Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واحدهای بودجه‌یی هنوز نتوانسته‌اند ۴۰درصد بودجۀ شان را هزینه کنند

باگذشت شش ماه از سال مالی، واحدهای بودجه‌یی توانسته‌اند چهل درصد بودجۀ توسعه‌یی شان را هزینه کنند.

مسؤولان وزارت مالیه، می‌گویند که در شش ماه اول امسال مالی، واحدهای بودجه‌یی در حدود ۴۹ اعشاریه ۶ میلیارد افغانی بودجۀ توسعه‌یی را مصرف کرده‌اند که با این حساب بودجۀ هزینه شده پایین تر از سقف ۴۰درصد است.

با این هم، شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه می‌گوید که این رقم نسبت به شش ماه سال‌پار پنج‌درصد افزایش را نشان می‌دهد: «در مقایسه به سال گذشته پنج‌ درصد بیشتر مصرف شده‌است و برنامۀ ما این است که تا آخر سال مالی در حدود ۹۵درصد بودجۀ توسعه‌یی را به مصرف برسانند.»

شماری از آگاهان اقتصادی می‌گوید که برخوردهای سیاسی با پروژه‌های توسعه‌یی، یکی از دلایل اصلی عدم مصرف بودجه در نهادهای بودجه‌یی است.

کریم عظیمی، استاد دانشگاه گفت: «زدوبندهای سیاسی که در تطبیق پروژه‌های توسعه‌یی وجود دارند، اکثرأ باعث کندی کار می‌شود و این موارد باید برداشته شود.»

بودجۀ سال مالی ۱۳۹۸هجری خورشیدی، ۳۹۹ میلیارد افغانی است که از این میان ۲۷۵ میلیارد آن بودجه عادی و ۱۲۴میلیارد دیگر آن بودجه توسعه‌یی است.

واحدهای بودجه‌یی هنوز نتوانسته‌اند ۴۰درصد بودجۀ شان را هزینه کنند

بودجۀ سال مالی ۱۳۹۸هجری خورشیدی، ۳۹۹ میلیارد افغانی است که از این میان ۲۷۵ میلیارد آن بودجه عادی و ۱۲۴میلیارد دیگر آن بودجه توسعه‌یی است.

تصویر بندانگشتی

باگذشت شش ماه از سال مالی، واحدهای بودجه‌یی توانسته‌اند چهل درصد بودجۀ توسعه‌یی شان را هزینه کنند.

مسؤولان وزارت مالیه، می‌گویند که در شش ماه اول امسال مالی، واحدهای بودجه‌یی در حدود ۴۹ اعشاریه ۶ میلیارد افغانی بودجۀ توسعه‌یی را مصرف کرده‌اند که با این حساب بودجۀ هزینه شده پایین تر از سقف ۴۰درصد است.

با این هم، شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه می‌گوید که این رقم نسبت به شش ماه سال‌پار پنج‌درصد افزایش را نشان می‌دهد: «در مقایسه به سال گذشته پنج‌ درصد بیشتر مصرف شده‌است و برنامۀ ما این است که تا آخر سال مالی در حدود ۹۵درصد بودجۀ توسعه‌یی را به مصرف برسانند.»

شماری از آگاهان اقتصادی می‌گوید که برخوردهای سیاسی با پروژه‌های توسعه‌یی، یکی از دلایل اصلی عدم مصرف بودجه در نهادهای بودجه‌یی است.

کریم عظیمی، استاد دانشگاه گفت: «زدوبندهای سیاسی که در تطبیق پروژه‌های توسعه‌یی وجود دارند، اکثرأ باعث کندی کار می‌شود و این موارد باید برداشته شود.»

بودجۀ سال مالی ۱۳۹۸هجری خورشیدی، ۳۹۹ میلیارد افغانی است که از این میان ۲۷۵ میلیارد آن بودجه عادی و ۱۲۴میلیارد دیگر آن بودجه توسعه‌یی است.

هم‌رسانی کنید