تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

واردات گوشت و تخم مرغ از ایران از سر گرفته شد

وزارت زراعت و آبیاری می‌گوید که واردات گوشت و تخم مرغ از ایران از سر گرفته شده‌است.

در حدود یک ماه پیش بدلیل شیوع بیماری انفلونزای مرغی در ایران، واردات گوشت و تخم مرغ از این کشور ممنوع شده بود.

اکبر رستمی، سخن‌گوی وزارت زراعت و آبیاری می‌گوید که بیماری انفلونزای مرغی در ایران اکنون ازبین رفته‌است و به همین دلیل، روند واردات گوشت و تخم مرغ از این کشور از سرگرفته شده‌است.

رستمی در این باره افزود: «با درنظرداشت گزارش سازمان جهانی صحت حیوانی و اطمینان این سازمان از کنترول و محوه انفلونزای مرغی در ایران، افغانستان هم واردات مرغ و محصولات مرغی را از ایران به افغانستان آزاد گذاشت.»

در کنار پاکستان، برازیل و شماری از کشورهای اروپایی، افغانستان بخشی از گوشت مرغ مورد نیازش را از ایران وارد می‌کند.

شماری از باشنده‌گان پایتخت با نگرانی از واردات گوشت و تخم مرغ کم‌کیفیت خارجی می‌گویند که حکومت باید برای جلوگیری از واردات گوشت و تخم مرغ کم کیفیت از خارج آزمایشگاه‌های معیاری را در مرزها بکار سازد و از قاچاق گوشت و تخم مرغ کم کیفیت جلوگیری کند.

در همین حال، مسؤولان اتحادیه ملی فارم‌های مرغ‌داری در کشور، بر حمایت از فارم‌داران کشور تأکید دارند.

معروف ظفر، رییس اتحادیه ملی مرغ‌داران افغانستان بیان داشت: «افغانستان، ۲۱۹ هزار تُن در سال تولید گوشت مرغ دارد و شما می‌بینید که گوشت مرغ هم از ایران قطع است و مرغ بریده که قبلأ وارد می‌شد آن هم به بازار بند است ولی گوشت ما در بازار در مقایسه به گذشته ارزان تر تمام می‌شود.»

بربنیاد آمارهای وزارت زراعت و آبیاری، افغانستان در یک سال به بیش از ۲۷۰ هزار تُن گوشت مرغ نیاز دارد، که به گفتۀ مسؤولان این وزارت در حدود ۸۰ درصد آن در فارم‌های داخلی تولید می‌شود.

بازرگانی

واردات گوشت و تخم مرغ از ایران از سر گرفته شد

در حدود یک ماه پیش بدلیل شیوع بیماری انفلونزای مرغی در ایران، واردات گوشت و تخم مرغ از این کشور ممنوع شده بود.

تصویر بندانگشتی

وزارت زراعت و آبیاری می‌گوید که واردات گوشت و تخم مرغ از ایران از سر گرفته شده‌است.

در حدود یک ماه پیش بدلیل شیوع بیماری انفلونزای مرغی در ایران، واردات گوشت و تخم مرغ از این کشور ممنوع شده بود.

اکبر رستمی، سخن‌گوی وزارت زراعت و آبیاری می‌گوید که بیماری انفلونزای مرغی در ایران اکنون ازبین رفته‌است و به همین دلیل، روند واردات گوشت و تخم مرغ از این کشور از سرگرفته شده‌است.

رستمی در این باره افزود: «با درنظرداشت گزارش سازمان جهانی صحت حیوانی و اطمینان این سازمان از کنترول و محوه انفلونزای مرغی در ایران، افغانستان هم واردات مرغ و محصولات مرغی را از ایران به افغانستان آزاد گذاشت.»

در کنار پاکستان، برازیل و شماری از کشورهای اروپایی، افغانستان بخشی از گوشت مرغ مورد نیازش را از ایران وارد می‌کند.

شماری از باشنده‌گان پایتخت با نگرانی از واردات گوشت و تخم مرغ کم‌کیفیت خارجی می‌گویند که حکومت باید برای جلوگیری از واردات گوشت و تخم مرغ کم کیفیت از خارج آزمایشگاه‌های معیاری را در مرزها بکار سازد و از قاچاق گوشت و تخم مرغ کم کیفیت جلوگیری کند.

در همین حال، مسؤولان اتحادیه ملی فارم‌های مرغ‌داری در کشور، بر حمایت از فارم‌داران کشور تأکید دارند.

معروف ظفر، رییس اتحادیه ملی مرغ‌داران افغانستان بیان داشت: «افغانستان، ۲۱۹ هزار تُن در سال تولید گوشت مرغ دارد و شما می‌بینید که گوشت مرغ هم از ایران قطع است و مرغ بریده که قبلأ وارد می‌شد آن هم به بازار بند است ولی گوشت ما در بازار در مقایسه به گذشته ارزان تر تمام می‌شود.»

بربنیاد آمارهای وزارت زراعت و آبیاری، افغانستان در یک سال به بیش از ۲۷۰ هزار تُن گوشت مرغ نیاز دارد، که به گفتۀ مسؤولان این وزارت در حدود ۸۰ درصد آن در فارم‌های داخلی تولید می‌شود.

هم‌رسانی کنید