Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

هند ۱۳.۹ میلیون دالر برای توسعۀ بندر چابهار اختصاص داده‌است

به گزارش برخی از رسانه‎‌های هندی، این پول درمقایسه به پول اختصاص داده شدۀ سال گذشتۀ حکومت هند برای توسعۀ بندر چابهار، بیش از دو برابر است.

هند با تمرکز بیشتر به بندر چابهار می‌خواهد بدون اتکا بر مسیرهای پاکستان روابط بازرگانی‌اش را با افغانستان از یک مسیر دیگر، گُسترش دهد.

امریکا در اقدامی کم‌سابقه، برخی معافیت‌های تحریمی داده‌شده به هند در قبال بندر چابهار را، تمدید کرده‌است.

ایالات متحده به هند اطمینان کتبی داده‌است که امریکا در هماهنگی با بانک‌های بین‌المللی در تلاش است تا زمینۀ خریداری تجهیزات به ارزش ۸۵ میلیون دالر را برای توسعه این بندر، مساعد کند.

توافق‌ نامه بندر چابهار، در ماه می سال ۲۰۱۶ میلادی میان افغانستان، هند و ایران امضاء شد. این بندر، افغانستان را به گونۀ مستقیم از راه آب به هند و کشور های دیگر وصل می‌کند.

هند ۱۳.۹ میلیون دالر برای توسعۀ بندر چابهار اختصاص داده‌است

بندر چابهار واقع در سواحل ایران در امتداد خلیج عمان، مسیر تجاری جایگزین را به هند و افغانستان  فراهم می‌کند.

Thumbnail

به گزارش برخی از رسانه‎‌های هندی، این پول درمقایسه به پول اختصاص داده شدۀ سال گذشتۀ حکومت هند برای توسعۀ بندر چابهار، بیش از دو برابر است.

هند با تمرکز بیشتر به بندر چابهار می‌خواهد بدون اتکا بر مسیرهای پاکستان روابط بازرگانی‌اش را با افغانستان از یک مسیر دیگر، گُسترش دهد.

امریکا در اقدامی کم‌سابقه، برخی معافیت‌های تحریمی داده‌شده به هند در قبال بندر چابهار را، تمدید کرده‌است.

ایالات متحده به هند اطمینان کتبی داده‌است که امریکا در هماهنگی با بانک‌های بین‌المللی در تلاش است تا زمینۀ خریداری تجهیزات به ارزش ۸۵ میلیون دالر را برای توسعه این بندر، مساعد کند.

توافق‌ نامه بندر چابهار، در ماه می سال ۲۰۱۶ میلادی میان افغانستان، هند و ایران امضاء شد. این بندر، افغانستان را به گونۀ مستقیم از راه آب به هند و کشور های دیگر وصل می‌کند.

هم‌رسانی کنید