرار است امسال وارد کشور شود، افزون بر سیلوی مرکز، در انبارهای غله در ولایت های غزنی، ننگرهار، هرات، لغمان، کندهار و هلمند تخلیه خواهند شد.

به گفتۀ نصیراحمد درانی، وزیر زراعت و آب یاری می گوید که پیش از این، صدهزار تُن گندم دیگر از ازبیکستان خریداری شده اند و این گندم نیز در ذخایر راهبردی غله در ولایت های شمال و شمال شرق کشور تخلیه و جابجا شده اند.

این مقدار گندم که امروز وارد کابل شد، در حضورداشت مقام های حکومت افغانستان و نماینده گان کشور هندوستان، به حکومت افغانستان تحویل داده شد.

این مقام ها، بهره برداری بندر چابهار را برای دوکشور بسیار مهم می دانند.

آنان می گویند که پاکستان همواره برای تحکیم روابط بازرگانی میان افغانستان و هند ایجاد کرده است.

الوک جها، معاون سفیر هند در کابل تصریح کرد: «افغانستان کشور محاط به خشکه است و دسترسی به راه های بازرگانی حق جهانی آن است که توسط یک کشور مشخص در منطقه همواره ممانعت شده است. برای هند، افغانستان، کشور های منطقه و فراتر از آن بسیار مهم هستند از همین رو راه بندرچابهار راه تازه بازرگانی است برای توسعه روابط ما بسیار مهم خواهند بود.»

هند در سال ۲۰۰۲میلادی متعهد به کمک یک اعشاریه یک میلیون تُن گندم به افغانستان شده بود که از این میان، ۷۰۰هزار تُن آن در سال های گذشته کمک شده است.

از مجموع ۱۱۰هزار تُن گندمی که امسال کمک می شود، تا کنون ۶۰هزار تُن آن به بندر چابهار رسیده است و ۲۳هزار و۷۶۰ تُن  دیگر آن به افغانستان رسیده است.

نخستین محمولۀ گندم کمک شدۀ هند به کابل رسید

هند در سال ۲۰۰۲میلادی متعهد به کمک یک اعشاریه یک میلیون تُن گندم به افغانستان شده بود که از این میان، ۷۰۰هزار تُن آن در سال های گذشته کمک شده است.

Thumbnail

نخستین محمولۀ ۲۴۴۲ تُنی گندم کمک شدۀ هندوستان، امروز به کابل رسید. این نخستین گندم هند است که از راه بندرچابهار به افغانستان وارد شده است.

مسؤولان وزارت زراعت و آب یاری می گویند که ۱۱۰هزار تُن گندم کمک شدۀ هند که قرار است امسال وارد کشور شود، افزون بر سیلوی مرکز، در انبارهای غله در ولایت های غزنی، ننگرهار، هرات، لغمان، کندهار و هلمند تخلیه خواهند شد.

به گفتۀ نصیراحمد درانی، وزیر زراعت و آب یاری می گوید که پیش از این، صدهزار تُن گندم دیگر از ازبیکستان خریداری شده اند و این گندم نیز در ذخایر راهبردی غله در ولایت های شمال و شمال شرق کشور تخلیه و جابجا شده اند.

این مقدار گندم که امروز وارد کابل شد، در حضورداشت مقام های حکومت افغانستان و نماینده گان کشور هندوستان، به حکومت افغانستان تحویل داده شد.

این مقام ها، بهره برداری بندر چابهار را برای دوکشور بسیار مهم می دانند.

آنان می گویند که پاکستان همواره برای تحکیم روابط بازرگانی میان افغانستان و هند ایجاد کرده است.

الوک جها، معاون سفیر هند در کابل تصریح کرد: «افغانستان کشور محاط به خشکه است و دسترسی به راه های بازرگانی حق جهانی آن است که توسط یک کشور مشخص در منطقه همواره ممانعت شده است. برای هند، افغانستان، کشور های منطقه و فراتر از آن بسیار مهم هستند از همین رو راه بندرچابهار راه تازه بازرگانی است برای توسعه روابط ما بسیار مهم خواهند بود.»

هند در سال ۲۰۰۲میلادی متعهد به کمک یک اعشاریه یک میلیون تُن گندم به افغانستان شده بود که از این میان، ۷۰۰هزار تُن آن در سال های گذشته کمک شده است.

از مجموع ۱۱۰هزار تُن گندمی که امسال کمک می شود، تا کنون ۶۰هزار تُن آن به بندر چابهار رسیده است و ۲۳هزار و۷۶۰ تُن  دیگر آن به افغانستان رسیده است.

هم‌رسانی کنید