Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

هند و روسیه روی عملی‌سازی پروژه‌های مشترک درافغانستان توافق کردند

رهبران هند و روسیه، روی عملی سازی پروژه‌های مشترک اقتصادی در افغانستان توافق کرده اند.

بربنیاد گزارش‌های رسانه‌های هندی، نارندرامودی، نخست وزیر هند و ولادیمیرپوتین، رییس جمهور روسیه در دیدار اخیر شان، روی عملی سازی شماری از پروژه های توسعه‌یی و اقتصادی در افغانستان گفت‌وگو کرده اند.

هرچند تا کنون جزئیات بیشتر در بارۀ این‌که چه پروژه‌هایی را این دو کشور به گونه مشترک در افغانستان عملی سازند، اما شماری از آگاهان بخش اقتصاد، با درنظرداشت تجارب سال‌های پیش روسیه در منطقه می‎گویند که روس‌ها تمایل دارند در بخش‌های تولیدی در افغانستان سرمایه گذاری کنند.

سید مسعود، استاد دانشگاه در این باره می‎افزاید: «اگر یک دالر هم کسی به افغانستان کمک کند، و اگر یک روز هم بیاید بخاطر پروژه سازی، و اگر یک پروژه را هم بسازند، دولت افغانستان وظیفه دارد که استقبال کند.»

این در حالی است که در حدود یک ماه پیش، چین و هند هم بر سر کار روی پروژه های مشترک در افغانستان توافق کرده بودند.

سخن‎گوی وزارت اقتصادی با درنظرداشت فرصت های موجود سرمایه گذاری‌ها و نیاز به زیرساخت‌ها در کشور، سرمایه گذاری‌های مشترک هند و روسیه را برای افغانستان و منطقه مهم می‌داند.

سهراب بهمن، می‎گوید: «روسیه یکی از کشورهایی است که پیرامون همین حلقه در حقیقت قرار دارد و می تواند در همکاری های کلان منطقوی و در پروژه های زیربنایی کلان در افغانستان است، سرمایه گذاری های مشترک را بکنند.»

هند، از جمله شرکای مهم بازرگانی افغانستان است که در کنار کمک‌های بدون بازپرداخت به افغانستان، تلاش دارد با فراهم ساختن بستر مناسب بازرگانی با افغانستان، زمینه توسعه روابط بازرگانی و ترانزیتی اش را با آسیای میانه فراهم سازد.

هند و روسیه روی عملی‌سازی پروژه‌های مشترک درافغانستان توافق کردند

هرچند تا کنون جزئیات بیشتر در بارۀ این‌که چه پروژه‌هایی را این دو کشور به گونه مشترک در افغانستان عملی سازند، اما شماری از آگاهان بخش اقتصاد، با درنظرداشت تجارب سال‌های پیش روسیه در منطقه می‎گویند که روس‌ها تمایل دارند در بخش‌های تولیدی در افغانستان سرمایه گذاری کنند.

Thumbnail

رهبران هند و روسیه، روی عملی سازی پروژه‌های مشترک اقتصادی در افغانستان توافق کرده اند.

بربنیاد گزارش‌های رسانه‌های هندی، نارندرامودی، نخست وزیر هند و ولادیمیرپوتین، رییس جمهور روسیه در دیدار اخیر شان، روی عملی سازی شماری از پروژه های توسعه‌یی و اقتصادی در افغانستان گفت‌وگو کرده اند.

هرچند تا کنون جزئیات بیشتر در بارۀ این‌که چه پروژه‌هایی را این دو کشور به گونه مشترک در افغانستان عملی سازند، اما شماری از آگاهان بخش اقتصاد، با درنظرداشت تجارب سال‌های پیش روسیه در منطقه می‎گویند که روس‌ها تمایل دارند در بخش‌های تولیدی در افغانستان سرمایه گذاری کنند.

سید مسعود، استاد دانشگاه در این باره می‎افزاید: «اگر یک دالر هم کسی به افغانستان کمک کند، و اگر یک روز هم بیاید بخاطر پروژه سازی، و اگر یک پروژه را هم بسازند، دولت افغانستان وظیفه دارد که استقبال کند.»

این در حالی است که در حدود یک ماه پیش، چین و هند هم بر سر کار روی پروژه های مشترک در افغانستان توافق کرده بودند.

سخن‎گوی وزارت اقتصادی با درنظرداشت فرصت های موجود سرمایه گذاری‌ها و نیاز به زیرساخت‌ها در کشور، سرمایه گذاری‌های مشترک هند و روسیه را برای افغانستان و منطقه مهم می‌داند.

سهراب بهمن، می‎گوید: «روسیه یکی از کشورهایی است که پیرامون همین حلقه در حقیقت قرار دارد و می تواند در همکاری های کلان منطقوی و در پروژه های زیربنایی کلان در افغانستان است، سرمایه گذاری های مشترک را بکنند.»

هند، از جمله شرکای مهم بازرگانی افغانستان است که در کنار کمک‌های بدون بازپرداخت به افغانستان، تلاش دارد با فراهم ساختن بستر مناسب بازرگانی با افغانستان، زمینه توسعه روابط بازرگانی و ترانزیتی اش را با آسیای میانه فراهم سازد.

هم‌رسانی کنید