Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نشست کمیته‌های فنی راه لاجورد به زودی برگذار می‌شود

برای آغاز حمل و نقل کالاها از راه لاجورد، قرار است که نشست کمیته‌های فنی میان پنج کشور مشمول این راه در آینده‌های نزدیک برگزار شود.
 
مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع می‌گوید که در این نشست دربارۀ مشکلات فنی راه لاجورد بحث و گفت‌وگو خواهد شد.
 
پس ازامضاء شدن موافقت‌نامه بازرگانی و ترانزیتی راه لاجورد میان کشورهای مشمول این راه در ماه اکتوبر سال ۲۰۱۷ میلادی، اکنون این کشورها تلاش دارند که با عملی شدن این موافقت‌نامه روند حمل و نقل کالاهای بازرگانی میان افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان، ترکیه و کشورهای اروپایی از راه زمین آغاز شود.
 
آقای قوقندی دراین باره می‌گوید: «کمیته‌های فنی این مسایل (مسایل فنی) را می‌توانند بررسی کنند تا موافقت‌نامه این راه عملی شود تا ما از کوتاه‌ترین مسیر به اروپا وصل شویم.»
 
در همین حال، اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که کارگیری از راه لاجورد افغانستان را به بازارهای اروپایی پیوند می‌دهد و حکومت باید دراین بخش تلاش‌هایش را بیشترسازد.
 
توفیق داوری، معاون مالی اتاق تجارت و صنایع می‌گوید: «در افغانستان مسایلی مانند امنیت، سرک و برق استند که باید در نظر گرفته شوند.»
 
در همین حال، شماری از آگاهان اقتصاد عملی شدن موافقت‌نامه راه لاجورد را برای رسیدن افغانستان به بازارهای جهانی مهم می‌دانند.
 
شعیب رحیمی، آگاه امور اقتصادی، می‌گوید: «این دهلیز می‌تواند مشکلات ترانزیتی را کاهش دهد و میزان تجارت افغانستان با اروپا را بیشتر سازد.»
 
راه لاجورد از تورغندی و آقینه آغاز می‌شود و با گذشتن از بندر ترکمن باشی ترکمنستان، بحیره خزر، آذربایجان و گرجستان به بندرهای پوتی و باتومی بحیره سیاه می‌رسد و از آن‌جا به شهر قارص و بندر استانبول و در نهایت به اروپا می‌انجامد.
 
گفته می‌شود که با آغاز حمل و نقل کالاها از این راه، افغانستان از راه زمین به اروپا وصل خواهد شد.

نشست کمیته‌های فنی راه لاجورد به زودی برگذار می‌شود

نشست کمیته‌های فنی راه لاجورد به زودی در یکی از کشورهای شامل این راه برگذار می‌شود تا مشکلات فنی این پروژه را بررسی کنند.

تصویر بندانگشتی

برای آغاز حمل و نقل کالاها از راه لاجورد، قرار است که نشست کمیته‌های فنی میان پنج کشور مشمول این راه در آینده‌های نزدیک برگزار شود.
 
مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع می‌گوید که در این نشست دربارۀ مشکلات فنی راه لاجورد بحث و گفت‌وگو خواهد شد.
 
پس ازامضاء شدن موافقت‌نامه بازرگانی و ترانزیتی راه لاجورد میان کشورهای مشمول این راه در ماه اکتوبر سال ۲۰۱۷ میلادی، اکنون این کشورها تلاش دارند که با عملی شدن این موافقت‌نامه روند حمل و نقل کالاهای بازرگانی میان افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان، ترکیه و کشورهای اروپایی از راه زمین آغاز شود.
 
آقای قوقندی دراین باره می‌گوید: «کمیته‌های فنی این مسایل (مسایل فنی) را می‌توانند بررسی کنند تا موافقت‌نامه این راه عملی شود تا ما از کوتاه‌ترین مسیر به اروپا وصل شویم.»
 
در همین حال، اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که کارگیری از راه لاجورد افغانستان را به بازارهای اروپایی پیوند می‌دهد و حکومت باید دراین بخش تلاش‌هایش را بیشترسازد.
 
توفیق داوری، معاون مالی اتاق تجارت و صنایع می‌گوید: «در افغانستان مسایلی مانند امنیت، سرک و برق استند که باید در نظر گرفته شوند.»
 
در همین حال، شماری از آگاهان اقتصاد عملی شدن موافقت‌نامه راه لاجورد را برای رسیدن افغانستان به بازارهای جهانی مهم می‌دانند.
 
شعیب رحیمی، آگاه امور اقتصادی، می‌گوید: «این دهلیز می‌تواند مشکلات ترانزیتی را کاهش دهد و میزان تجارت افغانستان با اروپا را بیشتر سازد.»
 
راه لاجورد از تورغندی و آقینه آغاز می‌شود و با گذشتن از بندر ترکمن باشی ترکمنستان، بحیره خزر، آذربایجان و گرجستان به بندرهای پوتی و باتومی بحیره سیاه می‌رسد و از آن‌جا به شهر قارص و بندر استانبول و در نهایت به اروپا می‌انجامد.
 
گفته می‌شود که با آغاز حمل و نقل کالاها از این راه، افغانستان از راه زمین به اروپا وصل خواهد شد.

هم‌رسانی کنید