Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نخستین نشست کمیتۀ ارزیابی توافقنامه چابهار برگزار شد

نشستی برای بررسی توافقنامه چابهار میان مقام‌های افغان، ایران وهند درشهر بندری چابهار، برگزار شد.
 
بربنیاد این گزارش، مقام‌های ترانسپورت سه کشور در این نشست تعرفه‌های گمرکی، توسعۀ انتقالات گمرکی و ترانزیت خط آهن را به بحث گرفتند.
 
گزارش می‌افزاید که یک شرکت هندی به نام آی‌پی‌جی‌ایل به گونۀ رسمی کارگیری از بندر شهید بهشتی درچابهار، کارهای بارگیری و تخلیه کالاها را، آغاز کرده‌است.
 
از سویی هم، وزارت خارجه هند در خبرنامۀ گفته است که در این نشست، بحث‌های مثبت و سازنده میان سه کشور دربارۀ عملی شدن کامل توافقنامۀ سه جانبه برای حمل و نقل بین‌المللی و حمل و نقل از طریق بندر چابهار، برگزار شد.
 
خبرنامه می‌افزاید که در این نشست سه جانه، روی مسیرهای تجارت و ترانزیت بین سه کشور توافق صورت گرفته‌است.
 
از سویی دیگر، مدیر اجرایی سازمان بنادر و دریانوردی ایران گفته‌است که این توافقنامه درشکل یک یادداشت امضا شده‌است تا دیگر کشورها نیز بتوانند به این موافقتنامه راه، ملحق شوند.
 
این درحالی‌است که ظرفیت بندر چابهار از دو میلیون تُن به ۸.۵ میلیون تُن در سال افزایش یافته‌است و در هشت ماه نخست امسال، بندر چابهار درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۴۰درصد رشد داشته‌است.
 
گفته می‌شود که در حال حاضر بندر چابهار توانایی استقبال از کشتی‌های با ظرفیت ۱۰۰هزار تُن را دارد.

نخستین نشست کمیتۀ ارزیابی توافقنامه چابهار برگزار شد

رسانه‌های هندی گزارش کرده‌اند که این نشست، نخستین نشست کمیته ارزیابی توافقنامه چابهار است.

تصویر بندانگشتی

نشستی برای بررسی توافقنامه چابهار میان مقام‌های افغان، ایران وهند درشهر بندری چابهار، برگزار شد.
 
بربنیاد این گزارش، مقام‌های ترانسپورت سه کشور در این نشست تعرفه‌های گمرکی، توسعۀ انتقالات گمرکی و ترانزیت خط آهن را به بحث گرفتند.
 
گزارش می‌افزاید که یک شرکت هندی به نام آی‌پی‌جی‌ایل به گونۀ رسمی کارگیری از بندر شهید بهشتی درچابهار، کارهای بارگیری و تخلیه کالاها را، آغاز کرده‌است.
 
از سویی هم، وزارت خارجه هند در خبرنامۀ گفته است که در این نشست، بحث‌های مثبت و سازنده میان سه کشور دربارۀ عملی شدن کامل توافقنامۀ سه جانبه برای حمل و نقل بین‌المللی و حمل و نقل از طریق بندر چابهار، برگزار شد.
 
خبرنامه می‌افزاید که در این نشست سه جانه، روی مسیرهای تجارت و ترانزیت بین سه کشور توافق صورت گرفته‌است.
 
از سویی دیگر، مدیر اجرایی سازمان بنادر و دریانوردی ایران گفته‌است که این توافقنامه درشکل یک یادداشت امضا شده‌است تا دیگر کشورها نیز بتوانند به این موافقتنامه راه، ملحق شوند.
 
این درحالی‌است که ظرفیت بندر چابهار از دو میلیون تُن به ۸.۵ میلیون تُن در سال افزایش یافته‌است و در هشت ماه نخست امسال، بندر چابهار درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۴۰درصد رشد داشته‌است.
 
گفته می‌شود که در حال حاضر بندر چابهار توانایی استقبال از کشتی‌های با ظرفیت ۱۰۰هزار تُن را دارد.

هم‌رسانی کنید