تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نخستین و بزرگ‌ترین مجتمع صادراتی در کابل ساخته می‌شود

وزیر زراعت و آب‌یاری، می‌گوید که تا هفت ماۀ دیگر، مجتمع بزرگ سنجش کیفیت و بسته‌بندی میوه‌ها در بادام باغ کابل به بهره برداری سپرده خواهند شد.

نصیر احمد درانی، می‌افزاید که این نخستین و بزرگ‌‍ترین مجتمع صادراتی خواهد بود که در آن آزمایشگاه معیاری سنجش کیفیت میوه‌ها نصب خواهند شد: «ما امیدداریم که تا هفت ماه آینده این کمپلکس به بهره برداری سپرده شود که با به کارگیری از آن ما جواز کیفیت میوه‌ها را با معیارهای معتبرجهانی و همزمان با صادرکردن میوه‌ها صادر خواهیم کرد چیزی‌که اکنون نیاز بازارهای جهانی و بازارهای اروپایی است.»

در همین حال، مسؤولان اتحادیه اروپا در کابل، می‌گویند که حکومت افغانستان باید از امتیازهای موجود تعرفه‌یی کشورهای اروپایی برای توسعه صادراتش به این کشورها استفاده کند.

آنان، می‌گویند که معافیت‌های تعرفه‌های گمرکی در بسیاری از کشورهای اروپایی یک امتیاز به صادرات افغانستان هم است.

گنزلو روسا، معاون سفیر اتحادیه اروپا در کابل این باره افزود: «یک بخش مهم برنامه‌های مان برای مدیریت کیفیت فرآورده‌های افغانستان می‌باشد که به بازارهای اروپا قرار است صادر شوند. در این بخش، نیاز به آزمایشگاه‌های معیاری سنجش کیفیت است و معیاری سازی بسته بندی‌ها چون بازارهای اروپا در کنار تقاضا زیاد به میوه‌های افغانستان در آن‌ها، به معیارهای بلند این میوه‌ها را می‌پذیرد.»

افغانستان با داشتن ده‌ها نوع کالای صادراتی که بازارهای کشورهای منطقه و کشورهای دور به آن نیازمند اند، اکنون بخشی زیادی از این کالاها را به علت بسته بندی‌های غیرمعیاری و نبود گواهینامه‌های معتبر کیفیت، به گونۀ مستقیم به این بازارها صادر کرده نمی‌تواند.

نخستین و بزرگ‌ترین مجتمع صادراتی در کابل ساخته می‌شود

وزیر زراعت وآب‌یاری می‌گوید کار ساخت این مجتمع بزرگ صادراتی در بادام باغ کابل آغاز شده است و تا هفت ماه دیگر به بهره برداری سپرده خواهد شد.

Thumbnail

وزیر زراعت و آب‌یاری، می‌گوید که تا هفت ماۀ دیگر، مجتمع بزرگ سنجش کیفیت و بسته‌بندی میوه‌ها در بادام باغ کابل به بهره برداری سپرده خواهند شد.

نصیر احمد درانی، می‌افزاید که این نخستین و بزرگ‌‍ترین مجتمع صادراتی خواهد بود که در آن آزمایشگاه معیاری سنجش کیفیت میوه‌ها نصب خواهند شد: «ما امیدداریم که تا هفت ماه آینده این کمپلکس به بهره برداری سپرده شود که با به کارگیری از آن ما جواز کیفیت میوه‌ها را با معیارهای معتبرجهانی و همزمان با صادرکردن میوه‌ها صادر خواهیم کرد چیزی‌که اکنون نیاز بازارهای جهانی و بازارهای اروپایی است.»

در همین حال، مسؤولان اتحادیه اروپا در کابل، می‌گویند که حکومت افغانستان باید از امتیازهای موجود تعرفه‌یی کشورهای اروپایی برای توسعه صادراتش به این کشورها استفاده کند.

آنان، می‌گویند که معافیت‌های تعرفه‌های گمرکی در بسیاری از کشورهای اروپایی یک امتیاز به صادرات افغانستان هم است.

گنزلو روسا، معاون سفیر اتحادیه اروپا در کابل این باره افزود: «یک بخش مهم برنامه‌های مان برای مدیریت کیفیت فرآورده‌های افغانستان می‌باشد که به بازارهای اروپا قرار است صادر شوند. در این بخش، نیاز به آزمایشگاه‌های معیاری سنجش کیفیت است و معیاری سازی بسته بندی‌ها چون بازارهای اروپا در کنار تقاضا زیاد به میوه‌های افغانستان در آن‌ها، به معیارهای بلند این میوه‌ها را می‌پذیرد.»

افغانستان با داشتن ده‌ها نوع کالای صادراتی که بازارهای کشورهای منطقه و کشورهای دور به آن نیازمند اند، اکنون بخشی زیادی از این کالاها را به علت بسته بندی‌های غیرمعیاری و نبود گواهینامه‌های معتبر کیفیت، به گونۀ مستقیم به این بازارها صادر کرده نمی‌تواند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره