تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نخستین پروژۀ تولید برق گازی در شبرغان به بهره‌برداری سپرده شد

نخستین پروژۀ تولید برق از منابع گاز، امروز (پنج‌شنبه، ۳۰عقرب) در شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان، به بهره‌برداری سپرده شد.

دستگاۀ تولید برق از منابع گاز شبرغان، با سرمایه‌گذاری در ۴۰ میلیون دالر از سوی شرکت «بیات پاور» و با کارگیری از فن‌آوری‌های شرکت «زیمینس» ساخته شده‌است.

وزارت انرژی و آب، می‌گوید که با بهره‌برداری این پروژه، ۴۲هزار خانواده در ولایت‌های جوزجان، سرپل و فاریاب از انرژی برق بهره مند شده‌اند.

محمدگل خلمی، سرپرست وزارت انرژی و آب که همراه با سرپرست وزارت مالیه و رییس شرکت برشنا در مراسم به بهره برداری سپردن این پروژه شرکت کرده بود، گفت: «ما با بعضی کمپنی‌ها صحبت‌هایی را کردیم و آن‌ها علاقمندی دارند که در بازسازی توزیع برق از طریق مشارکت عامه و خصوصی سرمایه‌گذاری کنند و ما جواز می‌دهیم. توزیع برق هم می‌رود به طرف خصوصی سازی که انشاالله هم از ضایعات برق جلوگیری می‌کند و هم شغل به شماری از شهروندان ما ایجاد می‌شود.»

محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه نیز گفت که در بخش نخست این پروژه، ۴۲ میگاوات برق تولید شده‌است و قرار است با عملی شدن بخش‌های دوم و سوم این پروژه تا ۲۰۰ میگاوات برق تولید شود.

قیومی افزود: «آخرین تکنالوژی استفاده از گاز طبیعی برای تولید برق، در اینجا استفاده شده‌است. شروع این از ۴۰ میگاوات است در آینده می‌توانیم تا ۲۰۰میگاوات برق در اینجا تولید کنیم.»

به گفتۀ امان الله غالب، رییس شرکت برشنا، ۲۳میگاوات برق تولید شده در این دستگاه در جوزجان، ۱۱میگاوات آن در فاریاب و شش میگاوات آن در سرپل توزیع می‌شود: «در کوتاه مدت ما به ولایت‌های جوزجان و سرپل و فاریاب برق می‌دهیم و پس از تکمیل کارهای سیم برق ۲۲۰میگاوات و همسان سازی ما با ازبیکستان، این دستگاه به شبکه ملی برق وصل می‌شود و ما خواهیم توانست که از برق تولید شده در آن در هرجای استفاده کنیم.»

پیش از این، باشنده‌گان جوزجان و سرپل تنها از هژده میگاوات برق وارداتی از ترکمنستان استفاده می‌کردند.

نخستین پروژۀ تولید برق گازی در شبرغان به بهره‌برداری سپرده شد

این پروژه، پس از بیش از سه سال از امضای پیمان آن، امروز به بهره برداری سپرده شد.

تصویر بندانگشتی

نخستین پروژۀ تولید برق از منابع گاز، امروز (پنج‌شنبه، ۳۰عقرب) در شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان، به بهره‌برداری سپرده شد.

دستگاۀ تولید برق از منابع گاز شبرغان، با سرمایه‌گذاری در ۴۰ میلیون دالر از سوی شرکت «بیات پاور» و با کارگیری از فن‌آوری‌های شرکت «زیمینس» ساخته شده‌است.

وزارت انرژی و آب، می‌گوید که با بهره‌برداری این پروژه، ۴۲هزار خانواده در ولایت‌های جوزجان، سرپل و فاریاب از انرژی برق بهره مند شده‌اند.

محمدگل خلمی، سرپرست وزارت انرژی و آب که همراه با سرپرست وزارت مالیه و رییس شرکت برشنا در مراسم به بهره برداری سپردن این پروژه شرکت کرده بود، گفت: «ما با بعضی کمپنی‌ها صحبت‌هایی را کردیم و آن‌ها علاقمندی دارند که در بازسازی توزیع برق از طریق مشارکت عامه و خصوصی سرمایه‌گذاری کنند و ما جواز می‌دهیم. توزیع برق هم می‌رود به طرف خصوصی سازی که انشاالله هم از ضایعات برق جلوگیری می‌کند و هم شغل به شماری از شهروندان ما ایجاد می‌شود.»

محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه نیز گفت که در بخش نخست این پروژه، ۴۲ میگاوات برق تولید شده‌است و قرار است با عملی شدن بخش‌های دوم و سوم این پروژه تا ۲۰۰ میگاوات برق تولید شود.

قیومی افزود: «آخرین تکنالوژی استفاده از گاز طبیعی برای تولید برق، در اینجا استفاده شده‌است. شروع این از ۴۰ میگاوات است در آینده می‌توانیم تا ۲۰۰میگاوات برق در اینجا تولید کنیم.»

به گفتۀ امان الله غالب، رییس شرکت برشنا، ۲۳میگاوات برق تولید شده در این دستگاه در جوزجان، ۱۱میگاوات آن در فاریاب و شش میگاوات آن در سرپل توزیع می‌شود: «در کوتاه مدت ما به ولایت‌های جوزجان و سرپل و فاریاب برق می‌دهیم و پس از تکمیل کارهای سیم برق ۲۲۰میگاوات و همسان سازی ما با ازبیکستان، این دستگاه به شبکه ملی برق وصل می‌شود و ما خواهیم توانست که از برق تولید شده در آن در هرجای استفاده کنیم.»

پیش از این، باشنده‌گان جوزجان و سرپل تنها از هژده میگاوات برق وارداتی از ترکمنستان استفاده می‌کردند.

هم‌رسانی کنید