Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

هشدارها از مصرف بی‌رویه آب‌های زیر زمینی در کابل

وزارت انرژی و آب هشدار می‌دهد که اگر مشکلات آب‌های زیر زمینی در پایتخت حل نشوند، تا چند سال آینده این شهر با کمبود سخت آب آشامیدنی روبرو خواهد شد.

مسوولان این وزارت می‌گویند که کار گرفتن  بی‌رویه از آب‌های زیر زمینی در پایتخت و نیز آلوده شدن روز افزون آب‌های زیر زمینی کابل نگران کنند است و باید این مشکلات برطرف شوند.

محمد نعیم توخی، رئیس هایدروجیولوژی وزارت انرژی و آب، گفت: «مشکلات زیاد است و باید برای تغذیه آب‌های زیر زمینی در پایتخت اقدام شود در غیر آن مشکلات بزرگی در کابل بوجود خواهند آمد.»

درهمین حال وزیر انرژی و آب می‌گوید که برای حل مشکلات آب‌های زیر زمینی در پایتخت در کوتاه مدت، برنامه تغذیه مصنوعی منابع آب‌های زیر زمینی را با کمک اداره توسعه جهانی امریکا و بانک توسعه‌یی آسیایی عملی خواهند ساخت.

علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب، گفت: «ما برنامه‌های گونه گونی را برای تجدید تغذیه آب در پایتخت رویدست داریم شما می‌دانید که در سال‌های گذشته جمعیت شهر کم بود و مصرف آب‌های زیرزمینی نیز اندک بوده است اما اکنون با افزایش جمعیت مصرف آب بیشتر است و مقدار اندکی آب به منابع آب زیرزمینی می‌رسد.»

ازسویی هم بانک توسعه آسیایی می‌گوید که برای بهبود آب‌های زیر زمینی در پایتخت، برنامه‌های وزارت انرژی و آب را تمویل خواهند کرد.

تام پنیلا، رئیس بانک توسعه‌یی آسیایی در کابل، گفت: «این بسیار مهم است که ما در چارچوب همکاری‌های گسترده مان برای افغانستان در این پروژه سهیم استیم و ما تلاش می‌کنیم که در کنار دیگر پروژه‌ها در بخش آب، پروژه‌های آب‌های زیر زمینی را نیز در افغانستان تمویل کنیم.»

مسوولان وزارت انرژی و آب می‌گویند که در چارچوب پروژه تغذیه مثنویی منابع آب زیر زمینی، تلاش می‌شود که چاه‌های با عمق بسیار زیاد حفر و این چاه‌ها به مرور زمان از آب‌های سطحی مملو شوند تا منابع آب در طبقات مختلف زمین تغذیه مجدد شوند.

هشدارها از مصرف بی‌رویه آب‌های زیر زمینی در کابل

مسوولان این وزارت می‌گویند که کار گرفتن بی‌رویه از آب‌های زیر زمینی در پایتخت و نیز آلوده شدن روز افزون آب‌های زیر زمینی کابل نگران کنند است و باید این مشکلات برطرف شوند.

Thumbnail

وزارت انرژی و آب هشدار می‌دهد که اگر مشکلات آب‌های زیر زمینی در پایتخت حل نشوند، تا چند سال آینده این شهر با کمبود سخت آب آشامیدنی روبرو خواهد شد.

مسوولان این وزارت می‌گویند که کار گرفتن  بی‌رویه از آب‌های زیر زمینی در پایتخت و نیز آلوده شدن روز افزون آب‌های زیر زمینی کابل نگران کنند است و باید این مشکلات برطرف شوند.

محمد نعیم توخی، رئیس هایدروجیولوژی وزارت انرژی و آب، گفت: «مشکلات زیاد است و باید برای تغذیه آب‌های زیر زمینی در پایتخت اقدام شود در غیر آن مشکلات بزرگی در کابل بوجود خواهند آمد.»

درهمین حال وزیر انرژی و آب می‌گوید که برای حل مشکلات آب‌های زیر زمینی در پایتخت در کوتاه مدت، برنامه تغذیه مصنوعی منابع آب‌های زیر زمینی را با کمک اداره توسعه جهانی امریکا و بانک توسعه‌یی آسیایی عملی خواهند ساخت.

علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب، گفت: «ما برنامه‌های گونه گونی را برای تجدید تغذیه آب در پایتخت رویدست داریم شما می‌دانید که در سال‌های گذشته جمعیت شهر کم بود و مصرف آب‌های زیرزمینی نیز اندک بوده است اما اکنون با افزایش جمعیت مصرف آب بیشتر است و مقدار اندکی آب به منابع آب زیرزمینی می‌رسد.»

ازسویی هم بانک توسعه آسیایی می‌گوید که برای بهبود آب‌های زیر زمینی در پایتخت، برنامه‌های وزارت انرژی و آب را تمویل خواهند کرد.

تام پنیلا، رئیس بانک توسعه‌یی آسیایی در کابل، گفت: «این بسیار مهم است که ما در چارچوب همکاری‌های گسترده مان برای افغانستان در این پروژه سهیم استیم و ما تلاش می‌کنیم که در کنار دیگر پروژه‌ها در بخش آب، پروژه‌های آب‌های زیر زمینی را نیز در افغانستان تمویل کنیم.»

مسوولان وزارت انرژی و آب می‌گویند که در چارچوب پروژه تغذیه مثنویی منابع آب زیر زمینی، تلاش می‌شود که چاه‌های با عمق بسیار زیاد حفر و این چاه‌ها به مرور زمان از آب‌های سطحی مملو شوند تا منابع آب در طبقات مختلف زمین تغذیه مجدد شوند.

هم‌رسانی کنید